"Kvotflykting" till Sjöbo

Sjöbo har ju stått som ett demokratiskt föredöme, genom att 1988 låta kommunens invånare själva, i en folkomröstning avgöra hur kommunen skulle ställa sig till s.k. flyktingmottagning. 1) Nu, efter år av media-mobbing och efter att kommunen fått en ny politisk ledning, har det beslutats att frångå detta beslut.

Detta återspeglas i en artikel i Sydsvenskan den 2/2 -02, med rubriken "SJÖBO HAR BÖRJAT TA EMOT FLYKTINGAR".

 


Artikeln handlar om en något mystisk person, Ephriam Hakizimana. Han är afrikan, men kommer från Kina, och han presenteras som "kvotflykting":

"Ephraim Hakizimana är en av Sjöbos första kvotflyktingar... Till Sverige och Stockholm kom han i juli i fjor från Kina."

Tidningen konstaterar att mannen troligen är den första färgade personen som flyttat till Sjöbo, men denne säger sig vara van vid uppmärksamhet från Kina, säger sig tycka det är roligt när människor är nyfikna.

"Ephraim Hakizimana lämnade Rwanda 1990 för studier i Kina... Efter sju år tog han mastersexamen... Han berättar att han några år senare blev utkastad från Kina, delvis för sina politiska åsikters skull. Att återvända till Rwanda var omöjligt."

Och varför blev det just Sverige?

"I Kina hade jag hört talas om Sverige som ett fritt och bra land."

I själva verket har Hakizimana uppenbarligen tagit sig till Sverige på egen hand, och sökt asyl. Det betyder att han inte är "kvotflykting" utan "spontanflykting". Intressant vore då att få veta på vilka grunder han fått PUT.

Våra massmedia borde ägna sig mer åt att informera och mindre åt att desinformera.

 


 

 

1) Så kallade - eftersom det i verkligheten sällan är fråga om flyktingar enligt Genevekonventionen.