Wachtmeister

Ian Wachtmeister hade den 14/8 -02 ett bra inlägg i SvD, med konkreta förslag. Rubriken löd: "Varför så många främlingar? "

Vi citerar:

"... populismen sprider oro i partikanslierna. Upp till 30 procent av väljarna kan ju tänka sig att rösta på ett nytt parti som kraftigt vill begränsa invandringen. Som jag ser det är populister politiskt aktiva personer, som förstår vad folk vill och som talar så att folk förstår. Dels angriper populisterna den politiska klassens privilegier och olater, dels lyfter de fram de frågor som politikerna försöker sopa under mattan. Deras frågor handlar om allt från politiska utnämningar, rånarluvor på demonstranter, pepparspray till polisen (andra länder avväpnar busarna, inte poliserna!) och orättfärdiga fastighetsskatter till slöseriet med skattebetalarnas pengar och invandringspolitiken, som är den hetaste frågan.

Medierna, som i en demokrati ska tillhöra den granskande statsmakten, har i stort sett abdikerat från sina uppdrag och slagit sig ner i den politiska överklassens salonger. Populisterna utför alltså en stor del av det jobb som journalisterna borde sköta.

Flyktingfrågan stod högt på dagordningen vid EU:s toppmöte i Sevilla, vilket kan jämföras med den svenska metoden att i åratal sopa den under mattan och tala om något annat. Detta trots att Sverige de senaste femton åren har tagit emot fler flyktingar och givit fler permanenta uppehållstillstånd till andra grupper av invandrare, än något annat europeiskt land. Givetvis i förhållande till sin storlek. Detta uppseendeväckande förhållande omnämns aldrig i våra medier. Kritiska svenska medborgare är uppriktigt bekymrade av förhållandena i de invandrartäta förorterna och lever dagligen i det ömsesidiga främlingskapets Sverige.

Medborgarna vet att det nu finns över 400 000 muslimer i landet (enligt en ledande imam i SVT) och undrar vad detta kan leda till. De skräms av den växande brottsligheten och anser att den till mycket stor del är importerad. Och förortssvensken vet liksom invandrarsvensken att ungdomarna börjat röra sig i stora gäng. Gängvåldet och gruppvåldtäkterna ökar.

Hyggliga svenskar, både gamla och nya, blir alltmer upprörda och undrar vad det svenska ledarskapet sysslar med. Varför står ledarna inte upp för lag och ordning i sitt eget land? Varför kallas inte saker vid sina rätta namn? Varför har politikerna under lång tid hyllat andras kulturer och religioner, medan de ängsligt kritiserat svenska traditioner, seder och bruk för att dessa inte är tillräckligt multikulturella.
Varför är det bara svenskar som kan beskyllas för rasistiska handlingar? Och varför berättar inte myndigheterna om hur mycket den politik kostar, som lockat hundratusentals invandrare i bidragsfällan?

Man får hoppas att de etablerade partiernas valstrateger inser att de inte kan upprepa och uppmuntra de odemokratiska övergrepp som Det nya partiet (d) utsattes för i valrörelsen 1998. Inte samma år som Sveriges Pierre Schori kastades ut ur Zimbabwe för att FN ville kontrollera hur valet hemma hos Robert Mugabe gick till. Och inte efter kravallerna i Göteborg.

Om Sverige ska komma till rätta med sina problem, räcker det heller inte att låta Mona Sahlin uttala sig då och då. Eller att ge interna order om att tv ska sätta epitetet främlingsfientlig framför vissa uppstickarpartier.

Den klokskap och godhet som våra politiker och politiska journalister så gärna tillskriver sig själva har mer än en gång visat sig vara självgodhet och ren dumhet. Snart kan dumheten bli ödesdiger.

Ett konstruktivt agerande kunde se ut så här:

Redovisa de riktiga och totala siffrorna på invandringens omfattning. Inte bara kvotflyktingar eller asylsökande. Anhöriginvandringen är den klart dominerande delen.

Tala om vad denna politik hittills kostat.

Tillåt och motivera invandrare att arbeta! Varför inte berätta om varför - än i dag - så få invandrare arbetar? Facken och politikerna delar ett tungt ansvar.

Meddela att alla svenskar ska tala och förstå svenska och respektera svenska lagar.

Besvara folks oroliga frågor med klara besked och fakta och inte med avsnäsningar som "du ska vara tyst, du är ju rasist".

Beskriv vad som sker. "Ungdomsbråk" låter enkelt, men beskriver sällan verkligheten. Det är väsentligt att veta vilka som slåss! Om turkar slåss mot greker, skinnskallar mot kurder, palestinier mot svenskar eller AIK:are mot Djurgårdare.

Lär av andra europeiska länder och ge i första hand tillfälliga och inte permanenta uppehållstillstånd.

Släpp in andra än etablerade tyckare och yrkespolitiker i debatten. Betänk att yttrandefriheten är en förutsättning för en levande och öppen demokrati, som i sin tur är en förutsättning för att desarmera den bomb som tickar under folkhemmets matta."

"En dag kan det vara för sent för den politiska klassen att närma sig folket. Allra helst med ett ledarskap som inte stått upp för sitt eget folk och dess traditioner och inte varit självkritiskt om sina egna förmåner. Jag fruktar för den dagen och förstår definitivt inte förnöjsamheten och debatträdslan i dagens samhälle.!

 


Detta inlägg bemöttes dagen därpå av Gellert Tamas, invandrad från Ungern. Detta låg på samma nivå som vi tidigare fått vänja oss vid från Tamas själv, från Ana-Maria Narti eller från Kurdo Baksi.

Tamas´ inlägg får bli föremål för en särskild argumentanalys.

 

Se även Wachtmeisters andra inlägg.