Id-lösa

Merit Wager, i Expressen den 31/1 -07:

"REKORDINVANDRING HOTAR ASYLRÄTTEN
 
Nästan alla som söker asyl i Sverige saknar passhandlingar. Ibland beror det på att de inte kan få några, men ofta handlar det om personer som vet att de inte har rätt att stanna och därför gör sig av med sina handlingar.

Detta måste Sverige komma till rätta med. Asylrätten urholkas när det kommer alltför många människor hit som ordnar en sorts egen anhöriginvandring, för att få sjukvård eller för att de har bekanta här som berättat att det är bra att leva i Sverige."

"40 procent av alla som flyr från Irak till Europa söker sig till Sverige. Förra året fick drygt 17 000 personer permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga asyllagen som gällde under tiden november 2005 till mars 2006, 4 200 gavs ett års tillfälligt uppehållstillstånd, många för att de inte medverkade till att deras identitet kunde fastställas.
 
Det finns många människor i Sverige som vi inte har en aning om vilka de är och ibland inte ens vilket land de kommer ifrån. Om de vägrar att tala om vilka de är kan myndigheternas avvisningsbeslut inte verkställas.
 
I den statliga utredningen Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg (SoU 2004:132) sägs följande:

'Dokumentlösheten har ökat lavinartat under de senaste åren. År 1997 saknade 34 procent av de som sökte asyl i Sverige passhandlingar, dvs pass eller vissa slags identitetskort och körkort. Första kvartalet 2004 saknade 93 procent av denna persongrupp passhandling.'


"Det räcker inte med att tillsätta utredningar"
, konstaterat Wager avslutningsvis i sin artikel.

Så sant.

Om över 90% av de asylsökande funnit det ändamålsenligt att göra sig av med sina passhandlingar, då säger det något om hur systemet idag fungerar!


 Se vidare:

Falska pass

Stoppa missbruket av asylreglerna!