Texten nedtill lyder alltså:

• sprida kunskap om den ekonomiska och sociala krisen - förmå svenskarna att ta ansvar för sin framtid

• sticka hål på officiella lögner om invandringen - motverka ensidigheten hos våra massmedia

• försvara demokratiska principer - motverka polarisering och våld, ta kamp för yttrandefriheten


 Se vidare:

BGF-historik

För ett medborgerligt samtal

Om BGF