Nya bankkort

Från Sveriges Radios webbsida, den 23/10 -05:

"BANKKORT TILL ASYLSÖKANDE KAN ÖKA FUSK

Asylsökande som har rätt till dagersättning från Migrationsverket får från och med årsskiftet ett eget bankkort. Därmed kan de enkelt hämta ut pengarna i till exempel bankomater."

"Mottagningshandläggaren Mikael Landberg i Solna tycker att det nya systemet bäddar för problem.

- Vi kommer ju att få svårt att kontrollera dels vem det är som hämtar ut pengarna, och huruvida de över huvud taget hämtas ut. För vår del innebär det att vi har svårt att veta om personerna är kvar i landet eller inte.

Vilka risker ser du med det? Att man inte är kvar i landet men att pengarna ändå kommer in på kontot?

- Ja, främst så är det väl att någon annan då kanske hämtar ut pengarna. Att man ger de här korten mellan varandra.

Den så kallade dagersättningen är i regel på 71 kronor i månaden. Med det nuvarande systemet betalas dagersättningen normalt ut en gång i månaden med en avi, som man löser in hos Svensk kassaservice. Då måste man visa upp sitt så kallade LMA-kort, en slags fotolegitimation som alla asylsökande får, så att personalen kan se att det verkligen är rätt person som hämtar ut pengarna.

De nya bankkorten kommer att fungera i både uttagsautomater och butiker, men bara i Sverige."

"På kontot sätts den så kallade dagersättningen in och det räcker med bankkort och pinkod för att få ut pengarna, och för de allra flesta kommer detta sannolikt att fungera bra. Men det finns alltså en risk att Migrationsverket i vissa fall fortsätter att betala ut ersättning till personer som valt att lämna Sverige och att pengarna då hamnar i andras fickor.

Alicia Bengtsson, informatör på Migrationsverket, sitter med i projektgruppen som arbetat fram det nya systemet.

- Ja, risken finns ju att detta kan uppstå. Men det finns ju så många andra kontrollfunktioner än just bara detta. Vi kan kalla till svenskundervisning manuellt eller annan organiserad verksamhet och då se om de faktiskt finns i landet.

Hur kommer ni att agera om fusk upptäcks?

- Ja, det enklaste för oss är naturligtvis att spärra kortet. Och sedan får man väl överväga om man ska polisanmäla."


 Se vidare:

Bidrag från Migverket