Schengen i verkligheten

Det har inte saknats varningar om konsekvenserna av Schengenavtalet. Visserligen försöker man upprätta en gemensam yttre gräns för invandringen, men för dem som ändå tagit sig innanför denna gräns blir rörligheten fri.

Över Medelhavet är strömmen av migranter strid, de kommer till exempelvis Italien. Många vill snarast möjligt norrut, och italienska myndigheter har knappast något emot att de reser vidare.

Resultatet märker vi nu. Sär här skriver Migrationsverket i ett pressmeddelande i början av september -01:

"700 asylsökande de senaste sju dagarna

Under augusti månad kommer antalet asylsökande att överstiga 2.500.

Under den senaste veckan har 700 personer sökt asyl i Sverige. Irakier var den största gruppen, därutöver många från forna Jugoslavien och ett hundratal var slovaker, många med romskt ursprung. Slovaker är viseringsfria och kan lätt resa i Europa. Slovakien är emellertid ett kandidatland till EU och därför är det sannolikt att de sökande därifrån inte har så starka flyktingskäl och att de därför kommer att avvisas.

Nästan 90 procent av samtliga söker asyl efter inresan. Det tyder på att de rest hit från något annat Schengenland. Enligt Dublinkonventionen kan de då komma att återsändas till det EU-land de kommer från.

 

Den ökning vi ser nu är en konsekvens av Schengensamarbetet. Vi hade räknat med en ökning efter inträdet i Schengensamarbetet, men vi hade inte förväntat oss att ökningen skulle fortsätta så som den gör nu. Ökningen började redan i våras och innebär en stor påfrestning för hela Migrationsverket, även om den främst drabbar asylenheter och mottagningsenheter."

Till följd av denna kraftiga ökning har det blivit platsbrist på flyktingsförläggningarna och Migrationsverket har tvingats begära extra anslag.

 


SAMTIDIGT (den 1/9 -01) skriver Staffan Heimersson, kolumnist i Aftonbladet, följande:

"Australiens uppträdande följer mönstret från passpolisen på Arlanda, Invandrarverkets manual och Schengenavtalets paragrafer... De är alla jävliga.

"Tvärtemot den svenska allmänhetens uppfattning tar Sverige inte emot många främlingar. Invandringen är i princip noll."

Detta är ju inte sant, vilket Heimersson själv medgav redan i nästa mening:

"I fjol tog Sverige emot 1 500 kvotflyktingar, som de kallas när de väljs ut i samarbete med FN. 9 045 personer beviljades uppehållstillstånd av flyktingskäl."

Till detta kommer att Heimerssons siffror inte är fullständiga. Där tillkom 22.767 anhöriginvandrade och totalt blev det fråga om mer än 45.000 permanenta uppehållstillstsånd under år 2000. För i år lär siffran bli ännu högre.

Om 45.000 PUT betyder en invandring som är "i princip noll" - då måste detsamma sägas om situationen under de senaste två decennierna. Årsgenomsnittet för denna period låg ju under siffran för år 2000.

Noll invandring sedan år 1980, alltså. Men varifrån kommer då alla invandrare? Det räcker med att gå ut i Stockholms centrum en dag för att konstatera: de utgör en del av stadsbilden.

Men det var kanske ett tag sedan Staffan Heimersson var i Sverige?

Man kan också undra:

Vad har Staffan Heimersson i månadslön? Helle Klein, Aftonbladets redaktör, lär ha 120.000 i månaden - ligger han också på den nivån?

Är Staffan Heimersson skriven i Sverige? Betalar han själv någon skatt till den svenska statskassan - eller är det bara andra som ska finansiera den generositet för vilken han pläderar?