Schengen i Sverige

Under år 2000 ska Sverige gå med i Schengen, EU:s samarbete för passfrihet. Det betyder att passkontrollerna mot andra medlemsländer försvinner . Inom Invandrarverket är man rädd för att det ska leda till fler asylsökande, svårare utredningar och ökade kostnader.

Detta framgår av en artikel Svenska Dagbladet den 20/2 -00:

"I dag direktavvisas årligen några tusen asylsökande till Danmark och Tyskland. De kommer i princip aldrig in i landet, utan avvisas direkt i de sydsvenska hamnarna. Människor som kommer till Sverige via ett annat EU-land har nämligen inte rätt att få sin sak prövad i Sverige.

När gränskontrollerna slopas blir det svårt att direktavvisa människor på detta sätt."

Därför vill Invandrarverket att Sverige inför någon form av passkontroller nära gränsen:

"- Om vi ska kunna fortsätta att direktavvisa människor till Danmark och Tyskland så måste vi ha gränsnära kontroller, säger Invandrarverkets generaldirektör Lena Häll-Eriksson.

På Rikspolisstyrelsen, RPS, finns dock en viss skepsis till gränsnära kontroller. Tanken med Schengen är ju att den fria rörligheten ska främjas.
- Hela vitsen med Schengen är att passkontrollerna vid de inre gränserna ska slopas..."

Lena Häll-Eriksson konstaterar: "Grundregeln är att en asylsökande ska få sin sak prövad i det första EU-land som han eller hon anländer till....när gränskontrollerna försvinner blir det betydligt svårare att avgöra hur en asylsökande har rest, och var personen ska få sin sak prövad.

- Det kan bli ett långt förfarande. Människor kan bli sittande i ett halvår innan de får besked om att de ska tillbaka till Tyskland eller Danmark."

På Invandrarverkets gränsenhet i Malmö/Trelleborg tror man att konsekvenserna av Schengen för Sverige kan bli "fler asylsökande, längre väntetider, svårare utredningar och större risk för misstag. Vi får ett sämre beslutsunderlag när vi hittar någon inne i landet än när vi upptäcker personen vid gränsen."


Se vidare:

Passlag stoppas