Radiodebatt om nazism

Studio Ett i P1 hade den 17/12 -99 en debatt mellan Herman Lindkvist och en socialantropolog.

Programledaren: - I en tidningsintervju säger Herman Lindkvist att dagens nazism inte har något att göra med 30- och 40-talets tyska nazism utan istället är en naturlig reaktion från en stor del av det svenska folket mot den höga invandringen. Herman Lindkvist, vad menar du med det här?

Herman Lindkvist: - Jag fick en fråga: "Vad beror den ökande rasismen och bråken mot invandrare på?" Jag svarade att jag tror att den ökande invandringen har mycket stor betydelse för den ökande rasismen i Sverige. Så är det nämligen i alla andra länder i Europa, så har det varit i alla länder i hela vår historia. När främmande människor konfronteras med varandra så uppstår det rasistiska reaktioner.

- Det kallade jag "naturligt" i den betydelsen att det är en förväntad reaktion. Det är förväntat och naturligt i alla länder i Europa, men tydligen inte här. I Sverige får man inte säga, att det finns något samband mellan invandrarfientlighet och ökad invandring, men det är klart att det finns ett samband.

- - -

Pl: - En av dem som regerat starkt på Herman Lindkvists uttalande är är Eyvind Torp, socialantropolog vid Mitthögskolan i Östersund. Eyvind Torp, varför har du reagerat?

Eyvind Torp: - Dels därför att Herman Lindkvist säger att nazism är en naturlig reaktion på invandring...

HL: - Men det har jag inte alls sagt! ...

ET: - Det står så i tidningen.

HL: - Jag har inte sagt att nazismen är en naturlig reaktion. Jag har sagt att våldet och invandrarfientligheten är en naturlig reaktion. Jag tror inte att det är nazism bakom all invandrarfientlighet i Sverige, det är bara en minoritet som är riktiga nazister.

ET: - Det andra som jag reagerat på är att en som skriver så eminent om historia som Herman Lindkvist uttalar att nazism nu inte har något med nazismen i Tyskland att göra. Enligt tidningen, ska jag kanske lägga till.

- - -

HL: - Enligt min åsikt är huvuddelen av det man kallar nazism i Sverige inte riktig nazism, i den betydelsen att det är en kärntrupp av äkta, renläriga nazister. Men det finns naturligtvis en liten grupp av riktiga nazister.

- - -

- Resten är ju sådana här kriminella psykopater, mentala kalhyggen, störda stackars människor som behöver skola, vård, omsorg. Som för 20 år sedan var med i Röda Armé-fraktionen och kastade bomber, nu gör dom andra saker.

- Dom använder dom här nazistiska symbolerna idag, därför att det är ju dom symboler som ger effekt. Går han omkring och ropar "Heil Hitler!" på gatan så blir han ju sedd och hörd, men säger han "Leve Stalin!" så skrattar man åt honom.

Pl: - Det är ett sätt att få uppmärksamhet, menar du?

HL: - Ja.

ET: - Du har i tidningen i Östersund delat på falska och äkta nazister. Är det något som nazisterna idag verkligen vårdar ömt, så är det just deras ideologiska arvgods. Då blir det svårt att förstå hur du kan uttala att nazismen i Sverige idag inte har något med nazismen i Tyskland att göra, det finns klara samband!

HL: - Jag sade: "Den ökande rasismen och våldet beror på den stora invandringen." Och sedan sa jag att det man kallar nazism i Sverige... man kopplar ihop all invandrarfientlighet med nazism. Det är fel! Dom är inte nazister, alla som är emot invandrare.

Pl: - Eyvind Torp, tror du att den höga invandringen har något samband med, om inte nazismen, så invandrarfientlighet och rasism?

ET: - Vad Herman Lindkvist gör är att förklara främlingsfientlighet, motsättningar mellan olika grupper, med förutsättningarna. Att det har invandrat stora grupper till Sverige är förutsättningen för att vi skulle kunna ha motsättningar mellan dom, men det är inte i sig orsaken.

HL: - Nu har du trasslat in dig totalt! Självklart är det orsak. Om du har ett ökat problem, så har du ju en ökad konfrontation mellan människorna. Det här är en diskussion om påvens skägg.

ET: - Bakgrunden till nazismen i dag, den tror jag är oerhört mycket större än att peka på invandringen. Det är stor arbetslöshet, det är många långtidsarbetslösa...

HL: - Exakt, det är därför jag säger att man ska inte blanda ihop all invandrarfientlighet med nazism.

ET: - Men vad du påstår är ju att det är en förväntad följd av invandringen.

HL: - Vad man inte får säga i Sverige är att om du har en stor ökad invandring på vissa orter av väldigt främmande folk och språk och religioner, så blir det en konfrontation. Det måste man vänta sig att det blir.

ET: - Varför ska man vänta sig att det blir det, Herman Lindkvist?

HL: - Om du inte förstår det, så tycker jag inte att du ska vara antropolog, sociolog eller vad du är!

- Jag har bott hela mitt liv i länder utanför Sverige, jag har sett invandrarproblem och krig och konflikter... när främmande folk möts uppstår det problem, det är fullständigt naturligt. Det händer även i Jämtland.

ET: - Ja, det gör det. Men det betyder ju inte att det nödvändigtvis leder till problem av typen nazism.

HL: - Nej, absolut inte. Och därför ska ni inte blanda ihop de här bråket med nazism, vilket jag hela tiden försökt hävda från första sekunden av detta samtal.

ET: - Men det som är problemet med den här synpunkten som Herman Lindkvist levererar, det är ju att det här sker ju inte i ett tomrum. Det är precis den här typen av legitimering som den nazistiska ideologin väntar på.

HL: - Jag har inte legitimerat någonting. Jag är lika mycket mot nazism som du, ... Jag säger bara att man måste förstå att det finns en invandrarfientlighet i Sverige, som inte är nazistisk. Hur många gånger måste jag upprepa det, för att även du ska förstå det?

ET: - Jo, det förstår jag.

Pl: - Varför ska man inte få säga sådana här saker? Varför ska man inte få diskutera huruvida invandringspolitiken har något samband med rasism och främlingsfientlighet?

ET: - Det Herman Lindkvist nu sa ska man självklart få säga.

Pl: - Men du menar att han legitimerar nazism, genom att säga det?

ET: - Genom att säga att nazism är en naturlig reaktion på hög invandring.

HL: - Men det har jag ju inte sagt!

Pl: - Det står i Länstidningen i Östersund, men Herman Lindkvist hävdar att han är felciterad.

ET: - Det som vore väldigt klargörande är om Herman Lindkvist nu kunde ta ställning till det citat som är i Länstidningen, om att nazismen inte har något med nazismen i Tyskland att göra. Är det ett påstående som du går i god för, eller är du felciterad?

HL: - Självklart finns det nazister i Sverige som har direkta kontakter rakt ned till rötterna i Tyskland. Men det är en liten, liten kärntrupp, och det ni kallar "nazism" i dom stora tidningskampanjerna är inte nazism.

 


Blågul kommentar

Till det Herman Lindkvist säger kan fogas att lika litet som de flesta invandrarfientliga svenskar är nazister, lika litet är de flesta svenskar som är kritiska till den förda invandringspolitiken allmänt fientliga mot invandrare.

Debatten blev ju delvis förvirrad.

Trots att Eyvind Torp ska gälla för att vara forskare är hans grundhållning moraliserande. Han utgår inte från hur verkligheten faktiskt är, utan från hur han anser att den borde vara.

Visserligen är ger mycket invandring reaktioner hos svenska folket, men det skulle inte behöva vara så. Om svenska folket hade en ädlare karaktär, med en mer generös och öppen inställning skulle det ändå gå bra. Det är det som är den verkliga "orsaken" motsättningarna.

Den åtgärd som krävs är därför inte minskad invandring utan ökad uppfostran - svenska folket måste ändra sig.

Detta var uppenbarligen vad Eyvind Torp menade. Hans resonemang om "legitimering" låter för övrigt bekant.