Fråga 24 för invandringsforskningen:

Försörjning

Ur Dagens Nyheter den 3/1 -04:

"Det som i övriga Sverige var en lågkonjunktur i början av 90-talet fick depressionsliknande djup i Malmö. På fyra år försvann vart fjärde jobb och 1995 var arbetslösheten uppe i 14 procent.
 
Malmö var en utpräglad industristad. Men de stora industrierna med Kockums i spetsen hade redan lagts ned när lågkonjunkturen slog till med full kraft 1992. Den civila fartygsproduktionen, vid det som varit världens modernaste varv, upphörde 1987."
 
Under de fyra depressionsåren i början av 90-talet sjönk förvärvsfrekvensen i Malmö från 78 procent till 60, medan riksgenomsnittet låg på 73 procent."

Detta slog särskilt hårt mot invandrare:

"När krisen var som djupast 1995 fanns det en markant etnisk dimension i siffrorna; de svenskfödda hade en förvärvsfrekvens på 70 medan utrikes födda låg på 34."

DN-artikeln avslutas med följande konstaterande:
 
"På ett år har antalet hushåll med socialbidrag i Rosengård minskat från 1.806 till 1.265 och det utbetalade beloppet har minskat från 13 miljoner kronor i december 2002 till nio miljoner i december 2003. "
 
En annan artikel i samma tidning, samma dag säger:

"I Malmö har bara 64,3 procent av de vuxna jobb, men i Rosengård är förvärvsfrekvensen bara 34 procent."

Hur går detta ihop? Det låter motsägelsefullt.

Socialbidragsberoendet minskar kraftigt, utan att förvärvsfrekvensen har ökat nämnvärt.

Vilka andra försörjningsvägar förekommer, och i vilken utsträckning? Hur har Äldreförsörjningsstödet, som nu funnits i ett år, verkat?

En kartläggning av hur befolkningen i Rosengård klarar sin försörjning, det kunde vara en uppgift för invandringsforskningen.