Fråga 22 för invandringsforskningen:

Transkulturella giftermål

Hur har utvecklingen varit av giftermål varit mellan svenskar och invandrare? Vilka har erfarenheterna varit, kan några mönster noteras?

Hur vanligt är det att äktenskap mellan svenska kvinnor och män från andra kulturer resulterar i skilsmässa? Hur länge håller de i genomsnitt, jämfört med inomsvenska äktenskap?

Hur vanligt är det med misshandel inom sådana äktenskap?

Hur ofta resulterar de i skilsmässor och svåra barnavårdstvister?