Fråga 19 för invandringsforskningen:

Migrationsverket

I början av april 2002 framkom att en anställd på Migrationsverket haft asylsökande boende hemma hos sig samt misshandlat, hotat och sexuellt utnyttjat kvinnor som varit asylsökande.

Argus-rapporten rapporterade dessförinnan att tjänstemän på Migrationsverket t ex nonchalerat uppgifter om bidragsbedrägerier och underlåtit att underrätta folkbokföringen om utvisningsbeslut.

Av artiklar i dagstidningar har dessutom framkommit att falska handlingar kunnat köpas av personer med kontakter på Migrationsverket.

En uppgift för invandringsforskningen kunde vara att kartlägga om här finns några mönster beträffande de personer på Migrationsverket som uppenbart misskött sitt arbete: Vilken är deras bakgrund?