Fråga 18 för invandringsforskningen:

HIV-män

I Aftonbladet den 2/4 -02 står att läsa om en ny s.k. HIV-man: "Den 25-årige mannen är dömd för att ha smittat två kvinnor med hiv. Nu letar man efter fler okända offer. Enligt smittskyddsläkaren... kan det vara flera tiotals kvinnor."

Myndigheterna fruktar att det bara är toppen på ett isberg, då det för "män i de här åldrarna" inte är ovanligt med "kanske 25 olika sexuella kontakter om året."

Det visar sig att den aktuelle mannen inte bara har en viss ålder, han har också en viss etnisk tillhörighet. Han är från Somalia, kom till Sverige 1993.

Redan vid ankomsten stod klart att han var HIV-smittad. Aftonbladet: "Trots utförliga instruktioner om vad det innebär att vara hiv-smittad har han struntat i att skydda sina sexualpartners."

Och hur många partners kan det ha hunnit bli, totalt? Skulle det vara fråga om så mycket som 25 per år under åtta års tid betyder det 200.

 


Begreppet "HIV-man" dök upp i tidningsrubriker under 90-talet. Den aktuelle somaliern är alltså inte den förste. Mest känd dessförinnan var en iranier.

Här kunde vara intressant med en kartläggning, för att få en överblick!

Om vi i begreppet "HIV-man" lägger en man som är hiv-smittad och som haft oskyddat sex med två kvinnor eller fler, vilket mönster kan spåras?

1. Hur många HIV-män har Sverige haft under de senaste 10-20 åren?

2. Hur många kvinnor har respektive HIV-man haft oskyddat sex med? Hur många kvinnor har smittats? Hur många kvinnor har dött av smittan? Hur många har fört den vidare?

3. Vilken trend kan noteras, hur har antalet HIV-män ökat år från år?

4. Vad kan noteras beträffande etnicitet? Finns det en enda etnisk svensk bland dessa HIV-män? Finns där en enda europé? Hur många är vita respektive svarta?

5. Hur länge har HIV-männen varit i Sverige? På vilka grunder fick de PUT? Hur försörjer de sig?