Fråga 15 för invandringsforskningen:

Skolvåldet

Våldet i skolorna har blivit alltmer uppmärksammat, i takt med att det blivit allt grövre. Det handlar nu inte om våld bara mot andra elever, utan också mot lärare.

Senast gällde det Johannesskolan i Malmö. Tidigare under år 2000 har tidningarna skrivit om Turebergsskolan i Sollentuna och Nynässkolan i Gävle. Johannesskolan har drabbats av 38 våldsbrott under tre år.

Som läsare får vi veta hur gamla förövarna är, däremot sägs inget om deras etniska bakgrund. Med tanke på att de värst drabbade skolorna finns i invandrartäta bostadsområden kan dock anas att det i de flesta fall - kanske samtliga fall? - är elever med utländsk bakgrund som står för hoten och våldet.

En riktig bild av verkligheten har självfallet betydelse för att kunna diskutera orsaker och åtgärder.

Invandringsforskningen bör därför gå igenom de fall av allvarligt elevvåld och hot mot lärare som förekommit i svenska skolor under de senaste åren för att kartlägga förövarnas bakgrund och tydliggöra vilka mönster som finns.