Fråga 11 för invandringsforskningen:

Sjukdomar och sjukvård

Är hälsotillståndet bland dem som invandrar till Sverige sämre än bland svenskar i allmänhet?

Medför de smittsamma sjukdomar, som vi tidigare utrotat i Sverige, så att vi får dessa tillbaka? Medför invandringen en sämre hälsa bland svenskar?

Kan det också vara så att invandrare är mer benägna att anlita sjukvården i Sverige än svenskar?

Med betyder invandringen, i belastning på sjukvården? På tandvården?