Tuberkulos tillbaka i Sverige

Ur artikel i SvD den 27/12 -98, signerad Inger Atterstam:

"En kartläggning av tuberkulosutvecklingen under 1990-talet som gjorts av Smittskyddsinstitutet visar att också Sverige nu nåtts av de fruktade resistenta tuberkelbakterierna. Sammanlagt 242 patienter med svårbehandlad resistent tuberkulos har upptäckts och av dem hade 28 multiresistens, d v s de vanligaste tuberkulosmedlen fungerade inte. 72 personer var resistenta mot de två mest använda preparaten.

Ännu mer uppseendeväckande är att barn som är födda i Sverige insjuknat i resistent tuberkulos, vilket tyder på att en aktiv smittspridning förekommer i vårt land.

- Detta är en oroande utveckling även om antalet fall hittills är mycket litet, säger professor Johan Giesecke, chef för epidemiologiska enheten vid Smittskyddsinstitutet."

"Sverige har under lång tid varit synnerligen skonat från tuberkulos som årligen dödar mellan två och tre miljoner människor i världen. Under 90-talet har antalet fall i vårt land varierat mellan 500 och 600 varje år, hittills utan några tecken på en ökning. Flertalet patienter kommer från länder där tuberkulos är utbrett och de har oftast smittats där. Det nya som nu hänt är alltså att ett antal personer, främst barn och ungdomar med invandrarbakgrund, nyinfekteras här i Sverige."