image
image
image
image

 Ur FRI INFORMATION:


Lundgren sviker

Sviker Lundgren även denna gång?

I riksdagsdebatten om migrationspolitiken den 27 april påpekade Gustaf von Essen, moderaternas talesman i invandrings- och flyktingfrågor: "Amnesti är ingen bra idé. Det skulle innebära helt fel signaler och skulle urholka och devalvera asylprocessens legitimitet. De som fått avvisningsbeslut ska lämna landet. Något annat kan inte gälla. Om det finns avvisningshinder ska verkställighet inte ske, men det får bedömas från fall till fall.

En amnesti skulle föda förhoppningar om flera amnestier längre fram och skulle fungera som en magnet för flera asylsökande till Sverige och därmed öka smugglarnas aktiviteter. Att tala om amnesti är en falsk och kortsiktig humanism."

von Essen befarade att socialdemokraterna börjar samarbeta med Vänsterpartiet och Miljöpartiet även i invandringspolitiska frågor och därmed faller för dessa partiers locktoner om amnesti för alla illegala invandrare som uppehåller sig i Sverige efter avvisningsbeslut - f n knappt två tusen.

Att amnesti för gömda asylsökare aktualiserats just nu beror på MUFs, Moderata Ungdomsförbundets, landsomfattande amnestikampanj under mars och april i år för gömda av- och utvisningshotade. Kampanjen kan i sin tur ses som inledningen till asylprövningen av ett par tusen kosovoalbaner som vägrat åka hem, när de elva månadernas tillfälliga uppehållstillstånd gått ut. I amnestifrågan har MUF lierat sig med de andra ungdomsförbunden och med vänsterpartister, miljöpartister, kristdemokrater och liberaler mot det egna partiet.

I sin plädering mot amnesti nämnde inte von Essen att risken kanske är större för moderat svek i amnestifrågan. Moderaterna har nyligen efter påtryckningar från ungdomsförbundet svikit i den uppmärksammade massflyktfrågan (av regeringen föreslagen uppskjuten asylprövning i massflyktsituationer, se Fri Information nr 1, 2000). Kommer Bo Lundgren att orka hålla stånd denna gång?

Det krävs betydande civilkurage för att stå emot skallet från de "rättänkande", de solidariska, de generösa, landets ledarskribentkår - ja, hela den moraliska eliten. Mauricio Rojas, numera chefsideolog inom moderaterna och "ambassadör" för MUF ger på MUFs hemsida på Internet sin karakteristik av amnestimotståndarna: "De gömda flyktingarna är en plågsam symbol för den slutna politiken. MUF-kampanjen har tagit hårt på den organiserade egoismens representanter, och skapat nya politiska möjligheter".

Trots alla sakskäl mot amnesti, som så utmärkt sammanfattades av von Essen i riksdagen, kan befaras att Bo Lundgren inte står ut med att kallas en av "den organiserade egoismens representanter". Flera av hans riksdagsmän har fallit för trycket och skrivit under kampanjbudskapet.

Faller Lundgren, faller Göran Persson. Sverige blir ett eldorado för all världens lycksökare och människosmugglare.
image


 
image
 
 
image