image
image
image
image

Mer om våldtäkter


Antalet våldtäkter i Sverige fortsätter att öka. Detta gäller även specifikt utomhusvåldtäkter respektive våldtäkter på minderåriga. Ur Aftonbladet den 2/11 -03:

"Rekordmånga anmälda våldtäkter av barn i sommar

71 barn har våldtagits i år

I snitt anmäldes en våldtäkt utomhus mot barn under 15 år var tredje dag i juli.

Enligt ny statistik blir den typen av våldtäkter rekordmånga i år."

Siffrorna är:

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
66
45
51
38
51
58
64
64
85
84

Det ger följande diagram:

Det rör sig här om utomhusvåldtäkter:

"I juli ökade anmälningarna om fullbordade våldtäkter mot barn under 15 år med 22 procent jämfört med juli förra året. Det är fler än någon annan julimånad de senaste tio åren.

Siffrorna gäller våldtäkter utomhus. Hittills i år är anmälningarna 71 stycken."

Av AB-artikeln framgår också att utomhusvåldtäkterna totalt har ökat:

 

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
237
245
289
212
264
318
361
367
402
404

Det ger följande diagram:


Även förövarna är ofta unga. Ur TV4-nyheterna den 1/11 -03:
"Unga våldtäktsförövare allt vanligare

Statistik som Nyheterna har tagit fram visar att våldtäkterna med minderåriga förövare och unga offer ökar. Den senaste tiden har det skett flera uppmärksammade våldtäkter där både offret och förövaren varit minderåriga. Inte sällan har flera unga tonårskillar varit närvarande.

I statistiken finns det en uppåtgående trend under de senaste åren. Särskilt stor var ökningen mellan 2001 och 2002 då antalet våldtäktsmisstänkta som är 18 år och under fördubblades."

Siffrorna 1996-2002 blir, som de framgår av TV4-diagram:

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
19
20
24
15
36
29
57

Överfört till BGF-digram:

TV4:

"Trenden ser ut att hålla i sig även i år. Statistik från landets tre största städer visar att det mellan januari och september finns 31 fall i Stockholm, 23 fall i Göteborg och 21 fall i Malmö där unga misstänks för våldtäkt."

Men det blir få åtal och än färre fällande domar:

"...väldigt få av anmälningarna leder till åtal. När både offer och andra närvarande har druckit är det ofta svårt att få fram exakta vittnesmål. Av ett 15-tal misstänkta fall som utretts av Citypolisen i Stockholm under de senaste åren har bara ett ENDA lett till en fällande dom."


Hur blir en jämförelse med andra länder? På webbsidan för "Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige" återfinns en del uppgifter:

"Bland de länder som har lägst anmälningsfrekvens finns t.ex Italien där två våldtäkter per 100.000 invånare anmäldes 1996. Näst under Sverige ligger Frankrike, med 12,3 anmälda våldtäkter per 100.000 invånare år 1996.

Sverige ligger skyhögt över med 18,2 anmälningar per 100.000 invånare. Samtidigt har antalet fällande domar i Sverige minskat. Mellan år 1990 och 1996 ökade anmälningarna med tio procent.

De fällande domarna minskade både under perioden 1977- 1981, då elva procent av gärningsmännen fälldes. Samt under perioden 1993-1997, då de fällande domarna hade sjunkit till åtta procent."

En engelsk professor, Liz Kelly, ser flera tänkbara förklaringar:

"Dels att svenska kvinnor snabbare definierar vad som är oönskad sex och också anmäler i högre utsträckning än kvinnor i andra europeiska länder.

En annan förklaring kan vara att den svenska polisen möjligen tar anmälningarna på större allvar än i andra länder."

Men hon stannar inte vid detta, utan dristar sig till att nämna även annan tänkbar förklaring:

"Liz Kelly poängterar att den ökade anmälningsfrekvensen faktiskt kan spegla att våldtäkterna blivit fler i Sverige:

- Det är värt att fundera över om de ökade anmälningarna är ett tecken på att våldtäkt är en form av motstånd från vissa män, som motsätter sig sexuell jämställdhet."


Och var återfinns sådan attityder mot kvinnor? På webbsidan Mediekritik finns ett bidrag som rör den aspekten. Den polemiserar mot BRÅ:s framställning av siffror om gruppvåldtäkter och förövare till sådana:

"Och sen är det ju så, tvärtemot vad Sarnecki också påstår, att gruppvåldtäkter är något som vi fått in i Sverige med nuvarande invandring. Innan detta projekt sattes igång i mitten på 80-talet, så var gruppvåldtäkter något som var mycket ovanligt; och förekom det någon gång, så var det för det i regel bara två förövare.

Sen till siffrorna ur artikeln:

'I 40 procent av alla anmälda gruppvåldtäkter under 1990-talet med tre eller fler förövare var de misstänkta mellan 15 och 20 år. Trettiotvå procent av de misstänkta var födda utomlands men folkbokförda i Sverige. Ytterligare 10 procent var folkbokförda utomlands. Femtioåtta procent av förövarna var svenskar. Av dessa hade en fjärdedel invandrarbakgrund.'

Vi har alltså (3/4 x 58), dvs 43,5% av gruppvåldtäkterna som begåtts av svenskar.

Då får vi fram att 1,7 miljoner (eller 19% av befolkningen) invandrare begår 56,5% av gruppvåldtäkterna. 7,2 miljoner svenskar (eller 81% av befolkningen) begår 43,5% av gruppvåldtäkterna. Därav följer att invandrarna begår 5 gånger fler gruppvåldtäkter per capita än svenskar.

Om överrepresentationen är så stor, så bör man gå till botten med detta problem; istället för, som Sarnecki gör, svepa undan det hela med att det är olyckligt att problemet fokuseras på etniska minoriteter.

Det här en av invandringens baksidor, och skattebetalarna har rätt att även se myntets baksida. Tyvärr förtigs denna alltför mycket i svenska medier."


En DN-artikel i slutet av oktober 2003 har rubriken "Anmälda våldtäkter flest i förortskommuner".

Av denna framgår:

"Antalet anmälda våldtäkter i hela landet har hittills i år ökat med 13 procent. Det betyder att det är totalt 21 fall per 100.000 invånare. I Stockholmsområdet är motsvarande siffra betydligt högre. Även storstadsområdena Göteborg och Malmö ligger över riksgenomsnittet.

Förra året anmäldes 37 våldtäkter per 100.000 invånare i Stockholms län."

Invandrartäta Botkyrka ligger i topp:

"...variationerna mellan Stockholms kommuner är stora. DN har gått igenom statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, för åren 1998 till 2002 över antalet anmälda våldtäkter och misshandel riktad mot kvinnor.

DN har valt att använda genomsnittssiffror för alla fem åren för att undvika att enstaka år påverkar statistikserien för mycket."

Högst hamnar visserligen Järfälla, men detta beror uppenbarligen på ett rapporteringsfel för ett år, då siffran låg tiofalt över övriga år:

"En betydligt stabilare femårsserie uppvisar Botkyrka som hamnar på andra plats med 44 anmälda fall per 100.000 invånare. Trea och fyra är Upplands-Bro och Upplands Väsby med 36 respektive 34 anmälda våldtäkter per 100.000. Haninge placerar sig som femma med 33 anmälda fall, strax under femårssnittet för hela länet som ligger på 34 fall per 100.000 invånare."

Statistiken för anmäld misshandel mot kvinnor följer den som gäller våldtäkter:

"Botkyrka ligger högst med 466 anmälda fall per 100.000 invånare."


Nu handlar detta inte bara om siffror. Bakom varje siffra finns människor. Bara ett fall i mängden, ur Expressen den 1/11 -03:

"15-ÅRIG FLICKA GRUPPVÅLDTAGEN

Den 15-åriga flickan hade varit på fest i Virsbo ett par mil söder om Fagersta och släpptes av vid en bensinmack.

På väg hem vid halv ett-tiden i går natt överraskades hon av tre män som kom fram bakom en granhäck. De brottade ned henne på marken och drog ned hennes luva för ögonen.

Två av dem våldtog flickan medan den tredje höll fast henne."

"Unga tjejer i Fagersta som Expressen talat med är rädda efter gruppvåldtäkten. Diana Juustovaara, 22, gick hem ensam vid samma tid.

- Man blir ju livrädd och vågar inte gå ut på kvällarna.

Hon har själv varit nära att våldtas.

- Men den gången lyckades jag få bort honom. Man känner sig så liten och hjälplös, säger hon."

I detta fall vet man ännu inte vilka förövarna är, men även där så är fallet tiger media om deras etnicitet. Detta gällde exempelvis mannen i Finspång, som där våltagit fyra kvinnor vid olika tidpunkter, och spridit skräck omkring sig.

Av en nyhetsnotis i SD-Kuriren framgår att det rör sig om en asylant från Serbien:

"SD-Kuriren kan nu avslöja att den anhållne är en asylsökande man från Serbien, och att han fått avslag på sin asylansökan vid två tillfällen, varav det senaste avslaget av Utlänningsnämnden den 19 juni i år."

Etnicitet blir relevant, då det rör sig om ett mönster. För att nedbringa antalet våldtäkter måste man kunna gå ut med sanningen. Detta har man nu insett i Danmark.


Avslutningsvis, ur ett inlägg av "Räknenissen" på Exilen, om förbiseende av en risk. Nissen hänvisar till en bok av Liza Marklund:

"Den handlar om en svensk kvinna som får barn med en muslimsk man som inte accepterar att hon inte vill leva med honom utan förföljer och misshandlar henne upprepade gånger.

I boken erbjuder sig kvinnans pappa att skjuta den trakasserande mannen, men kvinnan säger nej. Risken att det då ska utlösas hämndaktioner från muslimerna mot kvinnans hela familj är för stor.

Mannen har stor uppbackning av sina (arbetslösa och kriminella) muslimska vänner som har tid att hela dagarna bevaka kvinnans hus sittande sina bilar. De avlöser varandra. De följer efter kvinnan när hon och hennes nya man gömmer sig på olika platser i Sverige. De följer efter hennes pappa när han reser t ex på affärsresor för att se om han är på väg att träffa sin dotter.. De har en egen underrättelsetjänst där de skickar runt bilder på kvinnan och hennes nya man till muslimska vänner, och det finns ju muslimer nästan på varje ort i Sverige numera. Boken handlar om ett fall i början av 90-talet och sedan dess har det ju blivit ännu fler.

Det som behövs är att HELA samhället samlar sig mot detta. Vi måste inse hotet mot fundamentala värden i vårt samhälle. Våldtäktsmän ska utan undantag utvisas. Alla former av olaga hot som följd av ett rättsfall ska ses som en attack mot vårt rättssystem, beläggas med stränga straff för svenska medborgare och obligatorisk utvisning av icke svenska medborgare. Polisen ska ge högsta prioritet åt sådana fall, inte åt svenska 16-åringar som karvat ett hakkors i en skolbänk. Ett sådant fall gick nyligen till åtal! Då har man ingen misskund med att en 16-åring är ung."Se vidare:

Utomhusvåldtäkter

Våldtäkter

Alonzo om våldtäkter mm


 

 

 image


 
image
 
 
image