Alonzo om våldtäkt mm

Michael Alonzo var under flera år på 90-talet ledare för den statliga kampanjen "Ungdom mot rasism" och departementsbyråkrat hos Marita Ulvskog, kulturminister.

Så här hade denne Alonzo uttryckt sig i sångtexter (han var sångare i gruppen "Stockholms negrer") innan han anlitades av Ulvskog:

"Död, död, död åt alla präktiga blonda vikingar..."

"Ni kommer att drabbas av en terror som kommer att förfära er och ni kommer att få bevittna mer än död..."

"Jag hatar er, era jävla aschlen."

Samme Alonzo, i en intervju i en film, finansierad av Filminstitutet:

"Vi är invandrare. I Sverige lever det invandrare, och ju mer vi lever tillsammans, ju mindre vi har svenskarna i närheten, ju bättre mår vi."

Alonzo avslutar:

"Vi våldtar deras (svenskarnas) barn. Javisst, var så god. Dom tycker om det, faktiskt."