4. Vad bör göras?

Vilka blir då slutsatserna av allt detta? Vilka politiska åtgärder är nu önskvärda?

Det blir fråga om åtgärder inom i huvudsak tre områden:

A. Invandringen

B. Återvandringen

C. Integrationen

INVANDRINGEN

Beträffande arbetskraft har vi idag en fungerande reglering. Arbetskraftsinvandringen till Sverige är måttlig. Här krävs inga omedelbara åtgärder.

I princip är det rimligt också med en asylinvandring för direkt förföljda människor, från vårt eget närområde. Sverige har ingen skyldighet att ta emot människor från alla delar av Jordklotet!

Men genom den alltför stora invandringen under senare år är Sverige överfullt, klarar därför inte av mer asylinvandring under den närmaste tiden.

Tills vidare behöver vi ett moratorium - en paus i fortsatt asylinvandring. Den bör därför minimeras. I varje fall ska vi inte bevilja fler uppehållstillstånd åt asylsökande än vad vi förpliktas till, genom de internationella konventioner som vi undertecknat. Exemplet Finland visar på att här finns ett nationellt handlingsutrymme.

Även anknytningsinvandringen måste minskas kraftigt.

ÅTERVANDRINGEN

De utlänningar i Sverige som inte längre har (eller aldrig haft) några skyddsbehov, och som inte kan försörja sig själva - de bör nu återvända till sina hemländer.

Synsättet att det skulle betraktas som ett straff att återvända är inte godtagbart! Inte heller kan det vara ett avgörande argument att man har barn, födda i Sverige: tidigare har ju många kunnat migrera, trots att de hade barn och trots att de alla var födda i annat land.

En översyn bör också göras av de förtidspensioneringar som beviljats sedan mitten av 80-talet.

INTEGRATIONEN

Här bör medborgarskapet fylla en nyckelfunktion.

Å ENA SIDAN ska kraven för medborgarskap vara stränga. Man ska:

ha bott länge i Sverige

kunna svenska språket

ha grundkunskaper om vårt samhälle

klara sin egen försörjning

ej vara kriminellt belastad.

Å ANDRA SIDAN ska medborgarskapet innebär något extra i rättigheter, politiskt och socialt.

Bara medborgare ska ha rösträtt i allmänna val.

Socialbidrag, barnbidrag och pensioner ska inte utgå med lika höga belopp till nykomlingar som till människor, vilka bott och arbetat i Sverige under lång tid!

Här ska finnas kvalifikationskrav, t ex i form av karenstider. Eventuellt kan också här göras en koppling till medborgarskapet.

På alla bosatta i Sverige måste ställas kravet att man följer våra svenska lagar och strävar efter att göra rätt för sig. Grov kriminalitet från icke-medborgare ska leda till omedelbar utvisning.

DEMOKRATIN

Dessutom krävs åtgärder för att återställa demokratin och bryta åsiktsförtrycket i sammanhanget:

medborgarna måste få en allsidig och korrekt information om invandringen

debatten måste vara fri - alla åsikter ska släppas fram

användande av orden "rasist". "invandrarfientlig", m.m. som tillmälen 12) måste upphöra

den politik som bedrivs ska ligga i linje med folkviljan.

Dessutom bör kampanjerna "mot rasism och främlingsfientlighet" upphöra. Ska kampanjer bedrivas, då ska dessa rikta sig mot våld och fientlighet överhuvudtaget - dvs även mot svensk fientligheten.

FÖR ATT DEMOKRATIN SKA kunna återställas måste ansvar först utkrävas för den invandringspolitik som har bedrivits under de senaste 10-15 åren.