Notapparat

1. Av dem som sökt asyl och sedan får uppehållstillstånd är det bara en mindre del som fått asyl. De flesta har fått stanna av humanitära skäl - t ex för att de mår dåligt, eller hunnit vara så länge i Sverige.

2. Malmö kommun har sålt ut en stor del av sina fasta tillgångar för att klara den akuta ekonomiska krisen.

3. Sjukvårdsbiträden och andra offentliganställda har erbjudits lönepåslag på 2%. Man måste "rätta mun efter massäcken", säger arbetsgivarsidan.

4. Reglerna ändras nu, så det blir svårare att få förtidspension. Ersättningsnivåerna sänks samtidigt.

5. SIV-anslagen utgör bara en del av invandringens totala kostnader. Och nära 200 av de 555 miljarderna i statsbudgeten var ofinansierade.

6. Av inslaget framgick att den unga journalisten föreställde sig att Afghanistan låg i Mindre Asien. I andra avseenden hade dock utbildningen av henne "lyckats".

7. Mer neutralt vore att använda begreppet "migrant".

8. Förklaringen till att den blivit generell, i sin tur, kan ligga i tre faktorer:

I. En lång period av oavbruten tillväxt.

II. Jultomteriet - väljarförväntningar om ständigt nya "presenter" från politikerna.

III. Jämlikhetsaxiomet.

9. De många falska passen möjliggör ytterligare människosmuggling och ökad invandring - på så vis blir också detta ytterst en faktor som fördyrar.

10. Annars kan argumenteras att även bidrag ändå genererar sysselsättning i Sverige - här gäller inte detta!

11. Därutöver finns givetvis generella faktorer i samhällsutvecklingen som driver på ungdomsvåldet - som familjesplittring och brist på fadersfigurer, info-samhället och frånvaron av naturliga arenor för demokratisk skolning.

Eller våldsindoktrinering: Matas man dagligen med filmer sam framställer våld som normalt, som en naturlig metod att lösa konflikter, lärs det ut att makt betyder rätt och att ingen tar allvarlig skada av sparkar, slag eller ens skott mot kroppen - då kan detta till sist avsätta spår i det undermedvetna.

12. Med "tillmäle" avses ord som har stark negativ värdeladdning, men som saknar allt informationsvärde.