Upp i rök


På webbsidan "Skolporten" hittar vi följande text:

"Värden för 100 miljoner upp i rök varje år. Antalet skolbränder ökar .."

"Skolbränder är också ett växande och allvarligt problem i svenska skolor, varje år går värden för 100 miljoner kronor upp i rök. I till exempel Göteborg har antalet bränder mer än fördubblats på tio år: 1989 ryckte brandkåren ut till olika skolor 25 gånger, 1999 fick de göra det 61 gånger. Hälften av dessa bränder antas vara anlagda. Bränderna är dessutom avancerade, bland annat användes Molotovcocktails för att få fyr på skolorna.

Många skolor får numera lägga ner mycket pengar på brandskyddsutrustning, pengar som kunde gå till skolböcker eller att öka lärartätheten. Å andra sidan: sedan Erikslundsskolan i Göteborg installerat nytt brandlarm, okrossbara fönster och sensorer för att minska antalet bränder i skolan så har den övriga vandaliseringen minskat till ­ noll.

Källa: Star on-line, Sveriges Radio Ekoredaktion" (2000-03-03)


 Se vidare:

Bränder

Discobranden

En skola i veckan

Linköpingsbranden