"inrätta en tribunal..."


På något sätt är det viktigt att markera, att den invandringspolitik som bedrivits under de senaste 10-15 åren - både genom sitt innehåll och det sätt på vilket den bedrivits - är ett övergrepp mot svenska folket. Den har tillfogat vårt land en skada, som kan bli omöjlig att reparera.

Först och främst är då nödvändigt att ändra den förda politiken. Vi har nu facit i hand. Det borde därför vara självklart att nu lägga om politiken, radikalt. Ändå sker inte detta!

I den svenska riksdagen finns inte ett enda parti som klart ser problemen, och som vågar tala klarspråk!

Därutöver vore klädsamt, i samband med den nödvändiga omläggningen, om de för misstagen ansvariga klev fram och sade: "Förlåt!" "Vi gjorde fel!"

Blågula Frågor är inte ute efter att straffa någon, bara att rätt ska vara rätt. Skuldfrågan ska så långt möjligt klarläggas, för att vi ska kunna gå vidare. Det är nödvändigt av mentala hälsoskäl.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan