"Kampanjer mot rasism och främlingsfientlighet bör dessutom läggas ner..."


Om det verkligen handlade om kampanjer mot rasism skulle de inte behöva läggas ned. Problemet består i att det inte har handlat om detta, det har istället varit fråga om kampanjer för en bestämd invandringspolitik. Närmare bestämt fri invandring.

Därmed inte sagt annat än att det är angeläget att bekämpa främlingsfientligheten. Det torde dock främst ske genom att man visar svenska folket respekt, tar människors oro på allvar och låter människor uttrycka sina uppfattningar utan rädsla för att bli skandaliserad.

Vid sidan av främlingsfientligheten finns anledning att bekämpa även svenskfientligheten.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan