"att invandringspolitiken anpassas till ¨folkviljan¨,..."


I boken "Lagom är bäst!" återges fyra olika opinionsmätningar från början av 90-talet, som alla pekar i samma riktning: ungefär 60 procent av svenska folket önskar en mer restriktiv flyktingpolitik.

1995 kom ytterligare en mätning i frågan. Den visade på 70% restriktiva.

Ytterligare mätningar kan ju ha utförts, av dem som har råd att betala för sådana. Det kanske bara är så, att de aldrig publicerats - för de gav inte sådana resultat som man ville sprida.

Med andra ord:

om det verkligen vore så, att en majoritet av svenska folket önskade en mer generös flyktingpolitik, då skulle detta tveklöst, omedelbart, ha blivit huvudnyhet i media.

Det skulle toppa alla nyhetssändningar i radio och TV, det skulle bli svarta rubriker på kvällstidningarnas löpsedlar och förstasidor, journalisterna skulle mala om detta dagarna i ända.

Tror inte Du också det?


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan