"I BGF:s ögon råder diktatur i Sverige."


Har vi verkligen sagt det?

Blågula Frågor har förvisso talat om "mediadiktatur", och visst menar vi att det finns allvarliga brister i den svenska demokratin.

Men vi anser definitivt att det finns mer än två lägen - "demokrati" och"diktatur". Det finns också mellanlägen, och där befinner sig Sverige.

Det finns vissa möjligheter att påverka opinion och beslut, och det är varje medborgares skyldighet att försöka ta tillvara de möjligheterna.

Det är ju själva grundkonceptet för Blågula Frågor, att vi ska försöka påverka, genom att själva hålla oss till "den demokratiska handboken", dvs:

samla fakta och vara saklig

visa civilkurage och tydligt säga sin mening

respektera meningsmotståndare och lyssna på andra. Söka dialog.

Även hos våra motståndare måste det någonstans finnas ett förnuft och ett samvete.

Detta är så att säga vår arbetshypotes.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan