"...förespråkar BGF ett slags apartheidsystem..."


Detta är propaganda! Expo rider här på ett ords starka värdeladdning, och låter detta skymma sikten för vad det konkret handlar om.

Apartheid vore det kanske, om det handlade om en permanent uppdelning. Men vad Blågula Frågor skrivit om är ju någonting annat.

Med Expos logik har vi en fruktansvärd apartheid redan idag, i och med att alla som vill bo i Sverige inte får göra detta.

Med Expos logik innebär det apartheid att asylsökande under väntetiden i Sverige inte är berättigade till socialbidrag. För dem gäller särskilda bidragsregler.

Blågula Frågors tankegång är att i första hand tillfälliga uppehållstillstånd - TUT - ska beviljas dem som får asyl i Sverige. Så länge man har TUT gäller särskilda bidragsregler.

Många med TUT kan förhoppningsvis återvända till sitt hemland igen när förhållandena förbättrats där. Andra blir kvar i Sverige permanent. De får då PUT - permanent uppehållstillstånd. Med PUT skulle då följa samma försäkringsskydd som för svenska medborgare.

Såvida man inte också där gör en skillnad, och låter medborgarskapet få en betydelse. Men även så vore det något annat än apartheid, eftersom det är möjligt för individen att förändra sin situation.

Det borde inte vara så konstigt. Jämför med att man som ung börjar på en ny arbetsplats, och är färsk inom ett yrke. Man får inte genast full lön, man får kvalificera sig. Den som t ex började som bussförare på SL under 60-talet hade 15 år framför sig, innan han/hon skulle nå slutlön.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan