Varför så tyst?

"VARFÖR ÄR DET SÅ TYST OM EU:S POLITIK?"

Så löd rubriken till artikel av Anna Hedh i tidningen Hela Gotland den 21/9 -08.

Hedh är EU-parlamentariker och ordförande för socialdemokratiska EU-kritiker.

Hon skriver:

 "Trots att riksdagen snart ska ta beslut om EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget, är det alldeles tyst. Även om nu inte svenska folket är betrodda att folkomrösta om en så viktig fråga, så borde ju åtminstone de som ska ta det viktiga beslutet, debattera och informera folket om frågan och dess innebörd. Men inte, partierna och riksdagsledamöterna är knäpptysta.

 
Den 12 juni röstade det irländska folket nej till Lissabonfördraget. För att ett fördrag ska godkännas måste varje EU-land säga ja till det. Det irländska folkomröstningsresultatet borde ha inneburit att Lissabonfördraget faller. Trots det har ratificeringsprocessen i de övriga medlemsländerna liksom i Sverige, fortsatt vilket är odemokratiskt och en skymf mot irländska folket."
 
Men EU väljer att - trots Irlands nej - gå vidare som om ingenting har hänt, konstaterat Anna Hedh:

"Observera att man inte gjorde det när fransmän och holländare röstade nej. Det visar att små stater, såsom Irland och Sverige, kan köras över även i andra frågor i framtiden. Detta har Sveriges regering och opposition gemensamt ställt sig bakom, då de inte har åberopat, att det inte är acceptabelt med olika spelregler för små och stora medlemsländer.
 
Lissabonfördraget innebär en massiv överföring av makt till EU och dess institutioner. På centrala områden, såsom straffrätten, inskränks Sveriges självbestämmande. Unionen skulle få karaktären av en militärallians.
 
Unionsrätten överordnas formellt Sveriges grundlag. EU får i praktiken en president och en utrikesminister med stora befogenheter att styra över medlemsländerna. Lissabonfördraget leder alltså till inskränkning av Sveriges självständighet och möjlighet att tala med en egen röst i världen."

Det har anförts att Irlands befolkning utgör en så ytterst liten andel av den totala befolkningen inom EU, och att det därför inte blir demokratiskt att låta irländarna ensamma fälla förslaget till ny EU-konstitution.

Men irländarna är det enda folk som tillåtits rösta i frågan. Om Irland - som gynnats mer än kanske något annat land av sitt EU-medlemskap - sagt nej, då skulle resultatet av folkomröstningar i andra EU-länder förmodligen bli detsamma, och än tydligare.


 Se vidare:

Irland och EU

Censur i EU

Åsiktsförbud