Åsiktsförbud

Henrik Alexandersson skrev på sin blogg den 13/4 -07:

"Och ingen tycks reagera...

Nästa vecka kommer Europeiska Rådet (ministerrådets justitieministrar) att fatta beslut om en ramlagstiftning mot rasism.
 
Detta EU-beslut innebär att vi kommer att få fler åsiktsförbud och fler inskränkningar i yttrandefriheten. Varken den svenska regeringen eller oppositionen tycks ha något att invända mot detta.
 
Förutom en miniminivå för hetslagstiftning (som i sig är orimlig) i EU-staterna - så kommer man att kriminalisera förnekande av till exempel Förintelsen, folkrättsbrott och krigsförbrytelser. Vad som är historiskt korrekt kommer att avgöras av domstol.
 
Tänk nu efter en stund. Läs sedan det ovanstående igen. Fundera lite till.
 
EU:s lagstiftning går före svensk lag - så nu blir det så här. Nu kommer ännu fler människor att kunna bli inspärrade för vad de säger och tycker. I vårt land. I demokratins namn...
 
Politikerna tycks, som sagt, inte ha något att invända mot ramlagstiftningen. Någon kritik från rättsväsendet har i vart fall inte jag uppfattat. Inte en enda samhällsdebattör tycks bry sig. I svensk mediarapportering är det knäpp tyst. Största möjliga tystnad råder. Överallt. Och på torsdag är det kört.
 
Ett av demokratins problem är, som bekant, att den kan avskaffa sig själv. EU tycks vara på god väg...
"


 Se vidare:

Censur i EU

Tankekontroll