Så röstade riksdagen

Den 20 november 2008 röstades Lissabonfördraget igenom i den svenska riksdagen. Med röstsiffrorna 243 ja och 39 nej antogs förslaget.

67 riksdagsledamöter avstod från att ta ställning (vilket i och för sig också är ett ställningstagande, då det möjliggjorde antagandet - "den som tiger samtycker"). 13 avstod genom att rösta blankt, 54 genom att frånvara.

I och för sig är det märkligt att man kan frånvara, det finns ju ett system med ersättare i riksdagen. Sammanlagt blir siffrorna ändå 243 + 39 + 67 = 349, dvs det antal ledamöter som riksdagen består av.

Till dem som frånvarade vid omröstningen hör (v)-ledamöterna Lars Ohly och Roseanna Dinamarca (v).

Detta är Sven Bergström, riksdagsledamot från Gävleborg. Han är unik.

För både de fem partier som är för Lissabonfördraget och de två partier som är emot var partidisciplinen stark. Ingen ledamot vågade avvika mer än att avstå/frånvara. Med ett undantag.

Som enda riksdagsledamot vågade Sven Bergström följa sin egen övertygelse så långt att han gick direkt emot partilinjen. Han röstade mot Lissabonfördraget, trots att han är Centerpartist.


Procentuellt var ja-sägarna flest bland folkpartister och moderater:

 


 Se vidare:

Brådskande

Irland och EU