Aktuell kommentar - vecka 47/08

 

 

Brådskande

Varför denna brådska?

LO väntar fortfarande på besked från EU-nivå om vad som verkligen kommer att gälla beträffande arbetsrätten, ändå medverkade socialdemokraterna till att att trumfa igenom Lissabonfördraget i riksdagen den 20 november.


Det rör sig om så genomgripande förändringar att man här kan tala om att Sverige upphör som självständig nation.

I minimum vore därför att fördraget behandlades som en grundlagsändring - dvs förklarades vilande i väntan på ett nytt riksdagsval och ytterligare ett riksdagsbeslut efter år 2010.

Så skedde inte. Ett godkännande kunde inte vänta.


Ett annat märkligt moment blir förhållningssättet till Irlands nej, i den folkomröstning som hölls där.

Enligt EU:s gällande regler skulle nej från ett enda land räcka för att stoppa fördraget. Hur kan man då gå vidare? Har inte Irland lämnat klart besked?

När resultatet av en folkomröstning inte blir det från Brysselnivå önskade, då gills det inte. Alltför få deltog i den irländska folkomröstningen, och de var inte rätt informerade, hävdas det. En ny folkomröstning måste därför hållas.

Men det betyder ju att den nya konstitutionen i varje fall inte kan träda i kraft innan dess. Det gör brådskan i den svenska riksdagen än mindre motiverad.

Såvida inte...

man ser det som att press ska sättas på det irländska folket inför nästa folkomröstning. Om alla andra EU-länder - om än bara genom sina köpta parlamentariker - godkänt Lissabonfördraget, då blir det svårare för irländarna att ställa sig i vägen.


BRÅDSKA har även anförts som argument för att i vår riksdag trumfa igenom beslut om arbetskraftsinvandring, från områden utanför EU.

Ur tidningen Riksdag & Departement:

"Sverige åter öppet för arbetsinvandring

För första gången sedan 1970-talet ska Sverige på bred front välkomna arbetskraftsinvandrare. Det beslutet fattades i dag av allianspartierna tillsammans med miljöpartiet.

- Detta beslut är historiskt och ger många nya lagliga möjligheter att komma till Sverige, sade migrationsminister Tobias Billström nöjt.

Med riksdagens beslut träder helt nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige i kraft. Den så kallade myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen, där Arbetsförmedlingen undersöker om det finns behov att rekrytera arbetskraft utanför Europa, ska upphöra. I stället ska arbetsgivarens bedömning av behovet vara utgångspunkten."

"Miljöpartiets Bodil Ceballos försvarade att sitt parti gjort upp med Alliansen...

- Frågan brådskar. Vår uppgörelse över blockgränsen medför att propositionen får ett mer långsiktigt resultat, sade hon.

En nyhet är att tidsbegränsade arbetstillstånd kommer att bli längre och ett sådant tillstånd ska också kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd.

Den nya politiken ger också en möjlighet för utlänningar som fått avslag om uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande en möjlighet att 'byta spår'. Man kan trots avslag under förutsättningar beviljas tillstånd att stanna i Sverige om man fått arbete - utan att behöva lämna landet, vilket man måste med dagens regler."

"De nya reglerna träder i kraft redan den 15 december i år."

Gemensamt för riksdagens beslut om Lissabonfördraget och arbetskraftsinvadringen är, förutom brådskan, att de inte är sakligt motiverade.

De har annat än svenska folkets intressen i sikte.

 

Vilken månadslön har

Margot Wallström?

Vilken månadslön har

Cecilia Malmström?


 Se vidare:

Egen valuta

EU-blogspot

Fyrklöver i dam

Månlandskap?

Uranbrytning,nn