Förbud mot

invandringskritik

Från ND-webben den 7/12 -08:

"EU ANTOG 'RAMBESLUT MOT RASISM'

För att tysta invandringskritiker har EU beslutat att tvinga alla medlemsländer att anta lagar likt den svenska 'hets mot folkgrupp'. Lagen skall även straffa ifrågasättande och forskning kring tabu-belagda historiska händelser.

Rambeslutet fattades i utskottet för rättsväsende och inrikesfrågor, och innebär att EU-länderna nu har två år på sig att införa lagarna. De skall vara utformade enligt följande:

'Hård och effektiv bestraffning med minst ett till tre års fängelse för personer som avsiktligt och offentligt underblåser hat genom att förmedla eller sprida texter, bilder eller annat material, mot en grupp som definieras genom hänvisning till ras, färg, religion, ursprung eller nationellt eller etniskt ursprung.'"


- Jag välkomnar varmt införandet av kraftfulla och effektiva straff för rasism och xenofobi, säger Jacques Barrot, Europeiska kommissionens vice ordförande."

"Vávra Suk, partisekreterare i Nationaldemokraterna, är mycket kritisk:

- Det är en gummiparagraf som kan inrymma vilka uttryck som helst. Att helt enkelt säga att man inte vill ha massinvandring från Afrika kan säkerligen tolkas som att det 'underblåser hat' mot personer som 'definieras av sin hudfärg'. Idag är det ett prioriterat brott om det till exempel kan antas att en person blev misshandlad på grund av att han var invandrare, men svenskar, och för den delen människor som har 'oturen' att kunna misstas för svenskar som jag, skyddas inte av denna lag, trots att rånargängen säger att rånen är ett 'krig mot svenskar'."Blågul kommentar

Gummiparagraf är ordet för dagen. Så använder "Fri Television" upphovsrätten och resonemang om "kränkning", för att tysta kritik på Youtube. Så tacklar EU-etablissemanget politiska dissidenter.

Det krävs ju inte mycket fantasi för att föreställa sig att i stort sett varje form av kritik mot massinvandringen till Europa kan komma att tolkas som att vederbörande "underblåser hat".


 Se vidare:

Censursträvanden i EU

En iskall vindpust

Lagstiftad sanning

Tankebrott

Tankekontroll