Tankekontroll

John Järvenpää har på sin webbsida "Reaktion.nu" publicerat en mycket tänkvärd årskrönika för 2007 - "Tankefriheten under attack".

Några citat:

Det började i slutet av mars när FN-organet Human Rights Council antog en resolution som i princip förbjuder kritik av islam. I Sverige var reaktionerna lama, trots denna attack på en av Västerlandets mest grundläggande friheter, rätten att få uttala tankar.

En av de få som regerade var statsvetaren Lisbet Lindeborg. I DN-Debatt (070603) konstaterade hon att internationella juridiska experter, från både muslimska och icke-muslimska stater, liksom från Human Rights Watch dömde ut resolutionen "som skadlig för grundläggande mänskliga rättigheter, yttrande- och tryckfrihet". Förvisso är resolutionen inte bindande men det faktum att den antogs är illavarslande. Lindeborg konkluderar: "Att FN på detta sätt ger fundamentalisterna fritt fram är skandalöst. Lika illa är att medierna knappt tagit upp denna brännande fråga."

Sannolikt var resolutionen ett svar på den islamkritik som börjat breda ut sig i Europa, en konsekvens av det negativa som följt i islamiseringens spår. Det handlar inte bara om att islamister utfört ett flertal terrordåd, där tågattentatet i Spanien och bomberna i London är de mest iögonfallande, utan även om att muslimer i allmänhet kommit att utgöra ett dominerande inslag i många av Europas storstäder.

.....

Tendensen är tydlig: EU-politiker och medlemsländernas parlament har i många fall drivit på såväl urholkandet av tanke- och yttrandefriheten som islamiseringen av Europa. I slutändan blir följden enligt flera forskare (t ex Gunnar Heinsohn 2003 och Raphael Israeli 2007) att muslimerna - som föder betydligt fler barn än de europeiska ursprungsbefolkningarna - radikalt kan förändra våra samhällen. Som synes har vi redan givits åtskilliga smakprov på det. 

Den nämnda FN-resolutionen kan alltså ses som ett led i att muslimska grupper flyttat fram sina positioner och avkräver av Västerlandet att avsäga sin flera sekel gamla, hävdvunna princip om yttrandefrihet, en grundval för varje samhälles utveckling. Ytterst handlar det hela om att demokrati kan komma att bytas ut mot sharia, och att de europeiska ursprungsbefolkningarna byts ut. En annan minoritet som drivit EU mot ett antidemokratiskt styre är homosexlobbyn ...

... I Frankrike dömdes den franske parlamentspolitikern Christian Vanneste till böter och skadestånd på 120 000 kronor, för att han sagt att heterosexualiteten är "moraliskt överlägsen" den homosexuella livsstilen. Domen är i enlighet med en lag mot homofobi som antogs i landet 2004 (Världen idag 070131). 

I Skottland gjorde homolobbyn sig beryktad för ett par år sedan då man fick igenom krav på att brandmännen i Glasgow skulle tvingas tåga med i Prideparaden. De som vägrade fick reprimander. Under 2007 har Skottlands homolobby tagit nya grepp mot heteronormativiteten, dvs den i varje samhälle typiska grundval mellan man och kvinna vilka skaffar barn och därmed bildar en kärnfamilj. Ord som återspeglar det heteronormativa, t ex mamma och pappa, har börjat förbjudas i vissa offentliga sammanhang. Ledarskribenten på Världen idag, Mats Tunehag, har beskrivit saken (071029): 

Den offentliga sjukvården i Skottland har gett ut en skrift med riktlinjer till sina anställda om hur man ska bemöta homo-, bi- och transsexuella personer. För att de inte ska "diskrimineras" måste sjukvårdspersonalen välja sina ord. Man får inte säga "äktenskap" eller "man och hustru" eftersom det skulle kunna uppfattas som kränkande och exkluderande. Istället bör man säga "partner" för att undvika några problem. Vidare ska läkare och sjuksköterskor inte säga "mamma" eller "pappa" utan "vårdnadshavare", av just samma skäl. Man får inte "diskriminera eller kränka". Den "moderna toleransen" gör orwellianska språkkrumbukter och tillåter inte avvikande åsikter i det offentliga rummet.       

...

Som i fallet med islamisters attacker på västerländska friheter ser vi att homosexlobbyns attacker på den traditionella familjesynen sker med EUs goda minne.Så gör även följande inskränkning av yttrandefriheten som återigen har att göra med en minoritet, i detta fallet den judiska. Flera historierevisionister - ordet revisionism betyder att omtolka eller revidera och är en grundval för varje historiker - bestående av forskare, historiker och publicister har under 2006 och 2007 gripits, åtalats och dömts till fängelse - för att de på ett logiskt och sakligt sätt, utan uppmaningar till hat eller våld, invänt mot (delar av) den etablerade versionen av förintelsen, bl a vad gäller antalet mördade och att dessa ska ha utförts i gaskamrar. Sistnämnda har även börjat ifrågasättas av erkända forskare med judisk bakgrund. T ex har Daniel Goldhagen i sin uppmärksammade bok Hitler´s Willing Executioners (1995:521) noterat att "oaktat den både vetenskapliga och populära förställningen om Förintelsen var gasningen i själva verket ett bifenomen i det tyska massmordet på judarna".

Förvisso har revisionisterna varit hårt ansatta alltsedan de på 60-talet inledde sin verksamhet. Men i och med att den brittiske historikern David Irving i februari 2006 av en domstol i Wien dömdes till tre års fängelse, för att han 17 år tidigare hade hållit ett föredrag där han ifrågasatte delar av förintelsen, så kan man säga att häxjakten togs till en ny dimension, främmande för det vi normalt förknippar med demokrati och öppenhet.

Efter Irving har ett flertal revisionister gripits, åtalats och fängslats inom och utanför EU. Rättegångarna har i många fall, främst i Tyskland, urartat till rena farsen. De åtalades advokater beordras av domarna att inte dryfta själva sakfrågorna, dvs huruvida deras klienter har rätt eller fel i det de säger (även om det i sig är absurt enär man ska få säga att jorden är platt utan att åtalas, red anm). Om advokaterna ändå tar upp saker på ett enligt domaren felaktigt sätt, så att den åtalade kan få fördel av det, riskerar även de att åtalas.

På sin hemsida tar David Irving, som släpptes villkorligt efter nio månaders internering, upp detta. Så blev dr Herbert Schaller under rättegången mot Ernst Zündel (dömd till 5 år) beordrad av domaren att inte ställa vissa frågor eller göra vissa gester under förhandlingarna. Schaller sa efteråt att stämningen i rättegången varit fruktansvärd. Om ett ord som slank ut vid fel tillfälle eller en gest tolkades fel, skulle det kunna leda till åtal mot honom själv. Det har också hänt att försvarsadvokater har häktats mitt under pågående förhandling.

EU tillåter alltså att den romerska rättstraditionen om fair play, en av den västerländska civilisationens grundvalar, sätts ur spel.

Knappt någon etablerad skribent har tagit upp Zündels eller Irvings fall. Förvisso försvarade ett fåtal Irvings rätt att yttra sina tankar. Professor Peter Singer, som har judisk bakgrund och själv har förlorat släktingar i förintelsen, argumenterade på följande, logiska och klarsynta sätt (SvD 060228): 

Domen mot Irving förvandlar påståendet om att yttrandefrihet är en grundläggande rättighet i demokratiska länder till ett skämt. Vi kan inte hävda skämttecknares rätt att håna religiösa personligheter samtidigt som vi förklarar att det är brottsligt att förneka Förintelsen. [---] hur gynnas sanningen av att förintelseförnekelse förbjuds? [---] Tvärtom är det troligare att de drar slutsatsen att folk fängslas därför att deras åsikter inte kan bemötas med enbart bevis och argument.


Den beskrivna häxjakten gäller inte bara revisionister, utan de inom EU etablerade hetslagarna kan som vi sett (t ex Vaneste) tillämpas på alla områden där makthavarna anser att någon person, individ, skribent eller politiker ägnar sig åt vad makten anser vara "högerextremism". 

I Tyskland har under den senaste 12-månadersperioden 18000(!) tyskar åtalats för just detta. Endast några hundra fall rörde våldsbrott, vilket naturligtvis ska åtalas då det rör sig om konkreta (vålds)handlingar till skillnad från tankeyttringar. Resten, dryga 17 000 åtal, handlar om det sistnämnda, att människor uttryckt saker som makten uppfattat vara "fel", i klartext tankebrott

.....

Den rysk-israeliske författaren Israel Adam Shamir menar (i Tidskrift för Folkets rättigheter nr 4/05) att behandlingen av revisionister visar att den konvergens mellan samhällssystem som utlovades på 60-talet har verkligen ägt rum. En gång var det röda Öst socialt tryggt, men på bekostnad av den personliga friheten, medan väst var fritt på bekostnad jämlikheten och den sociala tryggheten. Nu har de konvergerat: ryssarna förlorade gratis skolgång och fick friheten att sova under broarna, medan väst har sin egen Gulag och sina egna politiska dissidenter.

Det ligger mycket i Shamirs iakttagelse, bekräftad inte minst av västs fokusering på inskränkningar av yttrandefriheten i Putins Ryssland. Denna fokusering har skymt ovan givna beskrivning, som i och med antagandet av EUs nya konstitution i oktober kan normaliseras inom hela unionen. Med denna konstitution togs nämligen steget mot en gemensam ramlagstiftning. Den förbjuder oss att offentligt sprida tankar, bilder skrifter och annat material som "innehåller uttryck för rasism eller främlingsfientlighet".

Även organisationsfriheten riskerar att drabbas då "ledning av en rasistisk eller främlingsfientlig grupp" ska kunna bestraffas med "frihetsstraff med ett straffmaximum på minst två år" (citaten från svenska EU-hemsidan1 och 2).Emellertid går kampen för frihet vidare. Det är vår skyldighet gentemot vårt västerländska arv och våra förfäder, men också mot våra barn och barnbarn, och inte minst - mot oss själva.

Som Astrid Lingren så träffsäkert har formulerat saken: "Det finns saker man måste göra, annars är man ingen människa utan en liten lort."

 


 Se vidare:

En iskall vindpust

Frige Irving!

Lagstiftad sanning

Tankebrott

Två domar

UNDERKASTELSE