image
image
image
image

 


Blågula FRÅGOR, nr 4/00:

 

Moral eller pengar?

Varför allt kampanjande kring nazisternas förintande av judar, när nästan alla redan känner till detta? Ingen händelse i historien är väl mer känd än denna.

 


Några månader efter Göran Perssons stora konferens i Stockholm i januari i år utkom i USA boken "THE HOLOCAUST INDUSTRY - reflections on the exploitation of av jewish suffering" ("FÖRINTELSE-INDUSTRIN - reflexioner kring utnyttjandet av judiskt lidande").

Denna bok är skriven av Norman G Finkelstein, som själv är jude och vars släkt till största delen utplånades i Hitlers Tyskland. Finkelsteins far och mor hade dock överlevt både Warszawagettot och vistelse i koncentrationsläger.

Finkelstein menar att Förintelsen visat sig vara ett oundgängligt ideologiskt vapen. Inledningsvis skriver han:

"Genom dess lansering har en av världens mest enorma militärmakter, med fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter på sitt samvete, lyckats framställa sig som en "offer"-stat, och den mest framgångsrika etniska gruppen i USA har likaså förvärvat offerstatus. Denna speciella ställning som offer ger avsevärd utdelning - särskilt immunitet mot kritik, oavsett hur berättigad."

Vad "The Holocaust Industry" i huvudsak handlar om är hur mördandet och pinandet av judar under andra världskriget nu används som förevändning att pressa ut pengar - därtill helt otroliga summor. Dessa pengar skulle gå till överlevanden för Förintelsen, men i verkligheten har de hamnat mest på annat håll.

Finkelstein konstaterar att under de första två decennierna efter 1945 var det ganska tyst om judarnas öde under kriget. I kontrontation med Sovjetunionen under det kalla kriget behövde USA Västtyskland, det passade då inte att gräva i det förflutna. En vändpunkt kom 1967, med sexdagarskriget. Därefter var Israel en regional stormakt, som USA satsade militärt på. Då fyllde även Förintelsen en funktion för att moraliskt ge Israel manöverutrymme.

Mäktiga organisationer för judar i USA - AJC (The American Jewish Committee), WJC (World Jewish Congress) och ADL (Anti-Defamation Legue) hakade på: det blev nu viktigt att komma ihåg Förintelsen, på ett sätt som tidigare inte varit fallet. En ny förintelse antogs kunna drabba världens judar om inte minnet av nazi-Förintelsen hölls levande.

Det verkliga syftet var dock, menar Finkelstein, "inte alls att förstå det förflutna, utan om att manipulera nutiden." Snart kom det att handla också om pengar - till offren för Förintelsen, som det föregavs.

Direkt efter krigsslutet var, påpekar Finkelstein, nazi-förintelsen inte framställd som vare sig en unikt judisk eller historiskt unik händelse. Men nu blev det vitalt att kunna göra gällande dels att det handlat om en förintelsen bara av judar, dels att det som hände under andra världskriget var något helt unikt, ej jämförbart med något annat i historien. "Nazi-förintelsen blev Förintelsen".

Det hela gjordes till något heligt, något av religion. Varje invändning kom att stämplas som "anti-semitism" och "Förintelse-förnekande".
.
Exempelvis byggdes det Förintelsemuséer. Finkelstein ifrågasätter dessas inriktning:
"Var judar de enda offren för Förintelsen, eller räknas även andra som dog genom nazi-förföljelse som offer?"

Judars lidande skapade ett moraliskt kapital, som gav en avstamp för att kunna ställa krav på andra. Som drivande bakom detta nämner Finkelstein fram-förallt Elie Wiesel - som för att hålla föredrag i ämnet hade ett standardarvode på 25.000 dollar, alltså 200.000 kronor!

Finkelstein: "Wiesels framträdande ställning är en funktion av hans ideologiska nytta. Unikum av judars lidande/unikum av judar, evigt skyldiga icke-judar/evigt oskyldiga judar, ovillkorligt försvar av Israel/ovillkorligt försvar av judiska intressen: Elie Wiesel är Förintelsen."

Så följde kraven på "kompensation", till de överlevande. Men hur många överlevande fanns det? Finkelstein konstaterar att den siffran tycks ha ökat ju längre bort från 1945 man kom.

I en publikation för US Holocaust Memorial Museum hade konstaterats att det fanns 715.000 personer i tyska läger i början av 1945, varav en tredjedel dog under våren. Av de återstående 475.000 kunde högst 20 procent antas vara judar. Det ger en siffra på högst 100.000 överlevande judiska nazioffer 1945.

Mer än 50 år efter krigsslutet talade dock den israeliske premiärministern om en siffra på nära en miljon "Förintelseöverlevare" som ännu skulle vara vid liv.

Dessa krav på kompensation riktade sig i en första omgång mot Schweiz, med början 1995. Det gällde bankkonton tillhörande avlidna judar, det gällde ersättning för icke-asyl och det gällde ersättning för vinster genom slavarbete.

Schweizarna försökte streta emot, men de judiska organisationerna i USA hade starka påtryckningsmedel. Det handlade om både dåligt anseende genom media-kampanjer och om ekonomisk bojkott (pensionspengar som man hotade placera om). Stöd hade man från flera delstatsparlament i USA, i viss mån även från Vita huset.

Schweizarna försökte nå en kompromiss, erbjöd 1997 inte mindre än 200 miljoner dollar till en fond, men det var inte nog. I juni 1998 var man uppe i 600 miljoner, men det var fortfarande inte nog! I augusti föll schweizarna helt till föga, och gick med på att betala ut 1.250 miljoner dollar, motsvarande cirka 10 miljarder kronor.

Ett argument hade varit att det var bråttom, eftersom de överlevande efterhand dog av hög ålder. När pengarna fanns där gick det dock trögt med utbetalningarna. Det mesta gick uppenbarligen till andra ändamål än till offren: "WCJ vill att nästan hälften av de schweiziska pengarna ska öronmärkas till judiska organisationer och 'Förintelseundervisning'".

Till den som fick en del av kakan hörde advokater som processat i frågan. Det handlade om totalt 15 miljoner dollar, där många begärt 600 dollar per timme i arvode.

Tidigare - 1952 - hade Västtyskland betalt kompensation till judiska offer för Hitlerväldet. Också den gången blev resultatet att pengarna bara i liten utsträckning nådde de individer de varit avsedda för. Det mesta gick till judiska organisationer, till Förintelsemuséer, mm. Finkelstein sammanfattar: "den judiska eliten rövar pengar från judiska överlevande".

Detta hindrade inte att man återigen ställde ekonomiska krav på Tyskland, efter samma framgångsrika modell som mot Schweiz. Tyskarna insåg snabbt att det inte var lönt att streta emot. Före utgången av år 1998 hade de gått med på en uppgörelse.

Därefter har krav, om än bortom offentlighetens ljus (här behövs inget stöd från någon allmän opinion), riktats mot fattiga länder i Östeuropa, som Polen och Vitryssland (en vitryss tjänar i genomsnitt 100 dollar per månad). Dessa har naturligtvis än mindre att sätta emot, de lär tvingas betala vad som begärs.

Finkelstein konstaterar avslutningsvis att de krav som riktats mot schweiziska banker i samma utsträckning skulle kunna ha riktats mot amerikanska banker. Även i USA fanns ju många bankkonton för avlidna judar. Men dessa banker aktar sig de judiska organisationerna för att ge sig på.

 


THE HOLOCAUST INDUSTRY av Norman G. Finkelstein kostar 280 kronor hos Internetbokhandeln.

image


 
image
 
 
image