Myt?

"BELASTANDE INVANDRING EN MYT".

Så löd rubriken till ledaren i Eskilstuna-Kuriren den 22/12 -00. Artiklen syftade på en rapport från en forskare i Göteborg.

Är det inte konstigt?

Makten över massmedia ligger helt i händerna på dem som önskar en generös flyktingpolitik och ett s.k. mångkulturellt samhälle. Denna makt använder de också flitigt, för att föra ut en världsbild och en verklighetsbeskrivning som kan gagna deras strävan.

Ändå vinner dessa "myter" sådan spridning, om att den aktuella invandringen skulle medföra olika typer av kostnader och som helhet vara till nackdel för Sverige.