Ny dagordning

Elementärt i propagandan är att försöka bestämma dagordningen, dvs att avgöra vilka frågor som ska ställas, avgöra vad som ska betraktas som problem. Under år 2000 har givits ett tydligt exempel på detta:

Problemet är sjunkande nativitet och en alltför liten befolkning i Sverige. Lösningen är mer arbetskraftsinvandring. Frågan är alltså inte hur invandringen ska kunna minskas utan hur den ska kunna ökas.

Inslag i denna kampanj är:

UNHCR-tjänstemännens utspel

Landstingsförbundet

Centerpartiet

Som Andreas Carlgren skriver i Integrationsverkets årsredovisning 1999:

"Integrationsverket kan inte ensamt förändra framtiden. Det gäller att... vi engagerar andra... Det gäller... att vi förmår påverka dagordningen för samhällsdebatten... Så vi kan främja de mål vi är satta att arbeta för."

"Integrationsverket har en stor uppgift när det gäller att påverka vilka frågor som ställs överst på dagordningen..."