Politiker-förtroende

Efter Muhammedkrisen har man i Danmark gjort opinionsmätningar om väljarnas sympatier för olika politiker. Resultatet, redovisat på danska radions webbsida, visade att statsministern har högst förtroende, s-ledaren lägst förtroende:

Andel av väljarna som betecknar politikern som "en bra ledare".
Anders Fogh Rasmussen (V): 62,9%
Naser Khader (Rad.): 56,2%
Pia Kjærsgaard (DF): 47,1%
Marianne Jelved (Rad.): 39,6%
Villy Søvndal (SF): 23,5%
Helle Thorning-Schmidt (S): 23,1%

Andel av väljarna som betecknar politikern som "en dålig ledare".
Naser Khader (Rad.): 10,1%
Anders Fogh Rasmussen (V): 15,9%
Marianne Jelved (Rad.): 26,1%
Villy Søvndal (SF): 29,5%
Pia Kjærsgaard (DF): 29,8%
Helle Thorning-Schmidt (S): 37,9%

 

Andel av partiets egna väljare som anser politikern som "en bra ledare":
Pia Kjærsgaard: 89,4 %
Anders Fogh Rasmussen: 89,2 %
Marianne Jelved: 72,3 %
Naser Khader: 72,1 %
Villy Søvndal: 52,2 %
Helle Thorning-Schmidt: 40,3 %

  

Andel av partiets egna väljare som anser

politikern som "en dålig ledare":

Pia Kjærsgaard: 2,1 %
Anders Fogh Rasmussen: 2,9 %
Marianne Jelved: 5,7 %
Naser Khader: 5,0 %
Villy Søvndal: 11,8 %
Helle Thorning-Schmidt: 23,3 %

Som också framgår är Pia Kjersgård den politiker som har det största stödet bland sina egna väljare.


 Se vidare:

Ras för danska (s)

Folketinget 2005