Sjukvård av invandrare

Från Danmark Radios webbsida den 26/1 -06, i översättning av "Räknenissen" på Exilen:

"SJUKSKÖTERSKOR: INVANDRARPATIENTER ÄR EN BELASTNING

Åtta av tio sjuksköterskor på landets sjukhus som har daglig kontakt med invandrarpatienter har under det senaste året haft problem med att vårda patienter med invandrarbakgrund.

Det visar en ny undersökning som gjorts av facktidningen Sjuksköterskan.

I undersökningen, som Sjuksköterskan har gjort tillsammans med Catinét, har 2 000 sjuksköterskor som arbetar på landets sjukhus, tillfrågats om sina möten med invandrarpatienter.

746 sjuksköterskor, som representerar ett representativt urval, har svarat. Svaren är entydiga: Språkhinder, en reell kulturklyfta och olika sjukdomsuppfattning gör det svårt att vårda invandrarpatienterna.

Sjuksköterskorna beskriver i undersökningen invandrare och deras anhöriga som:
'tidstjuvar, resurskrävande, aggressiva och bråkiga. De har inte respekt för sjukhusets rutiner. De förstår inte danska. Och de brer ut sina bönemattor överallt.'"

"61 procent av de 746 sjuksköterskor som medverkade i Sjuksköterskans undersökning har under det senaste året haft problem med att vårda patienter med invandrarbakgrund. Bland de som har daglig kontakt med invandrarpatienter är siffran 81 procent.

91 procent skriver att orsaken är språkliga problem. 48 procent säger att orsaken är skilda sjukdomsuppfattningar.

40 procent av sjuksköterskorna har upplevt att invandrarpatienter oftare än danska patienter inte följer eller respekterar sjukhusets rutiner.

36 procent har upplevt att invandrarpatienter oftare än danska patienter inte följer givna råd och vägledning i samband med vård och behandling.

28 procent av sjuksköterskorna har upplevt att invandrarpatienter oftare än danska patienter har orealistiska förväntningar om behandlingens effekt.

20 procent har upplevt att invandrarpatienter oftare än danska patienter kräver mer behandling än vad som erbjuds.

14 procent har upplevt att invandrarpatienter oftare än danska patienter önskar längre inläggning."
 Se vidare:

Sist i kön

Vård av muslimer