image
image
image
image

 BSS:


Boken "BSS - ett försök att väcka debatt" - del 8:
 
 

 


 
Invandrarministern skulle liksom BPA bryta mot lagen

Samma kväll gjorde Magasinet en uppföljning av programmet kvällen före och i studion fanns bl.a. invandrarministern Karin Andersson (c). Programledaren Bo Holmström frågade henne hur hon skulle handlat i BPA:s ställe, varpå hon svarade ordagrant:
 
"Jag skulle nog ha handlat likadant som BPA (dvs sparkat mig omedelbart - min anm.), men jag vet inte om det är lagligt rätt".

 
Alltså, en ansvarig minister struntar i om förfarandet strider mot demokratiska rättsprinciper. Hon är osäker på vad lagen säger men är beredd att handla även mot lagen.
 
Hur reagerade då massmedia på det som hänt? Låt oss citera lite ur pressfloran.Massmedia försvarar massinvandringen

Av visst intresse var en artikel i Aftonbladet (s) dagen efter (9/12) Magasinetprogrammet under rubriken "Skrämmande tittarreaktion":
 
"Igår kväll avslöjade TV 2 -programmet Magasinet att rasism, nazism och fascism är på frammarsch i Sverige. Efter TV-programmet mötte Magasinet-redaktionen en skrämmande reaktion från tittarna. Alla samtal var lika invandrarfientliga som nazistsympatisörerna som fick komma till tals i programmet. Bevara Sverige Svenskt är bara en av många nazistorganisationer som arbetar i Sverige ... Men, om magasinetredaktionen hade trott att deras reportage skulle väcka tittarnas avsky för extremiströrelserna misstog de sig. Mängder av tittare hörde visserligen av sig. Men alla hade samma uppfattning. Invandrarna är brottslingar, de förstör de svenska barnen, eller är äckliga i största allmänhet. Inte ett enda samtal som kopplades fram var fientligt till nazistsympatisörerna som fått framträda i TV".
 
Denna i Aftonbladet redovisade tittareaktion på TV:s Magasinetprogram är onekligen av stort intresse. Den ger en klar indikation om vad som rör sig i folkdjupen: Att sannolikt en majoritet av svenska folket är starkt kritiska till denna invandring och till invandringspolitiken (som stöds av samtliga riksdagspartier).

Och den visar på ännu en sak av stort intresse: Att partierna och massmedia inte är representativa för (det sannolika) folkflertalet i denna viktiga fråga. Och detta trots att hela etablissemanget dvs partierna och massmedia - undertryckt saklig debatt i ämnet och dessutom systematiskt förföljt eller förhånat dem som visat modet att våga kritisera invandringspolitiken. Intressant är också Aftonbladets ovederhäftiga generalisering av dem som ringde: "Alla hade samma uppfattning". Kan man mot denna bakgrund vänta sig något annat än att misstron mot massmedia ökar? Knappast.
 
Sundsvalls Tidning (fp) skrev den 10 december 1980: "Allt från ett upphöjande av svensken till oöverträffat ideal till ett förnekande av judeförföljelser. Bakom aktionen 'Bevara Sverige Svenskt' döljer sig enligt Magasinets undersökningar flera personer med känt förflutet i organisationer med nazistisk anstrykning. Efter att ha legat lågt under en följd av år ser nu dessa förvirrade hjärnor sin chans att rida på den våg av förstämning som spritt sig".
 
Sundsvalls Tidning för okritiskt vidare Magasinetprogrammets lögnaktiga uppgift att det "bakom BSS" skulle dölja sig "flera personer med känt förflutet i organisationer med nazistisk anstrykning". Och om så vore fallet, vad har då detta med BSS att göra? I alla etablerade partier, inklusive Folkpartiet och Socialdemokraterna kan man finna personer som har "ett förflutet" i någon "organisation med nazistisk anstrykning". Därmed kan man - med den intellektuella hedern i behåll - inte hävda något så vansinnigt som att socialdemokraterna och folkpartiet skulle vara nazistiskt anfrätta. En organisation eller ett parti skall självfallet bedömas efter vad den eller det står för, inte vad några enstaka medlemmar i det förflutna stått för inom en annan organisation eller parti.

Sundsvalls Tidning är här ett bedrövligt exempel på en hysteri, som är desto mer beklaglig, då den bidrar till att framkalla en osund atmosfär ur vilken häxprocessliknande förföljelser av oliktänkande kan gro. Det är typiskt att tidningen talar om BSS-medlemmar som "förvirrade hjärnor" utan att man besvärar sig att i sak motivera dylika förklenande omdömen.
 
Falu-Kuriren (fp), vars kulturredaktör Hans Lindquist, deltog i programmet som konsulterad "expert på nynazism", skrev den 12 december 1980:
 
"Måndagens TV-program om rashets och nynazism i Sverige var i många avseenden förtjänstfullt. Vanliga lögner och halvsanningar belystes".
 
Att det var Magasinets ansvariga som svarade för dessa "vanliga lögner och halvsanningar", inte BSS, fattade tydligen aldrig Falu-Kuriren.
 
När det sedan gällde presskommentarerna i samband med att jag fick sparken upprördes inte massmedia över det skandalöst osakliga hetsprogrammet utan man tyckte t.o.m. att TV hade gjort ett bra program som "avslöjade nazisterna och rasisterna".
 
Svenska Dagbladet (m) skrev den 11 december 1980: "Den anklagade hyser otvivelaktigt en avskyvärd åsikt ... Att bekämpa odemokratiska uppfattningar med odemokratiska metoder är inte bara principiellt förkastligt. Det är dumt. Det gör martyrer av sådana som verkligen inte bör bli det".
 
Här förklarar sålunda SvD att jag "hyser en avskyvärd åsikt" utan att tidningen besvärar sig med att ta reda på vad det är för åsikt: Vad jag tyckte i invandringsfrågan kom självfallet inte fram i det stympade referat av ett privat telefonsamtal som jag förde med TV 2-reportern Peter Ekstrand och som Magasinet självsvåldigt sände. Inte heller finner tidningen det nödvändigt att motivera varför en kritisk inställning till invandringspolitiken som den BSS företräder skulle vara "odemokratiska uppfattningar". Skall inte demokratin medge avvikande uppfattningar i en viktig politisk fråga?
 
Göteborgs-Posten (lib) skrev den 12 december:
"Vi delar inte för ett ögonblick Leif Zeilons eller hans gelikars uppfattning om invandringen eller andra fenomen". Trots att det inte framkommit någonstans vilken uppfattning jag hade i invandringsfrågan - och varför jag hade min uppfattning - skrev flertalet tidningar att de "inte delade Zeilons åsikter" (BSS). F.ö. var tidningarna slående lika i sina kommentarer. En kritisk observatör gör den reflexionen att vår press är andefattig och häpnadsväckande likriktad. Självständig tankeförmåga och vidare utblickar kännetecknar sannerligen inte dessa ledarskribenter (som faktiskt är representativa, inga udda särlingar). Och så ger staten, på skattebetalarnas bekostnad, årligen hundratals miljoner kronor i tidningsstöd med den motiveringen att vi skall ha en självständig, kritisk och mångsidig press!
 
Varken Magasinet eller någon av de tidningar som skrev om händelserna tog upp invandrarfrågan till debatt. Istället talades det om "rasismen", "fascismen" och "högervindar".
 
Man skulle annars kunna tycka att situationen skulle kunna ge upphov till frågor om huruvida invandringen gått för långt nu när "rasismen visar upp sitt fula tryne" (enligt socialdemokratisk vokabulär). Inte minst mot bakgrund av allmänhetens positiva reaktion inför BSS, trots vinklingarna i TV-programmet. Men nej! Tigandet skulle fortsätta.Hasse Alfredsson krävde återanställning

Jag tyckte i alla fall att det var glädjande att så många vänner ställde upp för mig efter TV:s förföljelser. Enda "etablerade" person som uttalade sig i ärendet var Hasse Alfredsson som i en artikel i Arbetaren krävde att BPA skulle återanställa mig. Jag skrev då ett brev till honom som han inte svarade på. Här följer mitt brev:
 
Hans Alfredsson

Då jag i senaste numret av Arbetaren, liksom i dagens nummer av Expressen, läser att Du kräver att BPA återanställer mig, vill jag tacka Dig och alla andra som på ett eller annat sätt uttalat sin kritik mot BPA:s yrkesförbud. Det finns dock några punkter som för många tycks vara oklara och jag vill här ta tillfället i akt att (i korthet) förklara bakgrunden till min situation.
 
Under 70-talet har invandringen till Sverige ökat markant, och under senare år har allt fler icke-européer - av olika orsaker - sökt sig till vårt land. Denna invandring kommer enligt invandrarminister Karin Andersson att fortsätta som tidigare. I dag är c:a en miljon invandrare eller barn till invandrare, varav c:a hälften utgörs av nordbor. I Sverige lever i dag människor från 130 olika länder och de talar 100 olika språk.
 
Invandringspolitikens målsättning är ett mångkulturellt Sverige där alla olika invandrargrupper skall bibehålla sin kultur och sitt språk. Detta kommer att innebära att Sverige splittras, från att ha varit en etniskt homogen nation där de flesta talat samma språk till ett mångkulturellt och flerspråkigt Sverige där 100 olika språk talas.
 
De politiker som beslutar om den svenska invandringspolitiken bör rimligen veta vilka oerhörda problem som förekommer i andra mångkulturella länder som t ex. Libanon, Sydafrika, Belgien, USA, Irland m.m. det finns ett otal exempel på länder som slitits sönder av inre stridigheter mellan olika grupper, raser eller religioner.
 
Risken för att Sverige genom sin invandringspolitik skall splittras, att konflikter mellan olika grupper - inte nödvändigtvis mellan svenskar och invandrare - utan mellan olika invandrargrupper skall uppstå, ser jag med allvarlig oro på. Politikerna måste besinna sig och noga överväga hur man vill att det framtida Sverige skall se ut. En seriös debatt i ämnet behövs å det snaraste.
 
Väldigt många människor i hela landet har försökt och försöker med debattartiklar och brev till insändarsidor få föra fram sin kritik eller oro över invandringen. Denna kritik har, hur välgrundad den än varit, avfärdats såsom varande "rasistisk", "främlingsfientlig" m.m.
 
Mot bakgrund av att all kritik nonchalerats eller avfärdats med invektiv växte BSS (Bevara Sverige Svenskt) fram. Syftet var att genom att sprida flygblad dels försöka väcka debatt i frågan, och dels att försöka komma i kontakt med människor som är kritiska till invandringen. Någon debatt bland politiker eller andra makthavare har vi inte lyckats skapa. Däremot har vi kommit i kontakt med oerhört många som berättat om sina svårigheter att få gehör för sina synpunkter. - Politikerna lyssnar inte, säger de flesta och undrar om det är en demokrati vi lever i.
 
Detta trots att de flesta som på ett eller annat sätt är engagerade i invandrarfrågor medger att de flesta svenskar är emot invandringen. Politikerna vet att de har svenska folket emot sig, men trots det bryr de sig inte ens om att debattera frågan. BSS är djupt oroad över att man i det "demokratiska" Sverige tystar ned kritik, och när man någon gång bemöter den, endast avfärdar den såsom rasistisk" eller rent av "nynazistisk".
 
Det är just BSS som värnar om demokratin, medan politikerna satt den ur spel.
 
Ett lysande exempel på hur man avfärdar vårt "budskap" utgjorde TV 2:s "Magasinet" den 8 december där man anklagade BSS för "nynazism", för att vara "antidemokratiska" osv. Konsekvensen av detta förljugna TV-program blev att jag fick sparken från mitt jobb.
 
Jag tror att Du håller med mig när jag säger att det måste vara fel av ett monopolföretag (TV) att leka åsiktspolis, åklagare och domare på samma gång. Snacka om demokrati.
 
Leif ZeilonVarning för televisionen

Efter författaren Christopher Jolins erfarenheter av TV 2 varnade han i en artikel i Dagens Industri för TV:s arbetsmetoder. Så här skrev han:
 
"TV ringde och ville ha en intervju för ett program om invandringen, där jag intar en kritisk hållning. Man lovade mig att jag skulle få delta i en efterföljande debatt i samma program. Detta svek man. Man lovade att inte klippa något i mina svar vid redigeringen. Detta svek man. Man lovade att inte låna min röst till andra bilder. Detta svek man. Man lovade att inte genom vinkling och speciell ljussättning fotografera mig som en dryg översittare. Detta svek man.
 
Och när jag fick reda på att programmet inte skulle handla uteslutande om invandringspolitiken utan om att kritiker till denna politik skulle sammankopplas med inhemska och utländska s k nynazister inklusive verkliga eller förmenta bombkastare och terrorister skrev jag till TV:s programansvariga och med kopia till TV 2-chefen och undanbad mig att få förekomma i programmet. Man tog ingen notis om detta. TV är makthavare och tycks göra vad den vill. Mot bakgrund av dessa erfarenheter vill jag ge några råd till den som kontaktas av TV eller radio.
 
1. Tala aldrig med en TV-radioreporter i telefon - du vet inte om han eller hon bandar samtalet och sedan utnyttjar det i ett för Dig ofördelaktigt sammanhang.
 
2. Tala inte oförberedd med en TV-reporter som tränger sig på med ljudtekniker och kameraman - Du kan lätt nog säga fel saker som utnyttjas vid redigeringen i fel sammanhang.
 
3. Begär alltid först och eftertryckligt att den ansvarige TV (Radio)-producenten kontaktar Dig så att Du kan förhöra dig om programmets innehåll och vilka frågor man vill att Du skall besvara.
 
4. Sedan du övervägt om du vill delta i ett dylikt Tv-program och besvara de frågor man vill ställa till dig sänder du en avskrift av detta till TV (Radio)-producenten med vänlig anhållan om att denne skriftligen intygar riktigheten i programmets innehåll och av de frågor man vill att du skall besvara.
 
5. Först sedan du erhållit skriftlig bekräftelse från Tv-producenten är du beredd att besvara TV-reporterns frågor. Självfallet svarar du inte på några andra frågor än dem man bett dig besvara och som du i förväg godtagit.
 
Några garantier mot att TV vinklar och söker manipulera har du inte. Men du har vidtagit erforderliga försiktighetsåtgärder, vilket alltid inger viss respekt, och du har en viss hållhake på TV genom ett faktaunderlag som du kan förete vid en anmälan till Radionämnden i händelse av grova övertramp. Självfallet är det bra, om du själv låter banda inspelningen, vilket ytterligare stärker dina aktier.
 
Sätt TV vänligt men bestämt på plats, och TV kan inte så lätt och obehindrat agera i rollen som din lömske fiende."Massmedias vänsterinflytande

"Massmedias andliga fysionomi är journalisternas, främst de framfusiga och radikala journalisternas. Deras ideologi är till största delen massmedias ideologi. Och journalister utkläcks från statens journalisthögskolor, plantskolor för en vulgär och skrikig radikalism. Därför är det inte så förvånande att journalister i så hög grad blivit likriktade och att massmediaideologin är själlös, tanketom och konformistisk. Undantagen bekräftar regeln.
 
Hur starkt det kommunistiska inflytandet är i massmedia har framgått av flera undersökningar, vilket bara är en bekräftelse på vad var och en kunnat iaktta sedan länge. Nyligen redovisades, att över hälften av alla journalister i Göteborgs dagspress (som huvudsakligen seglar under liberal flagg) röstar på VPK.
 
Denna vänsterradikala massmedia-ideologi befinner sig i en gråzon någonstans mellan vänsterpartiet kommunisterna, socialdemokratins vänsterflygel, anarkisterna, trotskisterna och de borgerliga mittenpartiernas ungdomsförbund (som droppvis trängt in i moderaterna)."

(Ur skriften   "Varför vi inte kan lita på massmedia")
 Fakta och åsikter som censureras

De fakta som våra massmedia alltför ofta nedtonar eller censurerar är bl.a. följande:
 
1. Att kommunismen är vårt århundrades gissel som har långt flera människoliv på sitt samvete än någon annan politisk doktrin.
 
2. Att kommunismen inte blev det arbetande folkets paradis utan de cyniska och hårdhänta ledarnas samt de internationella storbankirernas och vissa storföretags i den "kapitalistiska" världen.
 
3. Att den socialistiska demokratin (?) historiskt visat sig vara en vägröjare till ett kommunistiskt maktövertagande som Kerenskis regim efter februarirevolutionen 1917 i Ryssland är ett klassiskt exempel på.
 
4. Att den vänsterliberala demokratin aldrig vare sig kan eller vill bekämpa kommunismen från grunden, eftersom både vänsterliberalism och marxism - är grundad på samma materialistiska humanism, fri från all idealism.
 
5. Att människan väsentligen är en produkt av arvet: Den moderna genetiken (ärftlighetsforskningen) har till fullo kunnat visa att arvet är primärt, medan miljöfaktorerna endast är av sekundär betydelse.
 
6. Att de olika huvudraserna skiljer sig åt inte bara till det yttre utseendet utan även till intelligens och kreativitet, varför rasblandning innebär en förändring i fråga om allmän intelligens och kreativitet hos ett folk.
 
7: Att statlig U-hjälp är i grunden missriktad och dömd att misslyckas ekonomiskt och socialt. Moraliskt bör U-hjälp vara de enskildas angelägenhet, inte staternas.
 
8. Att det finns andligt destruktiv och nedbrytande "kultur", bl.a. drogmusik och provokativt vulgära spektakel, som ett land mån om kulturen bör förhindra eller i varje fall inte uppmuntra.
 
9. Att det tar århundraden och årtusenden att bygga upp en duglig befolkning, medan ett fullgott folkmaterial inte kan köpas på någon marknad eller genom import från avlägsna länder med en helt annan folkstam.
 
10. Att varje land har en skyldighet att vidmakthålla sina nationella traditioner och värden som något unikt och inte låta landet översvämmas av främmande invandrare som varken kan eller vill assimileras.
 
11. Att skolans främsta uppgift bör vara att ge eleverna solida baskunskaper, etisk vägledning efter fasta principer och fysisk fostran för förebyggande av god hälsa.
 

12. Att det föreligger en stor och oöverstiglig skillnad mellan rasmedvetande och rashat, eftersom rasmedvetenhet är positivt genom respekt för alla rasernas värden, medan rashatet är destruktivt som allt hat.
 
13. Att de som ivrar för allmän rasblandning i grunden är rashatare, eftersom raserna upplöses och försvinner i rasblandning.
 
14. Att man blundar för eller hyllar de svartas rasmedvetande liksom det religiöst grundade judiska, medan man avfärdar de vitas rasmedvetande som ondskefull "rasism" eller "nazism".

 
Alla dessa fakta och erfarenhetsmässigt välmotiverade värderingar är tämligen genomgående förbjudna eller tabubelagda i våra massmedia. Varför? Därför att de strider mot massmedia-ideologins fördomar. De är opassande eller obekväma för våra makthavande opinionsbildare. För kommunister och andra revolutionära dårfinkar och lycksökare gäller det att motverka spridning av sådana fakta och synsätt som kan väcka människorna till besinning och förhindra samhällets och nationens sönderfall. Kommunisterna vet att de endast kan gripa makten i ett land genom dess inre förruttnelseprocess, genom folkets moraliska upplösning och intellektuella förvirring som i sin tur påskyndar ett ekonomiskt förfall. För vänsterliberalerna gäller det att motverka allt som kan begränsa deras individuella lyckovärld:  I förfallet finner de ett nöje och även i förtjänstmöjligheter, och i den intellektuella förvirringen kan de spela en viss roll som opinionsbildare.

(Ur skriften "Varför vi inte kan lita på massmedia")Kommunister får härja fritt i riksradion

Ett område där massmediaideologierna haft en förödande verkan är invandringen. Att det är illa ställt i massmedia har redan förklarats och även givits exempel på. Det sorgliga är att de enskilda rötäggen bland journalisterna tillåts uppträda så respektlöst och agitatoriskt.
 
Kommunisten Bertil Håkansson gjorde så i radioprogrammet "Att leva och dö i Norden" den 21 februari 1981. Så här lät det  bl. a:
 
BH: Vilka är BSS och hur är de organiserade? För att få reda på det åkte vi ned till Malmö.

BH: Ja, vi står i blåsten utanför en smått förfallen kåk vid Kågerupsvägen i Malmös utkanter. Här bor sjöingenjör Gösta Bergquist, en av ledarna för den för några år sedan aktiva nynazistiska sekten "Svenska Folkets Väl". Idag är Gösta Bergquist kontaktman åt BSS, den organisation som står för den värsta invandrarhetsen och rasismen i landet. Huset som ligger ödsligt strax intill stora vägen ger ett obehagligt och mystiskt intryck. Det lyser i alla fönster men överallt är rullgardinerna nerdragna. Vi vet att Gösta Bergquist är inne. Liksom övriga medlemmar i BSS vill han helst inte tala öppet om vad han sysslar med. Vi skall se om han släpper in oss. Knack, knack, knack! (Bertil Håkansson knackade på dörren och Gösta Bergquist öppnade.)

BH: Det här var från Sveriges Riksradio. Jag skulle vilja ställa några frågor kring Bevara Sverige Svenskt.

GB: Ja, då får du ringa Leif Zeilon.

BH: Du står ju som kontaktman för gruppen.

GB: Nej det gör jag inte. Jag vidarebefordrar korrespondens.

BH: Men vi har uppgifter om att det är du som håller i verksamheten här i Malmö.

GB: Dom är felaktiga.

BH: Kan du säga något om organisationens uppbyggnad.

GB: Ja, den är uppbyggd i Stockholm och den drivs från Stockholm.

BH: Det finns ingen verksamhet här?

GB: Nej, inte idag, men det kan bli.

BH: När kommer det att bli?

GB: Ja om någon månad kommer det igång en lokalavdelning.

BH: Kommer du att vara med?

GB: Nej, jag har inte tid.

BH: Vad kommer lokalavdelningen att göra?

GB: Den kommer att arbeta för det som BSS arbetar för. Jag kan läsa upp det om du vill. De har fyra punkter: 1. Upplysning om massinvandringens negativa effekter. 2. Begränsning av massinvandringen. 3. Repatriering av illegala och kriminella invandrare. 4. Ekonomisk hjälp åt utomeuropeiska invandrare som vill återvända till sitt hemland.

BH: Vi blev inte insläppta. Och mer än 30 centimeter öppnade inte Gösta Bergquist dörren. Men vi har fått fram en del information om BSS. Det är alltså frågan om en organisation som driver en enda fråga:  Hets mot invandrare. Man försöker nu bygga upp en rörelse över hela landet.
 
Därefter lästes vissa citat ur BSS flygblad upp och sedan spelade man upp tal av Hitler. Efter det fick några invandrare påstå att "fascisterna infiltrerar miljö- och kulturföreningar", utan att man gav ett enda exempel på detta.
 
BH: Det här med propaganda det är ju väldigt ofta den innehåller direkta lögner. Det är ju en beprövad fascistisk metod. Man kan som exempel det här slagordet "stoppa invandringen", som nästan alla av de här grupperna kör med. Det är ju ett sken av att vi har en obegränsad invandring i Sverige. Men i verkligheten är invandringen till Sverige mycket restriktiv.
 
Geza Nagy: (en invandrare i studion) - Sedan 1973 förekommer det ingen arbetskraftsinvandring från andra länder än de nordiska... Det som därutöver förekommer är dels politiska flyktingar dels anknytningsfall. För övrigt är det praktiskt taget omöjligt att invandra till Sverige.
 
Bertil Håkansson åker objuden hem till Gösta Bergquist och ställer meningslösa frågor, spelar sedan upp tal av Hitler och hävdar att "lögnen' är en beprövad "fascistisk" metod, men kan inte ge ett enda exempel på detta.

Att påstå att invandringen är "restriktiv" bara för att den inte är helt fri, tillför inte debatten något utan ger en falsk bild av verkligheten. Inom ramen för en "restriktiv" invandring kan det ju rymmas nästan hur många invandrare som helst. Programinslaget var fullkomligt oseriöst och meningslöst, men det ansåg nog inte Håkansson som säkert trodde att han gjort en god insats mot den förhatliga "fascismen" (som aldrig definieras).

 
image
 
 
image