image
image
image
image

 BSS:


Boken "BSS - ett försök att väcka debatt" - del 7:
 

 


Journalisterna skrev utan att ta reda på fakta

Den 29 november 1980 skrev Dagens Nyheter om BSS: "En anonym grupp i Stockholm sprider propaganda mot invandrare som är ren hets. Den enda utåt synliga delen av gruppen är en postbox och ett postgironummer i Malmö. En statlig utredning kommer i sommar med förslag som gör det möjligt att stoppa denna hets med lagens hjälp".

Att försöka hitta angreppspunkter mot BSS var ju viktigt. Vi skulle inte ges någon möjlighet att framställas som berättigade eller en del av det växande motståndet mot invandringen. Vi skulle framställas som elaka, hotfulla och samtidigt mystiska. Själv erkänner jag att jag inte kände mig beredd att helt öppet redogöra för mina åsikter. Jag var helt medveten om, vilka konsekvenserna skulle kunna bli för mig.

Sommaren 1979 hade jag fått arbete som dataoperatör på BPA, jag trivdes mycket bra och ville behålla mitt jobb där. Jag kände mig därför tvungen att undvika öppen koppling till BSS. Jag visste hur odemokratiska och hetsiga BSS' motståndare var. Däremot kunde jag som enskild person - dvs icke organiserad i någon sammanslutning - fortfarande skriva insändare och artiklar i mitt eget namn. Etablissemanget föreföll överseende - i viss mån - med enskilda invandringsmotståndare, men de som organiserat sig skulle förföljas, de var uppenbarligen ett större hot.
 
Jag var mentalt förberedd på att kunna råka illa ut, t.ex. att få sparken från mitt arbete - men trodde ändå inte att det var så illa i Sverige. Jag ansåg mig ha rätt att framföra vilken åsikt jag ville. När det gällde invandringspolitiken ansåg jag, att eftersom svenskarna nu håller på att förlora sitt eget land så är det extra angeläget att någon protesterar mot detta. Personligen kände jag att jag engagerat mig så djupt att ingenting kunde få mig att sluta.
 
BSS började minska kravet på att förespråka en debatt i invandringsfrågan eftersom vi ansåg att det var meningslöst att ta upp ett förslag som ingen (makthavare) ens ville lyssna på.
 
BSS började mer medvetet rikta krav på att invandringspolitiken skulle förändras. Vi började föreslå att invandringen kraftigt skulle begränsas och ansåg vidare, att invandringen nu gått så långt att återflyttning av vissa invandrargrupper måste ske för att kunna återskapa ett svenskt Sverige. Stöd för denna idé hade vi hos de anhängare vi kom i kontakt med genom våra aktiviteter.
 
Folk var verkligen irriterade över den förda invandringspolitiken, men livrädda för förtryckarstatens politiska poliser (t.ex, journalister). Folks rädsla var befogad.
Massmedia hetsade ju ständigt mot de s.k. "rasisterna" och vägrade att publicera genmälen trots felaktigheter och rena lögner. Journalisterna var inte ett dugg intresserade av att låta oss i BSS komma till tals. Det visade inte minst det faktum att det var ytterst sällsynt att några journalister hörde av sig till BSS. Journalisterna skrev om oss utan att först ta reda på fakta. De ville inte veta sanningen och saknade all respekt för vår sak.
 
Klappjakten på BSS hade ännu inte riktigt börjat i stor skala. Men den förbereddes som bäst av Sveriges Television. TV 2-reportrarna Bo Holmström och Peter Ekstrand skulle snart börja med sin häxjakt, vars följder fick stor uppmärksamhet i massmedia.
 
TV 2:s "Magasinet" skulle i ett program "avslöja" BSS.

Istället för att låta oss medverka i en fri och öppen debatt i TV skulle man försöka framställa oss som en slags halvterroristisk organisation påminnande om dem som på kontinenten spränger folk i luften. TV tog naturligtvis inte kontakt med BSS först för att informera om sina planer. Redan från början hade TV 2 beslutat att utpeka oss som extremister och vi skulle inte få en chans att yttra oss.Kärlek till Sverige bemöts med hat

Nu vill ansvarsmedvetna svenska nationalister varna för de faror som invandringspolitiken med all sannolikhet leder till. Och hur har då dessa välgrundade varningar bemötts?
Här - hos dessa svenska nationalister - är det inte fråga om moraliskt vanvett utan om moraliskt ansvar. Det är inte frågan om fientlighet eller likgiltighet mot vårt land utan om kärlek och omtanke för det egna landet, för vårt Sverige och dess framtid. Därför kunde man tycka, att dessa svenska nationalister skulle hälsas välkomna i den fria demokratiska debatten och bemötas med aktning, även om man vill anföra avvikande åsikter.
 
Men så har inte alls skett. Tvärtom har dessa svenska nationalister inte bara avfärdats som "farliga" och "avvikande", utan de har även utsatts för systematiska lögnkampanjer i massmedia och för vedervärdiga personförföljelser, ungefär som fredlösa blev behandlade under medeltiden. I några fall har de även mist sina jobb, i andra fall åtalats och dömts för brottslig verksamhet. Är det dit vår svenska demokrati har gått, en åsiktsdiktatur med terroristiska inslag under demokratins täckmantel ...?Klappjakten på BSS börjar

Det började med att BSS postboxinnehavare Gösta Bergquist i Malmö blev uppringd av TV 2 reportern Peter Ekstrand, som uppgav sig heta "Per Ekström" och sade sig vara "sympatisör till BSS". Han anhöll därför om ett besök i Bergquists bostad för att diskutera om BSS med Bergquist. Bergquist inbjöd då denne "Per Ekström" till sin bostad några veckor senare, den 30 oktober 1980, då en BSS-representant skulle vistas i Malmö och vara närvarande. En BSS-medlem hade ungefär samtidigt fått reda på att denne "Per Ekström" ringt runt till olika nationella organisationer och uppgett sig vara journalist för att försöka få upplysningar om en viss Erik Johansson.
 
Den 31 oktober på eftermiddagen ringde "Per Ekström" på Bergquists dörr i Malmö. Väl dold i handen hade denne TV-reporter en mikrofon, och i en bil några meter därifrån satt en fotograf från samma TV-redaktion och smygfilmade, när Bergquist öppnade sin dörr och ett samtal utspann sig mellan honom och besökaren. Denne var angelägen att genast få träffa Erik Johansson, som dock inte var anträffbar. TV 2-reportern, som nu avslöjade att han uppgivit falskt namn, bad då enträget Bergquist att Erik Johansson skulle ta kontakt med honom per telefon. Vi beslöt att jag skulle ringa TV 2-reportern Peter Ekstrand och kalla mig Erik Johansson. Detta för att få besked om vad TV ville veta om BSS.
 
Ekstrand förklarade för mig att han ville låta BSS komma till tals i ett program som på ett allsidigt och korrekt sätt skulle belysa organisationens verksamhet. I en
efterföljande debatt skulle också en BSS-representant få delta och framlägga sina och organisationens synpunkter. Det skulle inte vara fråga om några skeva vinklingar i sensationspressens stil, lovade TV-reportern Ekstrand.

Naturligtvis hade jag ingen anledning att lita på denne TV-journalist. Jag kände typen allt för väl. Jag förklarade därför för honom att BSS beslutat att inte ställa upp i en bandad intervju, därför att risken fanns att reportaget kan klippas ned och förvanskas och användas i något sammanhang som vi inte vill kännas vid, på det svarade Ekstrand: "det finns ingen här på företaget som förvanskar någonting". Jag påpekade för Ekstrand vilka fula metoder journalister brukar använda med kopplingar till "nazism" o.s.v. Ekstrand fortsatte att bedyra sin hederlighet men vi vägrade att medverka i en bandad intervju - skulle vi ställa upp så skulle det vara i en direktsändning.
 
När Ekstrand förstod att det inte skulle gå att övertala mig började han istället framföra hotelser: "Skall ni fortsätta att verka överhuvudtaget, så bör ni raskt ompröva det här (BSS beslut att inte ställa upp i en bandad Tv-intervju) .... Det är ju rena självmordsinställningen, tycker jag."
 
Jag bad om ett förtydligande: "Du menar att om vi inte framträder i TV, så är det rena självmordet..."
- Ja.              
- Gäller det alla organisationer?
- Ja, jag tycker det.
 
Underförstått, om vi inte ställer upp på deras villkor så gör de mos av oss. Samtidigt bedyrade Ekstrand att de inte skulle göra några kopplingar alls till "nazism" eller liknande. Det skulle som väntat visa sig att Ekstrand ljög... Som en kompromiss skickade BSS en sympatisör, författaren Christopher Jolin till TV för en bandad intervju. Intervjun varade i drygt 30 minuter, men klipptes sedan ned av Magasinet-redaktionen till c:a 2,5 minuter!
 
Vid intervjun i TV-studion gav TV 2-reportern Peter Ekstrand uttryckliga löften till Jolin att inga klippningar i intervjun skulle ske utan hans (Jolins) godkännande och att Magasinet-programmet inte skulle sammankoppla BSS med några nynazistiska organisationer eller aktiviteter utan uteslutande behandla den invandringskritiska opinion som BSS företräder. Alla dessa löften bröts.
 
När Jolin på omvägar fick veta att dessa löften skulle brytas skrev han ett brev till Peter Ekstrand med kopia till chefen för TV 2 Oloph Hansson. Detta brev besvarades inte ens.
 
Någon dag innan programmet skulle sändas stod en journalist utanför min arbetsplats och väntade på mig i en omärkt bil, och precis som hos Gösta Bergquist hade han en dold mikrofon och en smygfilmande fotograf i närheten. De hade hoppats få mig att säga något för att få ytterligare material till sitt hetsprogram. Material som de sedan skulle kunna använda hur som helst i vilket sammanhang som helst i all framtid. Även om jag öppet skulle svara på eventuella frågor från dem, skulle de kunna klippa och vinkla precis som det behagade dem. Jag var i gapet på hajar...

När jag närmade mig min arbetsplats och såg dessa figurer på håll beslutade jag mig för att springa förbi dem. Jag ville inte bli intervjuad av sådana kräk, som dessa TV-journalister ju faktiskt visade sig vara.
 
I TV 2:s Rapport kl. 19.30 den 8 december 1980 - samma kväll som Magasinet-programmet senare sändes - gjordes reklam för detta Magasinet-program som första nyhet, varvid bl.a. följande sades: "Nynazismen är på frammarsch i Sverige ..." (samtidigt som man i TV-rutan visade bilden av en hotfull hakkorsdekorerad stövel). Själva Magasinet-programmet var alltigenom lögnaktigt, infamt och vilseledande. Syftet var att framställa BSS som en farlig och människofientlig organisation.
 
Själv hade jag ingen TV. Dels tyckte jag att programmen var usla, dels tyckte jag att det fanns viktigare saker att sysselsätta sig med än att förspilla tiden framför en TV-apparat. Alltså fick jag gå till en bekant och titta på Magasinet.
 
Själva programmet var en ren klappjakt på mig personligen. Jag framställdes som en "hemlig" ledare för en mystisk "rasistisk" organisation vars verksamhet jämfördes med terroristdåd mot bl.a. judar på kontinenten.

Man hade filmat det hus jag bodde i och t.o.m. brevlådan på min dörr för att visa var jag bodde. Man berättade var jag arbetade och hetsade allmänt mot min person. Programmet var, det förtjänar att upprepas, hetspropaganda av värsta slag. De hade olovligen bandat mina privata telefonsamtal med journalisten Peter Ekstrand och sände utan mitt tillstånd delar av dessa samtal i programmet. Journalisternas hets mot oss i programmet var tiofalt värre än den 'hets" som vi påstods bedriva mot invandrare. Mot obekväma svenskar är det tydligen fritt fram att hetsa hur mycket som helst.                
 
Hur kan man uppföra sig så osportsligt, fegt och lögnaktigt som de eländiga kräk som gjort detta program? var min första reflektion, den andra var att jag skulle få problem på jobbet dagen efter.
 
Programmet var så eländigt att bara den sämsta sortens människor med den sämsta sortens egenskaper kunde göra något sådant. Efter programmet gick jag hem och funderade över vad jag skulle säga på jobbet. Det arbete som jag trivdes så bra på. Visst skulle mina arbetskamrater ge mig stöd, men vad skulle det hjälpa mot företagsledningen (d v s facket).
 
Jag hann inte ens innanför dörren förrän jag var nerringd av vänner, journalister osv som undrade vad som hänt. Jag pratade i telefon till klockan fyra på morgonen och skrev sedan ihop ett brev med kommentarer på programmet som jag skulle ta med till jobbet för att dela ut till arbetskamraterna.

När jag så öppnade dörren för att gå till jobbet var farstun full av dekaler och slogans "Här bor Hitler" och stora hakkorsmärken på dörren. Det som slog mig var att denna skadegörelse hade samband med TV-programmet. Ingen "utomstående" skulle kunna veta var jag bodde och så snabbt affischera i min trappuppgång. Nej, de som låg bakom detta hade direkt koppling till TV-programmet.

Jag tror inte att Peter Ekstrand personligen var där och satte upp affischer. Inte heller den ökände "nazistjägaren" Hans Lindquist, vars enfaldiga dumheter upphöjts till heliga sanningar. Hans Lindquist var intervjuad i programmet och han är känd för sina kontakter med ökända våldsrevolutionärer och trotskister och står i ständig kontakt med diverse våldsinriktade extremistorganisationer på vänsterkanten. Men det är otrevligt att utsättas för denna form av terror.
 På jobbet dagen efter hetsprogrammet i TV

Morgonen den 9 december kom jag till jobbet en halvtimme tidigare. Jag delade ut mitt brev där jag i stora drag försökte bemöta innehållet i Magasinet. Flera av mina närmaste arbetskamrater fattade precis hur vinklat och eländigt programmet var. Men de som inte kände mig så väl (det var ju en stor arbetsplats med över 100 anställda på BPA:s dataavdelning) tittade lite undrande på mig.

Så snart cheferna kommit blev jag inkallad för samtal och fick av två representanter för facket beskedet att jag var uppsagd med omedelbar verkan. "BPA säger härmed upp din anställning vid företaget på grund av personliga skäl". Jag tog emot uppsägningen och ombads att omedelbart packa ihop mina tillhörigheter och lämna företaget. Så gjorde jag också. Jag lämnade min arbetsplats och mina arbetskamrater. När jag kom hem och berättade det för mina vänner ville ingen tro att det var sant. Inte förrän TV samma kväll meddelade att jag fått sparken. Då trodde de mig.

I TV 2:s Rapport den 9 december 1980 framträdde Bertil Whinberg, BPA:s styrelseordförande och tillika ordförande i Byggnadsarbetareförbundet (1984 valdes han in i verkställande utskottet i den socialdemokratiska partistyrelsen). Han sade ordagrant följande:
 
"Inom svensk fackföreningsrörelse har vi alltid sett det som angeläget att hålla rent från extrema verksamheter, och bara blotta misstanken av att vi haft en medarbetare som bedrivit den verksamheten är anledningen till att vi tagit det här beslutet."
 
Varpå TV-journalisten frågar:
" Men kan man alltså säga upp någon på grund av hans politiska verksamhet?"
 
Bertil Whinberg svarade:
"Ja , när det är den här typen av verksamhet så anser vi att det är helt riktigt att vidta en sådan här åtgärd".
 
Whinbergs uttalande klargjorde fackföreningsrörelsens syn på avvikande opinionsyttringar.
 
Själv hade jag skött mitt arbete perfekt och inte agiterat för BSS eller någon politisk uppfattning på arbetsplatsen. Dessutom får man inte glömma att det i BSS verksamhet inte funnits någon enda punkt som strider mot demokratiska grundprinciper utan istället ansluter sig till dessa principer. Ändå fick jag sparken. Jag fick inte ens tillfälle att försvara mig.

Och detta av ett fackföreningsägt företag inom en rörelse som i årtionden ivrat för anställningstrygghet och som genomfört medbestämmandelagen (MBL).
 

 
image
 
 
image