image
image
image
image

 BSS:


Boken "BSS - ett försök att väcka debatt" - del 22:
 

 


Sverigepartiet

När dessa skriverier pågick som bäst hade Sverigepartiet kommit igång med radiosändningar och även ungdomen hade egna radiosändningar. Kritiken mot Stefan Herrmanns sätt att agera i närradion var svidande. Jag hörde inte många positiva omdömen. Den vanliga kritiken gick ut på att han var extremt självcentrerad och bara "tjatade" om sina rättegångar. Många lyssnare tyckte också att han var alltför aggressiv mot såväl anhängare som motståndare. Ungdomssändningarna var mer seriösa och trevligare att lyssna på ansåg de flesta som hade någon uppfattning i frågan.
 
I snabb takt hade en mängd nya människor sökt sig till organisationen. Eftersom Stefan Herrmann inte förmådde att handskas med denna situation blev det problem av olika slag. Flera aktiva medlemmar undrade också över att Herrmann inte uträttade någon form av arbete för organisationen förutom att tala i närradion och skriva genmälen till pressen. Herrmann gick ner till lokalen, kopierade sina genmälen och gick sedan till posten, medan de andra medlemmarna svettades och slet med tråkiga och tunga praktiska uppgifter. Herrmann ställde aldrig upp på "skitjobb". Han ville bara skriva brev och synas i TV eller höras i radio - inget annat, ansåg kritikerna. Från BSS sida var vi beredda på att vara mycket toleranta mot Herrmann, åtminstone över valet 88 för att inte skada partiet. Men det började komma så mycket klagomål av alla slag att vi blev alltmer oroade.
 
BSS hade varje lördag sedan 1985 sålt tidningar och delat ut flygblad utanför centralstationen. Sverigepartiet fortsatte nu med denna verksamhet. Efter att Sverigepartiet i sina sändningar informerat lyssnarna om detta lockades allehanda kommunistiska mötessabotörer till platsen.

Från BSS sida ansåg vi att det var fel att gå ut i radion med uppgifter om vårt försäljningsställe eftersom det inte behövdes - det gick så bra ändå! Vi fick ju in mellan 500-1000 kr i veckan till organisationen men nu stoppades våra möjligheter att få inkomster där och på ett lugnt och sansat sätt nå ut till allmänheten med vårt material. I stället kom hundra skrikande kommunister, invandrare och "flyktingar" dit varje vecka och störde ordningen och saboterade yttrandefriheten. Stefan Herrmann såg nu till att vi istället hade "flygbladsutdelningar" varje helg till en kostnad av 1000 kr varje vecka. Partiet fick visserligen massor med publicitet, men ur strikt publicitetssynpunkt hade det räckt med flygbladsutdelning två-tre veckor. Publiciteten var dessutom negativ för oss och fördelaktig för de mötesstörande kommunisterna. Flertalet medlemmar ansåg att vi borde upphöra med de kostsamma flygbladsutdelningarna och ägnat oss åt viktigare saker. Men Hermann skulle stå där och bråka med mobben varje vecka. Han ville ha publicitet till varje pris. Många medlemmar ansåg att det började likna en lekstuga, och de tröttnade på att ställa upp på Herrmanns jippo. Herrmann hade dessutom valt ett par medarbetare vars uppträdande inte var ett spår bättre än kommunisternas. De uppträdde dessutom okamratligt mot den egna kretsen. Herrmann förstod inte kritiken och blev allt mer isolerad. Sverigepartiet åstadkom inte så mycket mer än att locka fram rötäggen och de antidemokratiska skrikhalsarna ur vänsterns glesnande led. Allmänheten och alla aktiva nationalister fick återigen se hur illa demokratin och yttrandefriheten fungerar i Sverige. Medlemmar i det blivande Sverigedemokraterna publicerade senare en särskild bildskrift (-Det gäller våra rättigheter! - Det gäller vårt land! som publicerades i februari 1988) där man gav exempel på hur kommunisterna och invandrarna använde våldsmetoder, bl a genom misshandel och stenkastning, och hur samhället med politikerna och massmedia i spetsen understödde kommunisternas och invandrarnas verksamhet. De flesta aktiva nationalister vet ju redan att demokratin inte fungerar i Sverige, och vi behöver inte få upprepade bevis på detta. Ett parti som vill uppnå framgångar ska inte ödsla sina (små) resurser och energi på att möta samhällsrötan på detta sätt.
 
Ett exempel på mötesstörarnas positiva publicitet gav Aftonbladet den 8 maj när man intervjuade "antirasisten" Erik Lindgärde och okritiskt återgav hans förklaringar till sitt engagemang. Erik Lindgärde framställdes som en ansvarsfull människa som engagerat sig mot orättvis "rasism". I själva verket var Erik Lindgärde aktiv i Kommunistiska Partiet i Sverige (KPS), en liten militant kommunistisk sekt, som är så extrem att den bevakats extra noga av säkerhetspolisen, därför att dess medlemmar anses vara våldsbenägna. (En av deras anhängare greps av polisen när han överföll en nationell manifestation 1983.)
 
I en "antirasistisk" demonstration höll en känd kommunist och ordförande för Grafiska fackförbundet ett tal där han upprepade trotskisternas (även på klistermärken upptryckta) paroll, "Nynazisterna är få, om vi alla spottar på dem samtidigt så dränks de". Det vittnar en hel del om deras syn på hur oliktänkande skall behandlas. Naturligtvis ansågs även Sverigepartiet vara "nynazistiskt".Möte den 6 juni 1987

Sverigepartiets enda offentliga möte hölls den 6 juni 1987. Här publiceras det tal som Sven Davidson, vice ordförande i Sverigepartiet, höll på Sveriges nationaldag den 6 juni i Stockholms medborgarhus.
  
Sverige i kris
 
I dag firas svenska flaggans dag för 71:a gången i vårt land. Det har skett sedan 1916, och det är givetvis skandalöst att denna dag inte för länge sedan har blivit en arbetsfri helgdag med möjlighet för alla svenskar, som älskar sitt fosterland att på ett värdigt sätt kunna möta upp och fira vår nationaldag varje år och inte bara, när den råkar infalla på en lördag eller söndag.

Redan 7000 år före Kristus kom våra allra första förfäder hit till Sverige, då det mesta av inlandsisen hade smällt bort och så tidigt som 3000 år före Kristus bedrevs jordbruk här i landet.
 
Mälardalens folk, de sk. svionerna eller svearna som de numera kallas, underkuvade götarna i Söder redan på 600-talet, och när norrmännen i mitten av 1000-talet besegrades av svearna blev Sverige en politisk, geografisk och etnologisk enhet, som i stort sett har bestått fram till våra dagar.
 
Många folk och statsbildare har med avund sneglat på vår homogenitet ända till idag, då man med förvåning och förundran betraktar vårt politiska handlande. De flesta har ju fått kämpa hårt och länge för att uppnå de mål, som vi fått ärva från våra förfäder. Denna homogenitet har betraktats som ett stort värde ända fram till slutet på 1960-talet, då det plötsligt blev modernt att spotta på flaggan.
 
Då skulle alla tänka internationellt och släppa in invandrare och flyktingar från främmande kulturer, främmande religioner och främmande världsdelar. En regering med det minsta ansvar för framtiden borde kunna hålla sig kallsinnig till sådana här tillfälliga modenycker och säga stopp - men ack nej. Det enda partiet idag av någon betydelse, som inser att en nation bör vara en statsbildning med homogen befolkning, gemensamt språk och kultur, gemensam historia och en i stort sett gemensam religionsuppfattning är Sverigepartiet.

Och detta enda parti, som hyser omsorg om folket, som vill återskapa ett enat, homogent och lyckligt folk, vill man idag förbjuda! Den socialdemokratiske riksdagsmannen och landsförrädaren nr 1 Hans-Göran Franck har tagit initiativet till en motion, som undertecknats av partikamraten Hans Gustafsson, centerns Rune Backlund, VPK's Alexander Chrisopoulus givetvis, folkpartiets Charlotte Branting och moderaten Sven Munke trots att många moderata väljare har protesterat.
 
Man frågar sig: Hur har Sverige kunnat sjunka så djupt? Hur har självbevarelsen kunnat utplånas så till den milda grad, att det nationella självmordet ses som ett mål att sträva efter? Ja, svaret på den frågan är inte lätt, men vår frihet har vi fått ärva - vi har inte behövt kämpa för den som många folk, och detta har gjort oss flata, mjuka toleranta och fega. Årtionden av indoktrinering i skolor och förskolor, genom utbildningsradion, genom liberal och kommunistisk propaganda i så gott som hela massmedia, radio och TV har lagt grunden för det enorma landsförräderi, som vi bevittnar idag.
 
Resultatet har blivit att landet har hamnat i en svår kris. Inte bara en ekonomisk kris med de ständiga budgetunderskotten - de världsrekordhöga skatterna - och som en följd därav bristen på arbetsvilja - utan vi befinner oss framför allt i en moralisk kris. Det finns åtskilliga exempel på detta.
 
Våldet på gatorna är ett exempel - och det är inte vilket våld som helst - det är inte våld mellan ligor och brottssyndikat - det är inte nappatag mellan ungdomsgäng på jämställd fot - kraftmätningar som man kan betrakta som mer eller mindre sunda utlopp för grabbars energi. Utan det är det fega våldet. Våld mot ensamma kvinnor. Sparkar och slag mot en person, som är totalt oskyldig och som redan ligger försvarslös på marken. Det är denna typ av fegt våld, som visar att vi befinner oss i en moralisk kris.
 
Mord har blivit en vardagsföreteelse. De får knappt några rubriker i tidningarna och på löpsedlarna längre. Och uppklarningsprocenten sjunker mer och mer. Och antalet inbrott skall man inte tala om. Dessa brott, som Lennart Geijer på sin tid kallade för bagatellbrott har ökat så infernaliskt som 670 procent på trettio år, och uppklarningsprocenten är nere i 11 procent
 
Skolan befinner sig i kris: Bråk och oreda i klasserna och kunskapsnivån sänks. Genom att avskaffa betygen mer och mer ger man inte eleverna motivation och direktiv utan man försvarar sig i skolöverstyrelsen med att "Skolan skall spegla samhället". Men när samhället befinner sig i kris, moralisk kris, så gör därmed skolan det också.
 
Antalet skilsmässor ökar och därmed antalet splittrade hem. Sverige innehar världsrekordet med bl.a. dubbelt så mänga skilsmässor som i t.ex. Tyskland. Äktenskapets helgd och familjelivets värde respekteras inte längre. Egoism och kortvarig materiell njutning är vad som predikas av underhållningsindustrin och massmedias idoler.
 
Och resultatet blir en sjunkande nativitet. Åtminstone inom den svenska folkgruppen. Några officiella siffror hur svenskarna förökar sig i förhållande till invandrare och flyktingar finns inte att få. Man slår ihop allihopa och resultatet blir i alla fall nya bottenrekord varje år. Genomsnittsfamiljen i Stockholm t.ex. är inte två vuxna med två barn i en trerummare, som folk haft för sig, utan en ensamstående kvinna i ett rum och kök. Det är bara vart sjätte hushåll som har ett barn över huvud taget. Medelantalet barn per hushåll är så försvinnande litet som 0,25 - alltså ett kvarts barn per hushåll.
 
Det är alltså nu som det borde skrivas en bok om "Kris i befolkningsfrågan" och inte i mitten av trettiotalet, när nativiteten var betydligt högre.
 
I dag skriver inga ledande socialdemokrater böcker om kriser i befolkningsfrågan. I dag har man fått igenom alla de sociala krav, som var det yttersta målet med Gunnar och Alva Myrdals bok. Hyresbidrag, barnbidrag, skolluncher osv. - men krisen i befolkningsfrågan kvarstår - i ännu högre grad - därför att det inte är en social eller ekonomisk kris utan just en moralisk kris.


Nationalismen en förenande länk

Här har vi några av orsakerna till att BSS och Framstegspartiet har gått ihop för att bilda Sverigepartiet. Det gäller att skapa en ny nationell anda och solidarisk uppslutning kring de nationella värdena. Ett huvudvillkor - om Sverige skall räddas - är att Sverige förblir svenskt. Ett land och ett folk med en egen identitet blir starkt och lyckligt och känner att det är en lust och mening med att bo och verka.
 
Alla de oroliga frågor, som medborgarna ställer sig idag förbigås mestadels av gammelpartierna med tystnad. Många av frågorna är tabubelagda, därför att man inte har några svar eller lösningar på dem. Men för Sverigepartiet finns inga tabubelagda ämnen. Vi vill göra vårt bästa för att besvara alla frågor - och vi kommer att göra vårt yttersta för att försvara den svenska folkstammens rättmätiga intressen i dess eget land.
 
Det är vår förhoppning, att alla nationellt sinnade människor i det här landet oavsett var man står i den ekonomiska politiken - till höger eller till vänster - skall kunna ansluta sig till oss. Nationalismen skall vara den förenande länk, som håller oss samman och som bryggar över alla ev. inre intressemotsättningar.

Stopp för flyktingströmmen

Vår främsta uppgift i egenskap av valdeltagande organisation blir att söka få ett definitivt stopp för flyktingströmmarna från utomeuropeiska länder. Under 1984 till 1985 kom 36.320 flyktingar. 18.160 per år till Sverige. Över 8000 av dessa saknade pass, vilket har gjort det så gott som omöjligt att kontrollera deras identitet och bakgrund. Enligt Säpo finns säkerligen många hemliga agenter dolda bland dessa. Främmande makt utnyttjar givetvis den svenska flatheten och smugglar in sina agenter lätt och smidigt. Spetnaz-soldaterna kommer in den vägen med uppgift att vid behov kunna mörda. Grova förbrytare, som önskar byta identitet kan naturligtvis också slinka in som passlösa flyktingar. Det är typiskt för den svenska flatheten, att när man i Frankrike inför visumtvång för att kunna kontrollera en utlännings uppehållstillstånd, så kräver Sverige inte ens pass för att kunna kontrollera den sk. flyktingens identitet.
 
Invandrarministern och chefen för Invandrarverket uppmanar ideligen kommunerna att bygga fler bostäder för flyktingarnas kommande behov. Man vill påminna kommunalpolitikerna om att avtalen med invandrarverket inte är någon engångs- eller tvågångsföreteelse. Nej då också för 1988, 89, 90, 91 osv. vill invandrarverket skriva nya 3-årsavtal med kommunerna om flyktingmottagning.
 
Om vi alltså idag har ca 120.000 flyktingar och genomsnittet för de kommande tio åren blir ca 15.000 per år, så har vi drygt 250.000 om tio år. En kvarts miljon muslimer uppblandade med litet negrer och kineser och zigenare från de östeuropeiska staterna. Hur kommer ett sådant Sverige att se ut?
 
Ett par hundra tusen muslimer kommer dessutom givetvis att kräva egna moskéer, och inte bara det. Man kommer att kräva egna mullor som skall undervisa dem själva och deras barn. Ni hör ju själva att det är rena vansinnet. Håller man med vett och vilja på att förvandla det här en gång så fina landet till ett dårhus - då är det väl lika bra, att man säger det rent ut - och sätter upp skyltar vid gränsstationerna och på gränsbommarna, så vanliga turister får reda på vad man ger sig in i. Allting skall ju varudeklareras nu för tiden. "Ni passerar nu gränsen in till världens största dårhus" borde det stå.
 
Nej, vi vill ha ett totalstopp - ett idiotstopp, om man så vill för att sedan försöka reparera skadorna så gott det går. - En återflyttning av alla invandrare och flyktingar av utomeuropeiskt ursprung, som har kommit in i landet efter 1960. Och de skyldiga skall straffas. Det är en sak nämligen, som de har glömt bort alla dessa viktigpettrar, som har hjälpts åt att förstöra det här landet. Kjell Öberg, Thord Palmlund, Anita Gradin, Karin Andersson, Georg Andersson, Jonas Widgren m.fl. I allt sitt "humanitära" nit har man glömt bort att Sverige är en nation och som sådan har rätt att kräva en så stor homogenitet som möjligt på det etniska, språkliga, kulturella, historiska och även på det religiösa området. Detta är en minnesförlust av dessa politiker som är brottslig. Det hoppas jag att de en dag skall komma underfund med.
 
I sammanhanget vill jag påminna om vilka krafter som mest ligger och trycker på våra sk. myndigheter, om nu någon inte skulle känna till detta. På ledarsidan i Expressen avslutar man ofta sina angrepp på tidigare BSS och Sverige med utropet "Bevara Sverige Blandat". Detta är idealet i Nordens största tidning.
 
Folkpartiet, som ju har fått in en massa förrädare i riksdagen genom valet 1985 krävde i början på juli 1986 att direktavvisningarna vid gränsen skall upphöra.
 
Regeringens avtal med DDR om att flyktingar utan visum skall stoppas på vägen hit ondgör man sig väldeliga över.
 
Folkpartiet klagar också på att flyktingar utan pass skall tvingas lämna fingeravtryck och foto. Naturligtvis är det Maria Leissner, som leder Folkpartiets flyktingpolitiska grupp, som ligger bakom alla dessa galenskaper. Och hur går det nu med sådana här krav från våra landsförrädare i riksdagen?
 
Asylutredningen kom med sitt betänkande den 25 september 1986:
1. Polisen skall inte i framtiden få fatta beslut om direktavvisningar av asyl sökande.
2. Invandrarverket skall överta polisens uppgifter, och då vet vi ju hur det blir med den saken: Långbänken.
 
FN:s Flyktingkommission UNHCR har också fått sin vilja fram och en ny lag beräknas klar för beslut i riksdagen i vår. Vi måste sluta upp att direktavvisa statslösa kurder till Libanon säger man på UNHCR:s lokalkontor i Stockholm.
 
Sverige skall alltså inte vara en suverän stat längre, utan det är FN:s flyktingkommissariat och förrädarna i Folkpartiet som skall bestämma, hur vi skall handla i framtiden i dessa för oss livsviktiga frågor.


En ny flyktingpolitik

En annan viktig punkt i vårt program är kravet på en ny och bättre kriminalpolitik. Bara det faktum, att totala antalet anmälda brott har ökat med 670 procent under en 30-års period, att antalet grova rån ökat med 1830 procent under samma period visar tillräckligt tydligt att den bedrivna politiken har varit fel från början till slut.
 
Polisen upprörs gång på gång, och protesterna är ofta högljudda mot att farliga brottslingar beviljas permissioner och släpps ut efter halva tiden. För mig är det obegripligt att människor över huvudtaget vill ägna sig åt polisyrket under nuvarande lagstiftning.
 
En man som länge betecknats som Sveriges farligaste brottsling, Lars-Inge Svartenbrandt rånade ett postkontor i början på juni - 86. Trots ett tolvårigt interneringsstraff har han kunnat röra sig helt fritt i samhället: Han hade på egen begäran blivit intagen på Säters sjukhus. Det är klart, att han visste i förväg, att han skulle beviljas rikligt med långa permissioner, om han bara sköter sig exemplariskt under de första korta permissionerna. Så resonerar ju alla brottslingar. Det behöver man ju inte vara överintelligent för att räkna ut. Men psykologerna och de liberala kriminalvårdarna gnuggar händerna - Nu har han kommit tillbaka efter de tre första permissionerna - nu skall vi ge honom en lång veckoslutspermission utan bevakning - precis vad brottslingen hade väntat på hela tiden. Och figurer som Jarl Hjalmarsson och fängelsedirektörer och överläkare på Säters sjukhus uttrycker sin besvikelse - men man fortsätter som förut med nya experiment - och med nya mord med nya rån. Det är det svenska folket, som blir lidande, offren för deras outtröttliga experimentlusta. Man ger våldtäktsmän medicin och terapi och sedan släpper man ut dem och iakttar med intresse hur det skall gå. När en ny kvinna ligger där och sprattlar i busken, så konstaterar man bara, att det gick inte den här gången heller. Då får vi väl försöka med ännu starkare medicin.
 
Skall vi finna oss i allt detta? Alla minns väl det upprörande och snart klassiska experiment "I väntan på Godot" på Statsteatern i Göteborg. En av skådespelarna en 33-årig spanjor, dömd till 6 år för grova narkotikabrott lever nu i högönsklig välmåga i Mallorca med hustru och barn, och fortsätter att smuggla narkotika till Sverige. Av de fyra övriga, dömda till 6-7,5 år för grova narkotikabrott, har polisen ännu inga spår. -När larmet så småningom gick på stadsteatern kl 18.00 på kvällen efter en hel dags tålmodigt väntande på internerna, befann sig den 33-årige spanjoren redan i Barcelona. Jag undrar bara. Skall vi behöva finna oss i detta och liknande påhitt? Att göra svensk kriminalvård till en lekstuga för en rad liberaler och viktigpettrar. Marianne Håkansson vid Kumlaanstalten säger att de fem inte någon gång under det årslånga projektet missbrukat förtroendet, och att hon nu var djupt besviken över deras handlande. För varje gång de spelade upp pjäsen under repetitionerna fick de litet större frihet varje gång, för att de skött sig så bra säger hon. Men herre Gud - Det är just detta dom har räknat med redan från början. Att friheten skall bli tillräckligt stor för att hinna ordna nödvändiga saker för att sticka. Vi i Sverigepartiet kan inte finna oss i sådant här. Svenska folket har inte gjort sig förtjänt av en sådan här behandling av gycklare. Men vi tillhör inte dem, som ropar på fler poliser, fler kampanjer, fler kuratorer osv. Det är inte där bristerna ligger - utan i själva lagstiftningen och tillämpningen av lagen. Vi anser att man inom ramen för de resurser, som finns skall kunna lösa det hela tillfredsställande.


En ny och vettigare befolkningspolitik

Som jag tidigare nämnt önskar vi en ny familjepolitik och en ny befolkningspolitik, som syftar till att höja nativiteten för den svenska folkstammen - att motarbeta den kontinuerliga befolkningsminskningen - och att äntligen låta oss slippa en invandring av arbetskraft från andra länder.
 
För att nå detta mål krävs en återgång till fyrabarnsfamiljer bland svenskarna under mycket lång tid. Till att börja med måste den fullkomligt ansvarslösa liberala abortlagen avskaffas och ersättas med en ny lag, som endast berör de medicinska fallen. Det är märkligt, att en sådan ändring av lagen inte har skett för länge sedan. En samordning mellan adoptionsbehov måste därefter genomföras. På så sätt kan vi äntligen få ett slut på adoptionerna från främmande länder på mellan 1500-2000 barn per år huvudsakligen från Indien, Colombia, Korea och Sri Lanka och Afrika. Detta är ett kvalificerat vansinne, som har pågått alltför länge helt i klass med abortlagen och invandrings- och flyktingpolitiken för övrigt.
 
Ibland frågar man sig förtvivlat, om svenska politiker och myndighetspersoner är födda helt utan varje tillstymmelse till självbevarelsedrift.
 
Endast ett homogent och familjevänligt samhälle har förutsättningar att skapa sunda och goda livsbetingelser. Familjen är och förblir samhällets kärna, den cell varur samhället växer fram och livet kretsar kring - medan ett familjeavogt samhälle som t.ex. det socialdemokratiska hotas av att råka i upplösning och att så småningom dö ut. Det är inte utan orsak som vi nu lägger ner skolor på löpande band och avskedar lärare på grund av det minskade barnunderlaget. Att vi lägger ner regementen pga för litet antal rekryter osv.
 
Nej, Sverigepartiet vill verka för ett starkt stöd till barnfamiljer och underlätta för mödrarna att vara hemma hos barnen under de första viktiga åren i barnens liv. Familjens status skall samtidigt höjas och mödrarnas insatser i hemmet uppvärderas och belönas på ett sätt så att den nuvarande trenden kan brytas och att det svenska folket en dag skall kunna se framtiden an med glädje och tillförsikt.
 
Sven Davidson


Så får man tycka

Vissa åsikter är tillåtna i Sverige och vissa är det inte - så enkelt är det. Sverige är alltså inte någon verklig demokrati. Åsikter som är tillåtna är bland annat de som jag här väljer att ge exempel på.
 
I Kommunalarbetaren den 27 november 1987 skrev Camilla Wettergren bl a följande:
 
"För min del tycker jag det är mycket snyggare med mörkt hår, gärna svart, än med råttfärgat eller halvblont. Själv har jag alltid önskat att jag vore mörkhårig i stället... Det är bra mycket snyggare än den grisskära hy som vi blekansikten brukar ha; särskilt om vinterhalvåret. Dessutom är ju chokladbrunt årets modefärg ....Jag tycker att de vackraste människorna i världen är de som är produkter av en ljus och en svart människa... Tänk bara vilken varierad matkultur Sverige har fått tack vare alla invandrare. Annars hade vi fått hålla oss till fläsk och bruna bönor, sill och potatis... Utan folkvandringarna hade vi kanske fortfarande jagat vildsvin med stenyxor."
 
Och i Damernas Värld i augusti 1987 skrev Stefan Andhé:

"Vi ska vara tacksamma att det kommer hit människor från andra länder långt borta. Av många skäl. Den estetiska synpunkten, till exempel, vore det dumt att bortse från. Det är det alltid. Det kommer att göra oss svenskar, som har en förmåga att se ut som potatisar som har förvarats länge i ett mörkt utrymme, gott att bli en smula uppblandade med tjockt blankt blåsvart hår och varma blixtrande ögon. "
 Sverigedemokraterna uppstår

De praktiska problemen var så många att vi från BSS beslutade oss för att lämna Sverigepartiet, som både namn och rörelse bakom oss och starta en helt ny verksamhet. Allt material var ju ändå spårlöst borta. Även de privata tillhörigheter som fanns i den gamla partilokalen på Södermannagatan på Södermalm hade nu försvunnit i Herrmanns händer.

Den 6 februari 1988 samlades jag, Sven Davidson, Jerker Magnusson och en del andra och beslutade om att bilda ett nytt parti, nytt partiprogram, nya stadgar och ny organisation. Det var ju lite trögt i början eftersom vi tvingades starta från början helt utan material. Värden för hundratusentals kronor hade försvunnit i händerna på de uteslutna och var borta för alltid. Vi tvingades långsamt bygga upp allt från grunden, med det gick fortare än tidigare eftersom vi trots allt hade skaffat oss vissa erfarenheter som hjälpte oss i denna situation.

 
image
 
 
image