image
image
image
image

 BSS:


Boken "BSS - ett försök att väcka debatt" - del 20:
 

 


 
Planer på partibildning

Ända sedan 1983 hade diskussioner förts inom BSS för att försöka bilda parti och i BSS' medlemsbulletiner presenterades under 1985 förslag till olika programpunkter. Inför BSS årsmöte den 27 april 1986 hade vi utvecklat ett förslag till partiprogram, och mötets viktigaste fråga var att diskutera partibildning.
 
Före mötet hade vi skickat ut ett frågeformulär där vi frågade om medlemmarna ville att vi skulle bilda parti. Samtidigt fick de föreslå namn. Det visade sig att 86 procent ville bilda parti och tio procent ville det inte, resten var osäkra eller föreslog andra alternativ. När det gällde namnförslagen så föreslog 57 procent Nationella Partiet, 10 procent Folkdemokraterna, 7 procent Demokratiska Partiet och enstaka namnförslag var Nationella Fronten, Sverigepartiet, Svenska Partiet, Svenska Folkpartiet. Av dessa övriga fick Sverigepartiet flest röster på mötet. Vi hade också frågat medlemmarna hur de ställde sig i den s.k. repatrieringsfrågan och det visade sig att 90 procent föreslog tvångsrepatriering av invandrare av utomeuropeisk härkomst (uppgifterna finns i BSS:s medlemsbulletin april 1986).
 
Styrelsen hade förberett mötet så väl att ett eventuellt beslut om ombildning till parti skulle kunna tas på årsmötet den 27 april. Själv hoppades jag på det.
 
Mötet visade emellertid att frågan behövde ytterligare tid för att mogna. Det programförslag som utarbetats var inte helt komplett och kunde inte antas. Det uppstod också oenighet kring namnförslaget. Ungefär hälften av de närvarande föreslog Nationella Partiet och den andra hälften Sverigepartiet. Nobels definition av rasism

När regeringen sedan tillsatte en s.k. diskrimineringsombudsman, Peter Nobel, för att tillvarata invandrarnas intressen så visar det ytterligare hur långt det har gått. I en artikel i Göteborgs-Posten sade han: "Organisationen som kallar sig Bevara Sverige Svenskt vill egentligen bevara Sverige Nazityskt". Att denne man inte läst vårt program är klart och det där med nazityskt ligger nog närmare Nobel själv eftersom han värnar om alla främmande idéer och impulser. Den 16 juli 1986 definierar Nobel "rasism" på följande sätt: "Rasism är en ideologi där målet är att utrota de raser som rasisterna anser är mindervärdiga".Brev till kommunerna

För att utöva tryck på politiker skrev vi ännu ett brev till samtliga kommuner i landet. Så här löd det:
 
Stockholm 860811

Kommunfullmäktiges ordförande, Herrar och kvinnor förtroendevalda,

Från 1984 har statens Invandrarverk legat i ständiga förhandlingar med de svenska kommunerna om flyktingmottagning. Det har varit lönsamt för vissa kommuner på kort sikt att utnyttja sina tomma lägenheter till flyktingmottagande, som staten betalat för. Vi har kallat det hela för bondfångeri på högsta plan. Kommuninvånarna och alla här i landet är ju staten. Det är alla skattebetalare, som får stå för kostnaderna och även kommande generationer genom tagna statslån.
 
Det finns ingenting annat än arbete, som kan skapa välstånd och skatteunderlag - det torde väl stå klart för alla - och arbete kommer det här aldrig att bli tal om.
 
"Nu börjar de tomma lägenheternas era att vara all", skriver Anita Gradin till Länstidningen i Östersund. Men flyktingströmmen fortsätter. Invandrarverket beräknar inemot 10.000 för 1986, vilket som vanligt kommer att överskridas. För 1987, 1988, 1989 o.s.v. kommer minst 10.000 per år att strömma in i landet och kräva bostäder och social service. Anita Gradin uppmanar kommunerna att bygga fler bostäder för flyktingarna framtida behov. Bostäder som skall betalas och underhållas med skattemedel.
 
Vem som helst borde inse, att allt detta är ett fruktansvärt brott mot det svenska folket. Ett folk, som aldrig tillfrågats i en folkomröstning, om det är berett att ta emot alla dessa människor, huvudsakligen fansvikare och familjesvikare av främmande religion och kultur. Det har varit skräckslagna riksdagsmän och kommunalråd, som tysta gått med på allt i dessa frågor. Den representativa demokratin har inte fungerat. Rädslan för massmedia och att strykas från nomineringslistorna har varit för stor. Och vad tänker era väljare? Människor, som tvingas lämna sina hembygder p.g.a. nedlagda industrier. Ungdomar i tusental som står utan arbete och bostad. Alla de äldre, som stått och köat i 8-10 år för en lägenhet.
 
BSS kommer att ombildas till parti och delta i valen kommunalt och på riksdagsplanet. Våra första åtgärder varhelst inflytande uppnås blir att kräva bestraffning av alla skyldiga för denna vansinniga utveckling.
 
Sven Davidson, ordförandeAntivåldsmöte i Kungsan

Den 9 november arrangerades ett möte i Kungsträdgården där arrangörerna ville protestera mot det ökande våldet i samhället. Deltagarna bestod av en sk antivåldsgrupp "Tänk ett slag!", som statsminister Ingvar Carlsson tillsatt.

Men som vanligt har man inte tänkt och handlat i enlighet med erfarenheter som man borde ha erhållit efter många års kontakt med invandrarungdomar. Vilka som är de aggressiva och står för våldet framgår av följande citat ur SvD den 10 november 1986.
 
"Trots att föreningen Bevara Sverige Svenskt (BSS) försökt förmå många ungdomar att strunta i minnesstunden samlade antivåldsmötet ett par hundra personer, däribland stora skaror skinheads, invandrarungdomar och punkare.
 
- Vi måste sätta stopp för det onödiga gatuvåldet, sade Ninni i den knastriga mikrofonen.
 
En bit bort står Roberto, född i Korea, och tittar med mörka ögon på den svenska flagga, som Ninni sytt fast på sin jackärm. Ninni är skinhead 'men inte någon rasist'.
 
- Flaggorna provocerar oss, säger Roberto. Men frånsett flaggorna - går det inte att bli vän med ett skinhead? Roberto skakar på huvudet. Sedan säger han:
 
- Det jävligaste är att skinnhuvena inte har något hår att greppa, när man ska knäa dom.

Roberto har deltagit i flera slagsmål och också fått ordentligt med stryk själv vid ett tillfälle.
 
- Men när man spöat dom är man glad, säger han. 'Då är det ju en rasist mindre.'
"
 
I TV visades också ett inslag från Kungsträdgården där aggressiva invandrarungdomar uppvisar sitt förakt för Sverige och svenska flaggan och respektlöshet inför enskilda människors åsikter genom att attackera en ung kvinna som bar en svensk flagga.
 
Den mentalitet som dessa invandrarungdomar här uppvisar är helt främmande för Sverige och svenskarna. I takt med att invandrarna blir fler kommer den att orsaka många konflikter och problem i vårt samhälle.Massmedia teg om samgående

De mycket stort uppslagna hetskampanjerna mot BSS skulle kunna föra något gott med sig - trodde vi. Både Stefan Herrmann och jag hade den uppfattningen att ett samgående den 16 november (vilket vi beslutat om tidigare) och en efterföljande presskonferens skulle kunna ge mycket publicitet. Efter alla hetskampanjer skulle de ju bli tvingade att skriva om den nya organisationen eftersom BSS och FSP då inte fanns längre.
 
Planeringen av sammanslagningen mellan BSS och FSP hade fortskridit och hunnit mycket långt. När BSS fick ta del av Framstegspartiets medlemsregister blev det lite av en chock. Det var mycket litet och innehöll bara 80 betalande medlemmar. Organisationen FSP hade heller ingenting att föra till den nya gemensamma organisationen. BSS däremot hade lokal och inventarier som vi samlat på oss under åren. Vi hade dessutom en god ekonomi. Eftersom FSP inte hade något alls, fick BSS bekosta det som skulle tryckas och användas vid samgåendet i november. Efter ett sista styrelsemöte beslöt BSS att arbeta vidare med sammanslagningen trots att tveksamheten ökat ytterligare. När den nya styrelsen skulle väljas hade dessutom två av framstegspartiets "tunga" namn hoppat av projektet. Skälet visste vi inte då, men senare framkom att de var missnöjda med Herrmanns diktatorsfasoner.
 
I det här läget borde vi ha utlyst en slags utfrågning ("hearing") av Herrmann inför öppen ridå för att pröva Herrmann och hans motiv att ställa upp som ordförande i det blivande Sverigepartiet.

Men det var knappt med tid och alla hade sina privatliv, jobb, skolor eller familjer som upptog tid. Vi tyckte att ramen för den nya organisationen såg bra ut och uppfattade fortfarande Herrmann som tillräckligt seriös. Men efter några utbrott av Herrmann dagarna före sammanslagningen, som nu var oundvikligen planerad i minsta detalj, framförde några medlemmar den uppfattningen att "det kommer inte att hålla med Herrmann som ordförande". En av de starkaste kritikerna mot Herrmann var BSS-ledamoten Jerker Magnusson.
 
Den 16 november träffades våra respektive organisationer i Medborgarhuset. Båda organisationerna hade först årsmöte där beslut om sammanslagningen togs, och sedan träffades vi alla i en gemensam lokal och valde styrelse etc för en ny organisation. Mötet gick bra och det fanns just då en optimism i luften om att det ändå skulle kunna gå bra. Samma dag skickade vi ett pressmeddelande till alla stora tidningar, radio och TV där vi inbjöd till presskonferens den 17 november i en möteslokal vid Hornstull. Märkligt nog så var det mycket få journalister som över huvud taget kom dit. Uppenbarligen ville de helst inte ha med oss att göra alls. Aftonbladet hörde till de tidningar som var representerade där och deras fotograf tog över hundra bilder på oss ur alla möjliga vinklar.
 
Stefan Herrmann ledde presskonferensen och förklarade den politiska orsaken till sammanslagningen samt redogjorde lite för det program som partiet antagit. Mitt under pågående presskonferens glider TV in nästan omärkligt och filmar några sekvenser, men ger sig snart iväg. Presskonferensen avslutades efter någon timme.

Samma dag som presskonferensen hölls, måndagen den 17 november, hade Aftonbladet ytterligare en artikel med anklagelser mot BSS. Nu löd rubriken: "BSS-medlem ledde skinheads överfall". Efter ett bråk mellan några "skinheads och invandrare" framförde Aftonbladet beskyllningen att "BSS har en aktiv del i överfallet". "De tre överfallna och ett vittne kan peka ut en av BSS' medlemmar, en man som deltog i överfallet." Aftonbladet påstod vidare: "En källa bekräftar att den utpekade mannen finns registrerad som BSS-medlem".

Återigen var det Eva Rundkvist som stod för innehållet i den publicerade artikeln. Vilka sk "källor" hon använt sig av är ointressant eftersom vem som helst tycks kunna framföra vilka vansinnigheter som helst och Aftonbladet skulle säkert publicera dem alla hur falska de än var, bara det var något som skadade BSS och kränkte dess medlemmar.
 
Dagen efter presskonferensen uteblev "den stora nyheten" om sammanslagningen och presskonferensen: Uppenbarligen var det inget man ville skriva om. Det föreföll alldeles för seriöst. Nationalister ska ju framställas som otäcka rasister och på presskonferensen gick det alldeles för bra för oss.
 
I Magasinet däremot hade man på kvällen ett inslag från presskonferensen. En av paneldeltagarna, Göran Elwin, ljög TV-tittarna rakt i ansiktet då han påstod att Framstegspartiet och BSS hade verkat som "underjordiska" organisationer. Elwin påstod därefter att ledarna för BSS inte velat framträda själva. Men Göran Elwin själv var en av de som bjöd in mig till TV 1 för att medverka i en direktsändning i programmet "Mitt i Strömmen". Men när jag tackade ja drog sig TV ur det hela.

Ungefär samtidigt blev jag intervjuad av radions ungdomsredaktion om min syn på Sydafrika. Jag förklarade där bl a att jag var motståndare till det apartheidsystem som nu råder och förespråkade en delning av Sydafrika så att de olika folken får egna nationer att råda över. Européerna borde ha en egen nation och sköta sig själva utan att använda sig av billig svart arbetskraft. Trots att jag fick löfte om att intervjun skulle sändas vid ett visst datum, så sändes inte ett enda ord av intervjun.
 
Efter Aftonbladets alla beskyllningar mot mig och BSS togs "plastkortshistorien" även upp i lokalradion i Stockholm. Där tilläts Anna Ohlin spekulera i huruvida jag distribuerat plastkorten med uppgifter om Ronny Öhmans mördare. Jag ringde lokalradion och bad om ett genmäle i direktsändning dagen efter. Jag blev lovad ett genmäle av Pelle Thörnqvist, men när jag kom till radion hade han hittat på diverse svepskäl för att slippa släppa in mig direkt. Han lovade istället att göra en intervju med mig och sända den dagen därpå. Han gjorde intervjun, men den sändes aldrig.

På det här sättet får man inget förtroende för massmedia precis.

 
image
 
 
image