image
image
image
image

 BSS:


Boken "BSS - ett försök att väcka debatt" - del 15:
 

 


Årsmöte den 14 april 1985

Årsmötet den 14 april 1985 var lite av en milstolpe för BSS. Dels var det välbesökt och intresset för BSS hade blivit så stort att vi nu övervägde att ombilda organisationen till parti. Det genomgående temat för årets möte var huruvida vi skulle bilda parti eller ej. Mötet visade att det fanns ett stort intresse för partibildning. Det visade sig dock finnas vissa praktiska hinder i vägen för partibildning inför valet 1985. Ett programutvecklingsarbete hade inletts och i medlemsbulletinerna 1985 redovisades de programförslag som vi utarbetat. Vi ville att varje förslag skulle diskuteras noga för att kunna bli så bra som möjligt och för att det skulle förankras hos medlemmarna. Vi lade upp planeringen så att partibildningen skulle kunna ske någon gång i slutet av 1986. Så här stod det i Patrioten nr 6/1985:
 
"Dessutom finns möjligheten att kontakter knyts med andra närstående grupper så att det blir en bred front inför 1988 års val". Redan då fanns vissa tecken som tydde på att det skulle kunna bli något slags samarbete med det av Stefan Herrmann ledda "Framstegspartiet".


Kommunisternas vidriga hetskampanjer

Den trotskistiska tidningen "Internationalen" utges av "Socialistiska Partiet" (tidigare Revolutionära Marxisters Förbund). Jag blev kontaktad av en Peter Lindgren på Internationalen som ville ställa frågor med anledning av BSS verksamhet. Jag svarade artigt och korrekt på alla frågor och han tackade sedan för svaren. Det resulterade i att han i nr 35, 36 och 39/1982 gick till våldsamt angrepp mot BSS på ett vedervärdigt och ohederligt sätt.
 
Lindgren gav bl.a. mig och Sven Davidson skulden för de trakasserier som invandrare utsatts för. Lindgrens tes var att all politisk förföljelse som drabbar invandrare har inspirerats av BSS och dess ledare. Med denna minst sagt underliga föreställning avslutar han sin artikel med att uppmana "rasismens" offer att vända sig till Zeilon och Davidson. För att hjälpa dem att ta kontakt hade Lindgren publicerat personnummer, adress, foto och telefonnummer i "Internationalen". Kort därefter erhöll både jag och Davidson var sitt hotelsebrev. Brevet till mig löd:
 
"Vi ger Dig och ditt smutsiga anhang en sista varning innan vi med fysisk makt kommer att krossa både dig och ditt drägg. Ni har förverkat rätten att leva och just därför kommer vi att slakta er som de svin ni är. Din personliga död skall vi se till att den blir riktigt plågsam och långsam. Ditt brott skall Du få sona med nålar i ögonen. Detta är ett löfte".
 
"Brottet" som jag begått var naturligtvis min åsikt. Att inneha fel åsikt kommer att leda till döden i det kommunistiska paradiset.
 
Men att inneha fel åsikt bestraffas som bekant även av nuvarande etablissemang, även om straffet är lindrigare. Istället för att dömas till döden får vi sparken från våra arbeten eller trakasseras i största allmänhet.
 
När jag och Sven Davidson skrev genmäle till "Internationalen" vågade de inte publicera dem. Istället fortsatte man sina skriverier. Uppgifterna som Lindgren publicerade kom från andra tidningar, som också förvägrat oss genmäle. Och när vi vägras genmäle blir följden att lögnerna sprids vidare.  Allmänhetens pressombudsman tycks strunta i om det publiceras felaktiga uppgifter.
 
Peter Lindgren fortsatte emellertid sina lögnkampanjer, nu i organisationen "Stoppa rasismen", som ju är en trotskistiskt kontrollerad organisation. Lindgren skrev i tidningen med samma namn att både "BSS och National Front (England) har skrotat hakkorsarmbindlarna och uniformerna och koncentrerar sig på att hetsa mot invandrare". BSS har aldrig haft den mundering han talar om, däremot hade vi (BSS) tryckt upp en serie antinazistiska affischer, men det låtsas han inte känna till. "Nils Mandell valdes istället till BSS-ledare" skrev trotskisten Peter Lindgren vidare och naturligtvis är även det en ren lögn.
 
 
Samme Peter Lindgren fick in följande artikel i Aftonbladet, den 16 mars 1985:
 
Rasisterna slår till i Sverige

När jag öppnade dörren stod de där: Leif Zeilon, grundare av Bevara Sverige Svenskt. Niels Mandell, typograf från Södertälje och antisemit. Bengt Söderlund, styrelsemedlem i Bevara Sverige Svenskt, nu i rollen som livvakt åt Zeilon.
 
De tre kom hem till mig med anledning av en artikel jag skrivit i "Stoppa Rasismen". Så här beskrev de tre själva besöket i mitt hem under rubriken "BSS sätter hårt mot hårt": - Det påpekades också klart och tydligt att om hans (det vill säga Peter Lindgrens - min anm.) provokationer resulterar i våld mot de utpekade, så kommer Lindgren personligen att ställas till ansvar för detta. Artikeln lämnade också ut min hemadress.
 
Var de hade fått min hemadress ifrån? Helt öppet stod jag som kontaktperson för en antirasistisk lokalgrupp i tidningen Kommunalarbetaren. I eget namn skrev jag en artikel om tre svenska nazister med anknytning till BSS: Leif Zeilon, Niels Mandell och Christopher Jolin. De båda senare förnekar ivrigt att de är medlemmar i BSS - vilket de faktiskt är! - men har ej vidtagit några rättsliga åtgärder mot Stoppa Rasismen.
 
En läsare av Kommunalarbetaren är ansvarige utgivaren för BSS propagandablad, Lars Mungh. Men om man kontaktar honom på Johan Skyttes väg i Handen så förnekar han blankt att han har några som helst band med BSS.
 
Varför förnekar så många BSS:are sin anknytning till organisationen? Svaret finns i Bevara Sverige Svenskts arbetsmetoder. I Sverige idag finns ett vimmel av högerextrema grupperingar. Deras främsta kännetecken är deras orkeslöshet och att deras livslängd oftast är kortlivad. De två mest kända och livaktiga är Bevara Sverige Svenskt och Nordiska Rikspartiet, "NRP".
 
"NRP" har ganska träffande beskrivits som ett parti för dårfinkar enväldigt styrt av "Führern" Göran Assar Oredsson. Partiet kännetecknas av sin hängivna Hitlerbeundran och vurm för militäruniformer och diverse nazistsymboler. Inte minst hämmas partiets verksamhet av att familjen Oredsson lever relativt gott på medlemmarnas pengar och detta i kombination med de smått löjliga hakkors-vurmarna dömer partiet till en evig sekttillvaro.
 
Ibland får dock "NRP" rubriker. Det är när man via sina RAG-grupper - inspirerade av Hitlers SA-trupper - anordnar terrorkampanjer mot misshagliga personer. Kända är kampanjerna mot Hagge Geigert och Harry Brandelius. Nyligen anordnade man nattliga telefonsamtal till kontaktpersonerna för Socialistiska Partiets fackklubb på SL, Storstockholms Lokaltrafik. En artikel i tidningen SL-Socialisten om en nazist på arbetsplatsen väckte NRP:arnas misshag.
 
Även Bevara Sverige Svenskt har sin egen lilla SA-trupp. Man är dock listigare än Oredsson och "NRP". Uniforms- och hakkorsdyrkan är inget för BSS. Sin kampgrupp kallar man National Demokratiska Partiet och officiellt förnekar man att banden finns där.
 
Så ibland blir resultatet det att ungdomar som deltar på "oskyldiga' appellmöten i BSS namn, i NDP:s namn gör våldsaktioner.
 
I april förra året anordnade "gemensamma arbetsgruppen mor rasism" ett möte om flyktingpolitik. Utrustade med fjäderbatonger försökte nio unga ligister från BSS/ NDP förgäves störa mötet. Så här skrev NDP i ett flygblad om en medlem i det albanientrogna Kommunistiska Partiet i Sverige:
 
- Bilden ovan föreställer ett av de röda kräken som brukar våld mot oliktänkande svenskar.
- De röda kräken ska få sina provokationer nerkörda i halsen, hette det i flygbladet som också visade foto, personnummer och fullständig adress på KPS-medlemmen.
 
"Gemensamma arbetsgruppen mot rasism" fick ett brev avsänt från NDP:s postbox. Adresserat till "Vänner!" hoppades en viss Stig Fredriksson att vi skulle anordna en anti-rasistisk demonstration och att vi informerade honom om tid och plats.
 
"Stig Fredrikssori" kallas partiordförande i NDP:s blad. Men han existerar inte. Det smått unika Sverige: En partiordförande som agerar under falskt namn ...
 
När BSS grundare Leif Zeilon skriver i NDP:s blad kallar han sig "Vulcan" ...
 
NDP/BSS-aktivisterna studerar en skrift av gruppens teoretiker Christopher John. I "Varför vi inte kan lita på massmedia" lär Jolin bland annat ut:
 
- Att de som ivrar för allmän rasblandning i grunden är rashatare, eftersom raserna upplöses och försvinner i rasblandning.
 
Det är denna ovetenskapliga rappakalja som får vissa ungdomar att bedriva terror mot "undermänniskor"! Påminnas bör att Christopher Jolin i en judisk grannes namn - denne ej tillfrågad! - skrev en insändare i Grafia där han betecknade judendomen som en folkmordslära och judarna som rasister, strävande efter världsherravälde.
 
Man bör nog ge BSS det erkännandet att organisationen har en fungerande arbetsfördelning som ingen annan grupp bland nazisterna. Leif Zeilon sitter på en reklamfirma i Sundbyberg och hittar på klistermärken och liknande propaganda. Jolin står för de rasteoretiska studierna. Rolf Pettersson var länge provokationsansvarig.
 
Pettersson ledde de till slut stoppade radiosändningarna i Stockholms närradio och störde möten med bland annat diskrimineringsutredningens Kjell Öberg och förre invandrarminister Karin Andersson. Han fick stor uppmärksamhet när han demonstrerade mot en stor antirasistisk demonstration hösten 1982.
 
Varför visade massmedia egentligen Pettersson i aktion utan att nämna hans rasteorier och nationalsocialism? Internationellt har BSS kontakter med och ger reklam för nazistorganisationer som National Front i England - NF trycker BSS propagandamaterial - och Le Pens Front National i Frankrike och MSI i Italien.
 
Tre norska nazister boende i Sverige är nära knutna till BSS och deltar regelbundet i BSS olika aktioner. Det är ledarna för ett parti som öppet knyter an till Vidkun Quislings parti, Erik Bliicher, Tor Petter Hadland och Bitten Cathrine Lunde. Enligt den ansedda engelska tidningen "Searchlight" är Blucher misstänkt för att vara ansvarig i Norge för Organisation Odessa, en organisation som främst skaffar gömställen åt tyska nazistiska krigsförbrytare.

Bevara Sverige Svenskt är en mycket liten organisation och den hårda kärnan i gruppen räknar högst några tiotal.
 
Men gruppens terrorambitioner är förbannat otäcka och vaksamhet är nödvändig.

Det är genom att sanningen om de nynazistiska terroristerna kommer fram som de avväpnas och görs ofarliga.
 
Peter Lindgren
 

 
För att få en uppfattning om de felaktigheter och lögner som Lindgren framförde så återger jag det genmäle som - förvånande nog - publicerades i Aftonbladet den 23 mars 1985:
 
Kan Sverige bli svenskt igen?
 
Det var inte så länge sedan trotskisten Peter Lindgren publicerade en serie artiklar om BSS i sitt husorgan Internationalen.
 
Artiklarna, som innehöll uppenbara lögner och felaktigheter, var tydligt illustrerade med foto, adress och personnummer på bland annat undertecknad. Artiklarna var personangrepp mer än sakdebatt. När jag så bemötte detta i ett genmäle, vägrade "Internationalen" att publicera detta. Lindgren, som nu hade fått ta del av mina åsikter om hans skriverier, beaktade inte dessa alls utan skrev en likadan artikel i den trotskistiska tidningen "Stoppa rasismen" (nr. 2/84). Även den artikeln var tydligt illustrerad med en stor bild samt hemadress till mig.
Hans artiklar resulterade i att jag fick ett brev med följande innehåll:
 
"Vi ger Dig och ditt smutsiga anhang en sista varning innan vi med fysisk makt kommer att krossa både dig och ditt drägg. Ni har förverkat rätten att leva och just därför kommer vi att slakta er som de svin ni är. Din personliga död skall vi se till att den blir riktigt plågsam. Ditt brott skall Du få sona med nålar i ögonen. Detta är ett löfte".
 
Brevet polisanmäldes naturligtvis. För att ta reda på vad som rörde sig i huvudet på denne Lindgren åkte jag hem till honom. Jag ville ha besked om varför han inte publicerar mina genmälen och varför han envisas med att ljuga i sina artiklar.
 
Jag frågade honom därför om han ville ställa upp i en offentlig debatt mot mig och försvara sitt beteende och beskyllningarna i sina artiklar. Det ville han inte göra. Istället predikade han med religiös övertygelse vilken "nationalsocialist" jag var. När jag påvisade att jag var både demokrat och motståndare till nazismens förbrytelser ville han inte lyssna. - Du ljuger, blev hans enda motargument.
 
På sidan tre i Aftonbladet fortsätter han nu sin karakteristiska journalistik. Ingenstans i artikeln bemöts BSS syn på invandrings- och flyktingfrågorna. I stället är det rena personjakten varvad med rena påhitt om de utpekade.
 
Jag har under en tid observerat att man från "antirasistiskt" håll utvecklat en medveten taktik att sammankoppla BSS med diverse mer eller mindre suspekta organisationer. BSS är en självständig tvärpolitisk organisation, som besjälas av omtanke om den svenska nationens framtid. BSS filosofi är att en etniskt homogen nation har större förutsättningar för inre harmoni och folklig sammanhållning.
 
I en heterogen nation blir folket splittrat i politiska, religiösa eller etniskt kulturella grupper och sekter, vilket Libanon är ett skräckexempel på.
 
Den svenska oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken har redan påverkat homogeniteten till den grad att en del politiker öppet säger att Sverige aldrig kan bli svenskt igen. Jag tror personligen, att det går att ändra på politiken så att svensken kan få överleva som etniskt/ kulturell nation, men är medveten om att det krävs en kraftansträngning. Hotet mot Sverige kommer främst från det mångkulturella USA. Att diskutera frågan är enkelt, att praktiskt lösa den är svårare.
 
Föreningen och organisationen BSS är också, till skillnad från de kommunistiska sekter som angriper oss, en demokratisk organisation.
 
Vad det sedan gäller Lindgrens påståenden om att "så många förnekar anknytningen till organisationen", är detta ett slags språkligt trick från Lindgrens sida. Han säger till exempel att Christopher John är medlem i BSS. Jag vet ju att han inte är det. Men att han inte är medlem behöver väl nödvändigtvis inte innebära att han eller andra icke-medlemmar inte har någon anknytning till BSS. Ser inte Lindgren skillnaden mellan ordet "anknytning" och "medlem"?
 
Lite lustig kostar Lindgren sig på att vara när han ur luften griper den uppgiften, att jag skulle skrivit i något NDP-blad. Jag har åtminstone inte gjort det i nyktert tillstånd och mig veterligen har inte ens ett sådant rykte cirkulerat.
 
Därmed inte sagt att jag skulle dra mig för att skriva i något NDP-blad.
 
I sin artikel påstår han vidare att jag på min arbetsplats skulle sitta och "hitta på klistermärken" med mera. Ett så löjeväckande påstående är inte värt ytterligare kommentar.
Det var inte så länge sedan man i Sverige pekade ut personer såsom häxor. De förföljdes och brändes på bål. Nu har vi ett nytt häxsyndrom. I dag vänder sig förföljelserna mot dem som påstås vara "rasister", vare sig de är det eller inte. Bara för några veckor sedan blev en BSS-sympatisör svårt misshandlad vid ett torgmöte i Norrköping endast därför att han ville hävda sin åsikt. Andra har fått sparken eller omplacerats på sina arbeten. Denna förföljelse sker mot svenskar bara för att de vill bevara Sverige svenskt.
 
Att någon vill bevara Sverige svenskt innebär inte att denne skulle hysa förakt eller missaktning mot personer från andra kulturer. Istället handlar det om att vi vill att Sverige ska föra en annan invandrings- och flyktingpolitik än den nuvarande. Det är av största betydelse att en debatt i ämnet förs och att även obekväma röster släpps fram.
 
Lindgren skriver avslutningsvis: "Det är genom att sanningen om de nynazistiska terroristerna kommer fram som de avväpnas och görs ofarliga". Då frågar jag: - Är det Lindgrens lögner som ska få utgöra dagens sanning.
 
Leif Zeilon

 
 
Lindgren trodde väl aldrig att Aftonbladet skulle låta mig få bemöta honom och i ett försök att "nazistförklara" BSS framförde han nya lögner med påhittade kopplingar till "nazism". Jag lyckades få in ett kort svar även på Lindgrens replik.

Så här löd mitt svar i AB den 20 april 1985:
 
Jag betraktar det som meningslöst att ytterligare argumentera med Peter Lindgren, som har svårt att presentera en korrekt bild av sina politiska motståndare.
 
Självfallet kan man ha delade meningar om innehållet i BSS "propagandablad" dvs 'Patrioten', men den har inte fällts i domstol för "förtal mot invandrare", vilket ju är ett brott.
 
National Front har inte tryckt BSS "propagandablad". Det är en omöjlighet. De saknar nämligen eget tryckeri och anlitar själva olika kommersiella tryckerier.
 
BSS är en demokratisk förening, vilket klart och tydligt framgår för varje läskunnig person som studerar föreningens stadgar (ett exemplar har tillställts Aftonbladet).
 
Lindgren talar om en "Lennart Söderman", som är "kontaktman" i Stockholm och dessutom min "granne". För det första har vi ingen kontaktman i Stockholm, för det andra finns det ingen med nämnda namn i hela mitt kvarter.
 
Leif Zeilon

 
image
 
 
image