image
image
image
image

 BSS:


Boken "BSS - ett försök att väcka debatt" - del 13:
 

 Svenska barn tappar sitt eget språk

Att invandringskritikerna kritiserar den förda politiken ur många olika synvinklar märks när de presenterar sina argument. Ett problem som ibland förts på tal är språkförbistringen, att vårt svenska språk internationaliseras genom främst anglosaxisk påverkan. Men med den oerhörda blandning av språk som våra barn växer upp med riskerar de att tappa sitt eget språk. Det gäller framför allt de svenska barn som tvingas leva i områden där invandrarna är betydligt fler än svenskarna.
 
Förvånansvärt nog berättade Expressen om "Det nya dagisproblemet: Kenneth, 5, en svensk pojke som tappar sitt eget språk". Vi citerar lite ur artikeln:
 
"Det finns enspråkiga grekiska, spanska, finska, polska, serbokroatiska och turkiska dagisgrupper. Men inga svenska. Bara en unge av fyra har svenska föräldrar och i en aktuell kö av 444 barn är bara 39 svenska. Mindre än ett av tio. På papperet heter det att vissa dagisgrupper är helsvenska. I verkligheten kanske bara två barn av femton kan svenska.
 
I Tensta där Kenneth bor kommer tre av fyra barn från ett annat land och i daghemskön har nio barn av tio ett annat språk. På hans dagis med spansktalande, grekisk och svensk personal går marockanska och grekiska barn. Och en minoritet svenskar.

- Han blir så trött och förvirrad av alla språk som surrar".
 

Sedan är det väl inte att undra på att svenskarna flyttar från dessa invandrarområden - av olika skäl. Här är verkligheten så påträngande att svenskarna i mycket stor utsträckning beslutat sig för att i det tysta motarbeta det "mångkulturella samhället". Det samhälle som t.ex. Hans Lindquist, Falu-Kurirens "kulturredaktör" och internationalist med nära och täta kontakter med extremvänstern, uppskattar så mycket. När Hans Lindquist försvarar invandringen i en ledare den 23 december 1983 gör han det med rubriken "Invandringen är nödvändig".

Han inleder med ekonomiska argument och hänvisar till en ointressant och dåligt genomförd undersökning som påstås bevisa att svenskarna skulle tjäna rent ekonomiskt på invandringen. Undersökningen har redan avförts av kritiker som hävdar att det förhåller sig precis tvärtom, nämligen att vi förlorar på invandringen ur strikt ekonomisk synpunkt. Lindquist påminner också om att "utan invandring skulle Sveriges folkmängd ha minskat påtagligt under efterkrigstiden. Det föds för få barn i Sverige, och i början av nästa sekel skulle ett krympande antal invånare i arbetsför ålder trygga för allt större skaror pensionärer. En omöjlig situation".
 
Hans Lindquist angriper sedan invandringskritikerna och försöker avfärda dem och deras betydelse. Han avslutar med "invandring är bra, ja nödvändigt för Sverige". Trots hans avslutning så fanns det inga hållbara argument till försvar för invandringen i hans artikel.
 
Det sorgliga är att de journalister som drömmer om "mångkulturella" samhället lever i en drömvärld, medan många patrioter ser verkligheten ur helt andra synvinklar.
 
En av de ledande medlemmarna i BSS hade på sitt klädskåp på arbetsplatsen satt upp en svensk flagga med texten "Bevara Sverige svenskt" under. När den facklige representanten på arbetsplatsen fick se märket beordrade han BSS-medlemmen att ta bort märket "annars skall jag se till att du får sluta här". BSS-medlemmen blev inte skrämd av det men upplevde hotet som otrevligt och typiskt för den anda vi har fått i dagens samhälle där oliktänkande inte respekteras.Bostäder åt invandrarna

Carl Fredrik von Seth, på Statens Invandrarverks flyktingsektion, har författat ett PM utskrivet 84 0307, som tillsänts kommunerna. I detta PM berättas att flyktingar som kommer till Sverige skall erbjudas bostad, arbete eller utbildningsplats i de kommuner som staten upprättat flyktingavtal med.
 
Dessutom skall kommunerna hålla med:
- bostadsberedskap
- uppehälle
- hälso- och sjukvård
- skola
- barntillsyn
- familjepedagogisk verksamhet
- kultur/fritid/föreningsliv
- samhällsinformation

 
Kommunerna skall också svara för följdinvandring av anhöriga till flyktingar som tidigare kommit till kommunen. "Uppehället, kostnader för bostad och andra grundläggande behov får sålunda klaras genom socialbidrag. Detsamma gäller kostnader för utrustning i samband med bosättningen, kostnader får tandvård mm. Dessa socialbidragskostnader ersätts i efterhand av staten", läser vi vidare. Inte undra på att skatterna är höga.
 Invasion av Ahmadiya-muslimer

Under sommaren 1984 drabbades Sverige av en mindre invasion av s.k. Ahmadiya-muslimer. Anstormningen föranledde AMS att försöka placera ett hundratal av dessa "flyktingar" till Gävleborgs län. Men vad AMS inte tog med i beräkningen var att landshövdingen där hette Hans Hagnell. Hagnell reagerade precis så klokt och ansvarsfullt som varje svensk borde göra. Han sade bland annat följande:
 
"Vi har ju sett i Södertälje hur det ena ger det andra och att lägren (där AMS avsåg hyra in Ahmadiya-muslimerna "provisoriskt" - vår anm.) inte alls blir tillfälliga. Först skriver sig flyktingarna i en kommun, sen söker de arbete och sen inträffar socialfall som kommunerna får betala".
 
"Och om man tar in hundra, ska man då säga nej till de övriga fyra och en halv miljonerna (antalet Ahmadiyamuslimer i Pakistan - vår anm.).
 
"När det gäller att skaffa arbete till alla arbetslösa i länet, då finns det inga pengar. Men när det gäller att lösa världsproblemen, då finns pengarna!"
 
Hagnell är ju en känd och respekterad politiker, så han undslapp faktiskt att bli uthängd som en "rasist" m.m., även om det var snubblande nära med t.ex. Dagens Nyheters rubriker: "Hagnells kritik luktar rasism" och "Hagnell nära rasism".
 
Minst sagt förvånade blev de som läste KPML(r):s tidning Proletären där Frank Baude med rubriken "Heder åt Hagnell" uttryckte sig på följande sätt:
 
"Lika lite som en svensk arbetare kan ta familjen med sig på flyget till Pakistan, kan en vanlig medelsingh göra det, utan det är välbeställda familjer som kommer hit".
 
"Men uppenbart är att det finns grupper av lycksökare som övergivit sina egna, i politisk och ekonomisk mening, efterblivna länder för att söka lyckan i Sverige under senare år. Det är grupper som dolt sig bakom religiös täckmantel och ett exempel på detta är de s.k. assyrierna. Nu tillkommer också pakistanierna".
 
"Känt är också att den turkiska invandringen inneburit att den turkiska knarkmaffian etablerat sig i Sverige. Det finns också de som antyder att knarkhandeln inte skulle vara helt främmande också för pakistanierna".
 

Frank Baudes artikel upprörde känslorna inom vänstern, men likväl hade den resulterat i en splittring även där när det gäller synen på invandringspolitiken. När vänstern kritiserar flyktingpolitiken så beror det på att invandrarna förmodas vara "kapitalister" eller tillhörande någon religiös grupp som motsätter sig kommunismen. Kommunistiska invandrare accepteras naturligtvis i hur stor utsträckning som helst oavsett bakgrund och status.
 
När Frank Baude påpekar att den turkiska knarkmaffian etablerat sig i Sverige så har det skett utan protester från etablissemanget. Resultatet av en ansvarslös politik visar sig först efter många år. Kriminologen Britt Sveri har kunnat påvisa att brottsligheten bland unga invandare ökade med 42 procent mellan 1967 och 1977 och Alvar Nelson, professor i straffrätt, har redovisat att "utlänningarnas brottslighet är dubbelt så stor som de svenska medborgarnas". BSS skrev brev till samtliga kommuner

Den 15 september 1984 skrev BSS brev till samtliga kommuner med anledning av det ökande flyktingmottagandet. Så här löd brevet:
 
Kommunfullmäktiges ordförande. Herrar och kvinnor förtroendevalda.
 
Vid årsskiftet träder den stora omorganisationen i kraft, när det gäller att ta emot nya flyktingar. AMS skall överlåta ansvaret på invandrarverket, som skall teckna kontrakt med så många kommuner som möjligt. SIV (= statens invandrarverk) ligger i förhandlingar med ett 60-tal kommuner. Enligt Thord Palmlund har 40 kommuner redan slutit avtal och förklarat sig villiga att ta emot flyktingar.
 
Allt detta är en källa till oro inte bara för oss i BSS, utan för en stor del av svenska folket. Ty varifrån kommer flyktingarna? Det rör sig om människor från främmande kulturer och främmande religioner. Människor som ligger i fejd med varandra av religiösa och politiska skäl på hemmaplan. Minst fem miljoner i Afrika, afghaner i Pakistan, 3-4 miljoner ahmadiya-muslimer i Pakistan, iranska och irakiska desertörer, kurder, libaneser och palestinier. Hur går det då med den svenska homogeniteten? Med språket, religionen, sammanhållningen och försvaret? Detta är det ingen som bryr sig om idag.
 
Den svenska homogeniteten har under årtionden varit föremål för avund från statsbildare runt om i världen. Själva definitionen på en nation är fortfarande en statsbildning med utpräglat homogen befolkning, gemensamt språk och kultur, gemensam historia och en i stort sett gemensam religionsuppfattning. Alla dessa värden är man idag beredd att kasta på sophögen. På grund av en tillfällig liberal modenyck. Staten är beredd att betala kostnaderna för tomma lägenheter, kostnader för socialt uppehälle o.s.v. i åratal framåt. Detta liknar bondfångeri på högsta plan. Det blir som vanligt skattebetalarna, som får stå för kostnaderna och de kommande generationerna genom nya statslån.
 
Vem som helst kan se, att detta är ett himmelsskriande förräderi mot svenska folket - och en kortsynt egoism från många kommuners sida. Thord Palmlund jämför den 8 september i Svenska Dagbladet den nya lagen med regalskeppet Wasa, som sjönk år 1628 innan det kom till havs. Han är rädd, att skeppet skall lastas med för många flyktingar på en gång. För övrigt är han naturligtvis själaglad över en jämn och stark inströmning och arbetsbelastning på SIV i åratal framåt. Sista anslagsäskandet för kommande budgetår är drygt 500 miljoner kronor. Vi i BSS skulle hellre vilja jämföra regalskeppet Wasa med det svenska riket.
 
Enligt konjunkturinstitutet halkar Sverige obönhörligt efter de andra industriländerna i privat konsumtion per capita. Vi är nu nere på 9 - 10 plats i en jämförelse. Vi ligger efter Japan, Västtyskland, Danmark och Frankrike och har kommit i sällskap med Holland, Finland, Belgien, England och Italien. Då skall man komma ihåg, att vi så sent som i slutet av 60-talet låg i jämnhöjd med Schweiz som den absoluta toppen i Europa.
 
Det har gått snabbt utför, och man må leta efter andra orsaker än kostnader för invandrare och flyktingar, men då skall man också komma ihåg, att jämförelsen görs med länder, som drabbats lika hårt som vi av oljeprishöjningar, lågkonjunkturer och arbetslöshet, kanske i ännu högre grad än vi. Var skulle vi kunna hamna på denna konsumtionslista, om vi verkligen försökte att få bort budgetunderskottet och dessutom började betala igen våra skulder? Statliga lån, som tagits just för att uppehålla konsumtionen med konstlade och fega medel. Då hamnade vi på den absoluta botten i Europa.
 
I Gävleborgs län finns 15.000 öppet arbetslösa. I Stockholms län c:a 18.000. Hans Hagnell har tiggt och bett regeringen om pengar för arbetsskapande åtgärder. Han har fått nej. Men öronmärkta pengar - och förmodligen lånade pengar har funnits för kommande flyktingströmmar. Inser ni inte hur sjukt det hela är? Humanitetens principer har gått för långt här i landet. Världens mest skattetyngda folk med en ränteskuld på c:a 63 miljarder i år.

Vi ber er fatta mod. Skriv ej kontrakt med invandrarverket. Om detta redan är gjort, så säg upp avtalet omedelbart.
 
Sven Davidson, ordförande

 
Hur reagerade då de som fick brevet. Ja, de flesta tycks ha struntat i det medan andra avfärdade det som "nazistiskt" (?). Kommunfullmäktiges ordförande i Luleå,
Gustav Sundström, sade med anledning av BSS-brevet: "Jag hör nazisterna marschera igen, då jag får sådana här brev. Det är inte värt att kommentera utan hör hemma i papperskorgen".
 
Rolf Nilsson, kommunfullmäktiges ordförande i Stenungsund sade följande: "Det är fråga om rasistisk propaganda och det har vi ingen anledning att ens diskutera".
 
För att slippa diskutera saken gör man det enkelt för sig och avfärdar vår kritik som "rasistisk". '
30 november 1984

Sedan 1853 har olika nationella grupperingar i fackeltåg manifesterat minnet av Karl XII:s dödsdag. Långt in på 1950-talet firades hans minne med högtidstal i alla skolor. Karl XII dog den 30 november 1718 i Norge då ett skott träffade honom i huvudet. Han blev 36 år gammal.

På 60- och 70-talet har politikerna gjort mycket för att ta död på många av våra nationella traditioner. Allt fler började kräva att våra fosterländska "fascistiska" traditioner skulle ersättas med firande av främmande marxistiska profeter. Så när Narvaförbundet och andra nationella började återskapa en fosterländsk tradition, reste sig håren på de röda världsförbättrarna. Narvaförbundet fick tillsammans med bl.a. BSS utstå mycket förtal och lögnaktig hets i ett TV-program i december 1980. Samma år demonstrerade ett 40-tal kommunister med äggkastning mot Narvaförbundets fackeltåg i Stockholm.
 Bråkig högtid

Året efter - den 30 november 1981 - hade många av Narvaförbundets medlemmar skrämts till den grad att endast fyra karoliner marscherade. Ett femtiotal kommunister hade dykt upp med ruttna ägg. Men där fanns andra. Ett antal BSS-medlemmar och andra unga patrioter var på plats detta år. När massmedia skrev om händelsen fanns som vanligt inget avståndstagande till kommunisternas tilltag.

1982 hade Narvaförbundets insats minskat ytterligare. Då fanns endast Narvaförbundets viceordförande på plats för att nedlägga kransen till Karl XII:s minne. Dessutom fanns ett trettiotal kommunister respektive patrioter med en stor polisstyrka mellan sig. Kommunisterna lyckades slå ner Narvaförbundets vice ordförande, stjäla kransen och kasta den i strömmen, till stor glädje för alla journalister som dagen efter kunde förlöjliga tillställningen.Vissa invandrares mentalitet kritiseras

Något som upprörde svenskarna 1984 var de många rapporterna om invandrarvåldet inom idrotten. Sommaren 1984 fick Torbjörn Sabel käkbenet avslaget av en spelare från Botkyrka Turkiska. En annan domare blev mordhotad under en match och tvingades kalla på polis för att kunna ta sig från platsen när det sydamerikanska laget O'Higgins spelade korpfotboll.
 
När våra politiker och förespråkare för massinvandring hävdar att "invandringen berikar vår kultur" vet de naturligtvis inte vad de talar om. Gjorde de det skulle de reservera sig och säga att det finns impulser som inte är bra, men något sådant har vi aldrig hört invandringsförespråkarna säga. Jag undrade över deras reaktion då sikherna i Stockholm jublade när Indira Gandhi mördades. De firade mordet med en religiös ceremoni och förklarade att det ingår i deras religion att mörda en människa om hon/han är "orättvis". Det är sådana yttringar som vi nu för in i Sverige och som allt fler vanliga medborgare ställer sig tveksamma till.
 
När invandring och våld diskuterades så var det ofta man hörde hur folk ifrågasatte vissa invandrargruppers mentalitet. - Det är deras annorlunda mentalitet med deras hetsiga och obalanserade uppträdande, hörde man folk säga ofta.Sorglig brottsutveckling

I BSS tidning Patrioten publicerades en artikel som berörde en tragisk händelse, men jag väljer att återge den därför att den talar om "kulturmönster". En del personer hävdar emellertid att det är den inneboende befolkningens mentalitet som skapar kulturmönstret. Så här skrev emellertid Patrioten:
 
Den 10 augusti 1984 mördades 10 åriga Angelica. Hon hittades senare i en skogsdunge i Akalla utanför Stockholm. Just den här sommaren skrev tidningarna i Storstockholmsområdet om det stora antalet grova brott som begåtts under juli och augusti. De skrev om grov misshandel, våldtäkter och överfall, mord och dråp. Samtidigt lät Sveriges rödliberala television intervjua ett antal kriminologer mm som framhöll att brottsligheten faktiskt minskade. (Om det sades något annat så var det bortklippt.) Vad är då sanningen? Jo, sanningen är att TV ljuger.

Titta själv på siffrorna här nedan:
 
Totalt anmälda brott år 1950: 195261
Totalt anmälda brott år 1960: 297874
Totalt anmälda brott år 1970: 656042
Totalt anmälda brott år 1980: 928277
Totalt anmälda brott år 1983: 959127

 
Som Du ser klart och tydligt har antalet anmälda brott ökat drastiskt vilket alltså förnekas av åsiktsetablissemanget i Sverige. Hur ser då den grova brottsligheten ut? Vi skall här av utrymmesskäl begränsa oss till att titta på mord och dråp:
 
Antal anmälda mord och dråp inkl mordförsök 1950: 105
Antal anmälda mord och dråp inkl mordförsök 1960: 133
Antal anmälda mord och dråp inkl mordförsök 1970: 218
Antal anmälda mord och dråp inkl mordförsök 1980: 394
Antal anmälda mord och dråp inkl mordförsök 1983: 443

 
År 1983 dömdes 85 personer för mord och dråp och av dessa utgjorde 36 personer utländska medborgare. (Utlänningar som blivit svenska medborgare räknas här som svenskar.) Att kriminaliteten bland vissa invandrargrupper är så hög beror på att många av dem har en helt annan rättsuppfattning, dvs de följer sina egna lagar, inte Sveriges. Om en svensk kvinna liftar ensam uppfattar vissa främlingar detta som en sexuell invit och ser sig har rätt att våldta henne. I vissa kulturmönster har en man rätt att döda den kvinna som begår äktenskapsbrott eller förtalar sin man. Men när sådana "berikande" kulturtraditioner ifrågasätts av "rasisterna", slår man ifrån sig och påpekar snabbt att lite måste de kulturellt utarmade svenskarna få betala för sin kulturberikning.
 
När en sexårig pojke blev homosexmördad av en arab för några år sedan gjorde man allt för att dölja att mannen begått flera allvarliga våldsbrott och kvinnoöverfall i Stockholm. Han var under en period omnämnd som "mannen med blyklubban". När en svart amerikansk invandrare slog ihjäl sin svenska fru med en yxa för över ett år sedan teg man om detta.

När den tioåriga Angelica saknades i Akalla sommaren 1984 skrevs det mycket om hennes försvinnande. När mördaren gripits och erkänt skrevs inget mer. Saken hade blivit "het". Ja, faktiskt så het att det från regeringshåll hade beslutats att lägga locket på. Inga uppgifter om den gripne skulle få komma ut. Av hänsyn till de inblandade (dvs BSS källor inom berörda myndigheter) skall vi inte återge alla detaljer, men redovisa det vi anser vara av betydelse att känna till.
 
Angelicas föräldrar levde åtskilda. Modern hade vårdnaden om Angelica och hennes två äldre systrar. Både modern och fadern var stora vänner av en ökad invandring till Sverige. Ja, de var så stora vänner av en ökad invandring att det är förvånande att de gifte sig med varandra och skaffade svenska barn. Men modern bättrade sig senare och lever nu tillsammans med en chilenare.
 
Angelicas pappa, låt oss kalla honom för Olle, var som sagt också stor förespråkare för massinvandring. Därför gifte han sig med en brasilianska. De bodde tillsammans i Rinkeby inte så långt från Angelicas mamma. Brasilianskan blev avundsjuk på att Olle träffade barnet han hade med en annan kvinna. Olle upptäckte denna avundsjuka och förbjöd henne att träffa dottern, samtidigt som han själv fortsatte att träffa Angelica. Brasilianskan ansåg att det var fel av Olle att fortsätta träffa flickan och beslutade sig för att skipa en egen rättvisa. Hon lockade med sig den lilla oskyldiga flickan ut i skogen och ströp henne.
 
Olle har efter detta mord inte tagit avstånd från den brasilianska, som mördat hans dotter, utan han har förlåtit henne. De kommer säkert att trivas ihop även i fortsättningen. Det ryktas om att hon kommer vara fri efter ett drygt år under psykiatrisk vård. Angelica fick tyvärr ingen möjlighet att välja föräldrar.

 
image
 
 
image