image
image
image
image

 BSS:


Boken "BSS - ett försök att väcka debatt" - del 10:
 

 


BSS första möte

Efter att ha varit en ganska löst sammansatt organisation ansåg vi nu det på tiden att försöka organisera verksamheten. Vi kallade till ett möte den 21 mars 1982 i Medborgarhuset och avsåg där att nominera kandidater till ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga ledamöter i en interimsstyrelse. Vi avsåg också att diskutera ställningstaganden i flyktingfrågan, återflyttningsfrågan, abort- och adoptionsfrågan. Eftersom vi inte fått gehör för våra åsikter, måste arbetet nu gå in i en mer organiserad fas. 1982 blev därför ett aktivare år för BSS.
 
Till mötet kom 16 personer. Själv kunde jag inte närvara på detta möte. Den som höll i mötet var Sven Davidson. Här följer ett utdrag ur det anförande som han höll där:
 
"BSS har ju gjort något som kan betraktas som unikt inom svensk nationell politisk verksamhet. Den har tagit på entreprenad en fråga, må vara den största och mest ödesdigra frågan i svensk inrikespolitik idag: Invandringen. Det har ju också visat sig att det har varit en stor framgång. Om man bryter ut en viktig fråga, koncentrerar alla ekonomiska resurser, alla krafter, tal och text på just den frågan så får det en viss genomslagskraft: Det går att väcka opinion. Det får större publicitet än någon av de andra nationella grupperna har upplevt på flera år. Jag skulle t.o.m. kunna säga att det är önskvärt att de övriga nationella organisationerna gjorde likadant: Bröt ut en stor nationell fråga (t.ex. SNF koncentrerar sig på försvarsfrågan, NSR på knarkproblemet eller den bedrövliga kriminalpolitiken... )

Ska man se krasst och realistiskt på situationen idag så måste jag för min personliga del hålla med den person som säger att det här med angrepp på invandringspolitiken är egentligen för sent. Invandringen har redan skett i för stor och felaktig omfattning. Vi måste därför koncentrera oss på sådana frågor som är en följd utav den bedrövliga invandringspolitiken: Nämligen repatrieringsfrågan, flyktingfrågan, inställningen till flyktingkonventionen som Sverige har skrivit på 1951. Abortfrågan som är ödesdiger.

Vi har idag 30 gånger fler svenskar som går till spillo genom aborter än vad som stryker med i trafikolyckor eller i självmord. Ändå har vi ett stort trafiksäkerhetsverk för dessa 1000 olyckor, men 30-35.000 mord det rycker man bra på axlarna åt. Sedan har vi det här med adoptionerna. Vi har måste ta principiell ståndpunkt i nationalitetsfrågan och vad som kan göras för att förhindra att den krympande svenska folkstammen helt försvinner."
 
Därefter öppnades mötet för förhandlingar. Den första punkten var att tillsätta en interimsstyrelse fram till ordinarie årsmöte. Jag valdes till ordförande för styrelsen och Sven Davidson till ordförande för arbetsgruppen. Detta lilla möte ledde till att samarbetet mellan de aktiva medlemmarna blev bättre.
 
 Stort tumult vid demonstration

Vi fick lite mer fart på organisationen och under 1982 spred vi ut mängder av nytt informationsmaterial. Vi startade också en enkel liten informationstidning "BSS-Nytt". I detta första nummer kunde vi rapportera om en manifestation vi haft på Stora Torget i Uppsala (8 maj 1982). Vi redovisade hur en större invandrarmobb bestående av turkar och iranier genast började störa mötet. De uttalade hotelser och lovade att "blod skulle flyta". De bildade även talkörer och skrek "stoppa nazismen" (?) och fick snabbt hjälp av tillskyndande vänsterextremister från olika "solidaritetsmöten".

BSS fick ingen chans att berätta om sin syn på invandringspolitiken då skrikandet blev allt värre ju fler invandrare och kommunister som dök upp. Många av skrikhalsarna var dessutom s.k. "flyktingar" som påstod sig ha tvingats lämna sitt land p.g.a. politiska förtryck o.s.v. När uppemot 600 personer samlats kom polisen med hundar och tvingade avbryta mötet samt spärra av två gator med hjälp av hundpatruller för att skydda BSS:arna från attacker från mobben. När BSS:arna eskorterades från platsen skrek de fanatiska invandrarna och kommunisterna hatklyschor om "rasism" och "nazism".Ohederliga journalister

I övrigt hade "BSS-Nytts" huvudartikel rubriken "Invandringen katastrof för Sverige" där vi redovisade vår syn på invandringen. Vi fortsatte med att gå ut med information direkt till svenska folket eftersom massmedia och politiker fortfarande undvek varje form av debatt i invandringsfrågor.
 
Istället gjorde massmedia stora nummer av hur enskilda invandrare utsattes för hotelser av uppenbarligen förvirrade personer. I Aftonbladet berättade den frilansfilmande turken Muammer Özer och hans finska hustru hur de utsatts för telefonterror och rasistiska hotelser per brev. På en stor bild i Aftonbladet visade paret upp sig och på bordet framför dem låg vår tidning "BSS-Nytt"! Var detta medvetet för att associera gärningsmännen till BSS? Paret fick stor uppmärksamhet med helsidor i våra största tidningar. I massmedia tog man intryck av detta och en hel rad tidningar gick till angrepp mot "rasismen". "Nu måste kyrkan möta rashetsen mot invandrare" skrev Dagen, och Aftonbladet skrev i en ledare "stoppa terrorn mot invandrare".
 
Massmedias rubriker blev allt fetare och talade om "terrorn mot invandrare". I en Expressenledare den 1 augusti 1982 talades om "satans rasister". Man inledde med att citera ur ett BSS-flygblad och övergick sedan till att tala om "Ku Klux Klan", telefonterror mot invandrare och avslutade med följande stycke:
 
"Det borde inte vara svårt att förstå vilken fasa som förorsakats av hotfulla telefonsamtal, krossade fönsterrutor och brinnande träkors. Alla har vi ett ansvar för att Sverige inte skall bli ett land där en stor del av befolkningen lever i skräck".
 
Det är riktigt att varje medborgare skall kunna leva i trygghet och fred utan att behöva bli utsatt för förföljelse o.s.v. Men sanningen är ju att de som utsatte invandrarna för dessa trakasserier är en liten grupp kriminella eller sjuka individer i samhällets marginal. Däremot utsätts svenska patrioter för organiserad förföljelse av politiker, massmedia och enskilda internationalister. Men om detta säger man ingenting. "Alla har vi ett ansvar för att Sverige inte skall bli ett land där en stor del av befolkningen lever i skräck". Det är precis det som är vårt ansvar och det är därför vi vill bevara Sverige svenskt! För att slippa problem.
 
Efter dessa händelser övergick många tidningar till att redovisa vilka de "rasistiska" grupperna var. Man påpekade ofta att dessa grupper t ex. BSS "hetsade mot invandrare", utan att förklara vad denna "hets" bestod i eller låta oss komma till tals.
 Hetsade mot BSS men vågade inte publicera intervju med Sven Davidson

"Nazism i ny förpackning" kallar Lajos Szècsi (ordförande i Invandrarnas kulturcentrum) "BSS-Nytt" på Expressens ledarsida den 5 augusti 1982 och där säger han att "spökjournalisterna i BSS måste tvingas fram i ljuset". Så här avslutar han sin artikel:
 
"Numera namnger massmedia utlänningar som begår grova narkotikabrott, fastän detta oftast drabbar oskyldiga. BSS-skribenterna är också en sorts spridare av narkotika - i en form som kan döva det mänskliga förståndet. Sådana personer förtjänar väl att bli utpekade".
 
Alltså sådana personer som kritiserar invandringen skall utpekas. De ska alltså pekas ut av den orsaken att de är motståndare till den slappa invandringspolitiken. Självfallet skall de inte ges tillfälle att hävda sin mening, så att svenska folket får upp ögonen för den vansinniga invandringspolitiken. Lajos Szècsi har inte på något sätt bidragit till att skapa debatt kring invandringsfrågan trots att han vid ett tillfälle bad om en intervju med BSS. Sven Davidson ställde upp och lät sig intervjuas. Men uppenbarligen motsvarade inte BSS Szècsis förväntningar på "rasister" så han valde att inte publicera intervjun.
 Invandrarministern mötte protest i Rinkeby

Den 28 augusti 1982 skulle invandrarministern Karin Andersson hålla ett tal i Rinkeby. Bara någon timme innan talet skulle hållas fick jag reda på det och tillsammans med Jerker Magnusson, en av de första som anslöt sig till BSS redan 1979 och ett par andra BSS-medlemmar åkte jag dit för att ta några bilder på henne. Medlemmarna tog med sig en banderoll med texten "Invandring, nej tack" som de avsåg att hålla upp för att protestera mot invandringspolitiken. Just när Karin Andersson skulle börja tala vecklades banderollen upp. Det hela var en mycket fredlig och snäll protest mot den förda invandringspolitken.

När BSS-medlemmarna efter några minuter höll på att veckla ihop banderollen kom en grupp aggressiva invandrare fram och hotade med stryk om de inte genast lämnade platsen. Några närvarande poliser såg till att inget bråk uppstod, men det blev högljudda diskussioner, som även filmades av TV.
 
Dagen efter rapporterade tidningarna om Karin Anderssons möte med "invandrarhatare". Enligt DN säger Karin Andersson:
 
"Jag har aldrig tidigare under alla mina år som invandrarminister råkat ut för sådant här. Jag ser verkligen fram emot att vi nu får den skärpta lagen mot diskriminering, men den träder inte i kraft förrän vid nyåret. Till dess skall ju polisen se till att sådant här inte händer".
 
Man skall alltså inte få protestera mot invandringen!
 


TV vinklar - resultat: en omplacerad och en avskedad

När Rapports oansvariga TV-reportrar senare på kvällen sände ett nedklippt och vinklat (som vanligt i sådana här sammanhang) inslag från mötet så löd rubriken: "Tumult vid valmöte i Rinkeby...Rashets i valrörelsen". En nästan gråtande Karin Andersson berättade om "övergreppet" och övervägde att ställa in kommande valmöten. Samtidigt visades ett 24 sekunder långt inslag från den högljudda diskussionen där Magnusson fanns med på bild i c:a tio sekunder. De som gjorde TV-inslaget ville ge tittarna intrycket av att Magnusson mer eller mindre anfallit valmötet, trots att han endast försökte göra sin röst hörd i hopen av skrikande invandrare. Inslaget som sändes i TV var så kort att det var helt omöjligt att uppfatta sammanhanget i diskussionerna.
 
Detta vinklade Rapportinslag sågs av övertillsynsmannen Stig Berg, en av Magnussons chefer på Allmänna Häktet i Stockholm, som omgående ringde sin chef, personalchefen Gunilla Ternert och rapporterade att han sett en anställd framträda i ett "obehagligt" sammanhang.
 
När sedan Magnusson; som för tillfället hade semester, återkom till sitt arbete blev han genast ombedd att ringa upp Gunilla Ternert. Magnusson ombads då att ta med sig ett vittne och gå till dåvarande chefen för Allmänna Häktet, styresmannen Sven Lundin. Ternert försökte först påtvinga Magnusson ett till henne lojalt vittne, men Magnusson förklarade att han själv ville utse sitt vittne. Detta ogillades emellertid av Ternert som då försökte få iväg Magnusson utan vittne. Till slut fick Magnusson med sig ett vittne, en vårdare på Plan 7 och de gick tillsammans till Lundin. Där fick de plötsligt veta att MBL-förhandlingar skulle äga rum. Efter en stunds överläggningar och förhandlingar förklarades att läget var "status quo", dvs Magnusson fick fortsätta arbeta i sin ordinarie tjänst på Plan 7.
 
I all vänlighet berättade Magnusson för Sven Lundin att Rapportinslaget fanns på en videoinspelning. Bandet visades för Lundin den 16 september, dvs dagen efter MBL-förhandlingarna.
 
Den 17 september får Magnusson plötsligt ett meddelande om att han omplacerats till transporttjänst med endast svenska intagna. Dessutom fick han i efterhand veta att det hållits ytterligare en MBL-förhandling den 17 september per telefon där Lundin och dåvarande ordföranden i den lokala fackklubben, Klubb Kronoberg, Lars Engvall, gjorde upp om omplaceringen.
 
Den 20 september skrev Lars Engvall på protokollet från MBL-förhandlingarna om omplaceringen av Jerker Magnusson. Samma dag fick han tillsammans med två vittnen ta del av innehållet. I det utskrivna protokollet stod det att Magnusson skulle ha "förståelse för en ifrågasatt omplacering till andra arbetsuppgifter". Denna felaktiga text ville Magnusson ha struken eller ändrad ur protokollet, eftersom han inte sagt detta, men det förvägrades han av Lars Engvall utan någon motivering. Magnusson skaffade ett vittne på att han inte framfört det som stod i protokollet och ett intyg ordnades som kunde styrka att man förvägrades honom rättelse i detta protokoll.
 
Den 22 september överklagade Magnusson till avdelningsstyrelsen i 2301. Fyra veckor senare, den 22 oktober, kom svaret. Magnusson fick rätt. Det fanns inga skäl att omplacera honom och han skulle omedelbart återgå till sin ordinarie tjänst.
 
Den 1 oktober träffar Magnusson en advokat och berättar om händelsen. De beslutar sig för att skicka en överklagan till både tingsrätten och kammarrätten eftersom Magnusson inte hade fått någon besvärshänvisning av Lundin i samband med omplaceringen.
 
Den 21 oktober anmäls anstaltsledningen och kriminalvårdsstyrelsen för JO för åsiktsregistrering av en annan anställd. Samtidigt polisanmäldes Engvall och Lundin för osant intygande gällande de oriktiga uppgifterna i protokollet. Den 29 oktober förhörs Magnusson av en polisman. Denne polisman påstår att han inte samtalat med - eller förhört - Lundin i detta ärende. Men ändå finns det vittnen som kan intyga att denne polisman varit inne hos Lundin och samtalat med honom. Under förhöret med Magnusson försökte även samme polisman förmå Magnusson att ta tillbaka sin anmälan mot Lundin, men Magnusson vägrade. I november lades detta ärende ned av kammaråklagaren Sonja Arbman.
 
Den 15 december hölls den muntliga förberedelsen angående Magnussons omplacering vid avdelning 3 i Stockholms Tingsrätt. Samtidigt JO- och JK-anmäldes Lundin av Magnusson för sitt beteende i samband med omplaceringen.
 
Den 5 april 1983 hölls huvudförhandlingen och Magnusson krävde där genom sin advokat att omplaceringen skulle upphävas och begärde ett skadestånd på 14.000 kr för förlorad arbetsinkomst. Under rättegången förhördes Magnusson bl a om sitt förhållande till BSS och mig. Magnuson berättade då att han ansåg att massinvandringen var till skada för både invandrare och svenskar. Kriminalvårdstyrelsen representerades av Jan-Henrik Skarborg från Norrköping. Skarborg meddelade torrt att omplaceringen inte skall hävas oavsett om Magnusson var "rasist" eller ej. Skarborg försökte bevisa att Magnusson var "rasist" (precis som om detta skulle vara brottsligt) genom att citera lögnaktiga artiklar ur Expressen och Dagens Nyheter den 29 augusti.
 
Magnussons närmaste överordnade på Plan 7, tillsyningsmannen R. förhördes och berättade om situationen på Häktet. R. påtalade där att Lundin i en tidningsartikel angivit att c:a 50 procent av de intagna skulle vara utlänningar och att detta inte stämde eftersom siffran är högre i verkligheten. Ringström berättade vidare om vilken tillgång Magnusson varit med sina språkkunskaper och sin stora arbetskapacitet. Vittne nr 2, Stig Berg, berättade om hur han på kvällen den 28 augusti sett Rapportinslaget och då fått intrycket att "det inte var så bra". Men han kunde inte förklara vad i inslaget som inte var bra. Ytterligare ett vittne, Kjell Sjöbäck, en polis som medverkat vid mötet i Rinkeby, förhördes. Denne polis påstod att Magnusson framfört "rasistiska" argument, men kunde inte ge ett enda exempel på ett sådant argument. Magnussons advokat ansträngde sig inte särskilt mycket när det gällde vittnesförhören. Genom några enkla frågor till vittnet Sjöbäck hade det varit lätt att avfärda hans uppfattning om vad han tror är "rasism". Sjöbäck föreföll inte alls veta vad han talade om.
 
Så blev det då dags för slutplädering. Skarborg gick på den linjen att det borde räcka med att misstänka att en person är "rasist" för att omplacering skall äga rum.
 
"Vi skall som myndighet inte behöva vänta på bevis, vi skall kunna ingripa i tid. Därför vidtogs denna åtgärd", sade Skarborg. Han fortsatte: "Genom sitt agerande i Rinkeby har Magnusson dokumenterat sin inställning till invandrare". Kriminalvårdstyrelsen vill alltså straffa personer som kan misstänkas ha invandringskritiska synpunkter, vilket kriminalvårdsstyrelsen är okunniga nog att likställa med "rasism". Detta ter sig än mer märkligt då Magnussons fru kommer från Sydamerika. Man häpnar! Tingrätten dömde glädjande nog till Magnussons fördel.
 
Än mer märkliga blev turerna kring detta fall då jag den 20 april 1983 fick säkra uppgifter på att man systematiskt skulle börja undersöka vilka som är "rasister". Det skulle bli fritt fram att omplacera fler personer. Justitieministern Ove Rainer besökte i början av maj i hemlighet ledningen för häktet och snart hände det som flera anställda anser hade godkänts "uppifrån". Det dröjde inte länge innan vittnet R., som givit Magnusson goda vitsord i tingsrätten, blev avskedad från sin tjänst på Häktet på grund av misstänkt samröre med Magnusson. Detta hände två veckor efter Ove Rainers besök och därför finns det skäl att anta att han godkänt "utrensningen" på häktet. Besked om orsaken fick den avskedade inte förrän i slutet av juni. Då "läckte" kriminalvårdsstyrelsens presstjänst ut uppgiften om att en vårdare uppsagts därför att han "misshandlat" andra. Först då fick han alltså veta skälet till uppsägningen. Vittnet hade emellertid inte "misshandlat" några intagna, utan det egentliga skälet till uppsägningen var att han försvarat Magnusson i rättegången och därför kanske förmodas vara "rasist". En medlem i BSS skrev då ett brev till Ove Rainer och frågade om han låg bakom avskedet, men det kom aldrig något svar. Vittnet fick aldrig tillbaka sin tjänst.
 
När sedan arbetsdomstolen tog upp ärendet förlorade Magnusson målet (7/12 1983). Tingsrättens dom har alltså nu till förvåning bland jurister och indignation bland Magnussons arbetskamrater blivit upphävd av arbetsdomstolen (AD). Den redan hårt drabbade Magnusson tvingades dessutom att bestrida motpartens rättegångskostnader på sammanlagt 8 000 kronor. Enligt den märkliga AD-domen, som var enhällig, och kan få prejudicerande betydelse, föreligger ingen skyldighet för arbetsgivare att vid sådan omplacering av personal som kan anses falla inom ramen för en arbetsgivares normala rätt att leda och fördela arbetet lämna någon motivering för beslutet. Fri omplaceringsrätt för arbetsgivare är alltså kontentan av fallet.
 
Återigen ser vi hur samhället behandlar oliktänkande utan att någon ingriper till försvar för demokrati och rättvisa.
 Nyheter som upprör

När man läser i en tidning (Expressen) om en hänsynslös utländsk knarkhaj, som dessutom säger att han inte har dåligt samvete för att han handlar med knark i Sverige blir man upprörd. Man anar att de som saknar förankring och rötter här kan bli betydligt mer hänsynslösa eftersom de inte tillhör vårt folk och därmed saknar en naturlig samhörighetskänsla med vår nation. Här följer ett citat från den misstänkte knarklangaren som intervjuades i Expressen:
 
" Jag har faktiskt inget dåligt samvete för att jag handlar med knark i Sverige. Sverige är ett fascistiskt land som under kriget sålde vapen till tyskarna. Med de vapnen mördades jugoslaver".
 
När sedan denne knarklangare efter ett kortvarigt fängelsestraff i Sverige köper en guldaffär och betalar kontant med en kasse fylld med sedlar blir man ännu mer betänksam.
 
I samma tidning kunde man läsa om en känd grekisk knarklangare som drogade och utnyttjade svenska småflickor. En jugoslav fick uppehållstillstånd efter att "krogmaffian" engagerat sig i fallet.
 
När man läser om invandrarlag i fotboll som misshandlar domare och motspelare och om libyer i Växjö som antastar svenska flickor blir man också upprörd. Och när man läser om muslimer i svenska fängelser som vägrar äta griskött av religiösa skäl. Men att begå brott går tydligen bra? Och invandraren som våldtog sin 11-åriga styvdotter. Och afrikanen som slog ihjäl sin svenska fru med en yxa.
 
Det är inte bara du och jag som reagerar på det stora antalet invandrare som kommer till Sverige. Det har i olika undersökningar framkommit att en stor del av svenska folket är motståndare till den nuvarande invandringspolitiken. Det som är allvarligt är att man från makthavarnas sida inte lyssnar på vad vanliga svenskar tycker i invandringsfrågan. Man respekterar inte deras åsikt, såvida den inte går hand i hand med etablissemangets uppfattning. Att svenskarna är kritiska till massinvandringen är klart - även om politikerna försöker vantolka resultatet av dessa undersökningar. 1981 visade t.ex. Stiftelsen för opinionsanalyser i en undersökning att 25 procent av det svenska folket ansåg att begränsningen av invandringen är en av de viktigaste politiska frågorna. Året därpå hade denna siffra ökat till 32 procent. Och
detta trots att våra politiker och massmedia genom en massiv propaganda ideligen försäkrar att invandringen bara är bra för Sverige.
 
En mer genomarbetad undersökning gjordes av Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier (FSI) i Stockholm. Denna undersökning visade att ungefär två tredjedelar av svenska folket vill begränsa invandringen. Men min uppfattning är att siffrorna skulle svänga ännu mer om alla fick tillgång till objektiv saklig information.
 
Diskrimineringsutredningen, som tillsattes 1979 och vars hela verksamhet gick ut på att försvara det "mångkulturella" samhället kom 1982 med en delrapport (Ds A 1982:6) kallad "Invandrarna i svenskarnas ögon". I tabell 1 A hade man formulerat negativa attitydpåståenden och jämfört svaren 1969 och 1981. Detta kunde man läsa i skriften: "Varje påstående (till de intervjuade i undersökningen - min anm.) var formulerat så, att ett instämmande antingen motsvarar en negativ, intolerant och ogin inställning till invandrare, eller motsvarar en positiv, tolerant och generös inställning. En del påståenden är alltså negativt formulerade, de övriga positivt formulerade". Resultatet av undersökningen visade att svaren 1981 föll i mer invandrarpositiv riktning, med endast något enstaka undantag. Orsaken till detta torde kunna ligga i att propagandan för invandring intensifierades eller/och att de som svarat på frågorna inte vågat svara enligt sin övertygelse, utan följde de "accepterade" normerna.

Därtill kommer att frågorna är ställda på sätt som kan leda till felaktiga svar. Ta t.ex. följande påstående: "Alla utlänningar som begår brott i Sverige bör tvingas lämna landet!" År 1969 instämde 49 procent av de tillfrågade och 1981 hade siffran sjunkit till 29 procent. Man frågar sig varför siffran sjönk så drastiskt. Att svara på ett sådant påstående med ja eller nej går inte. Titta först på frågeställningen. Med den humanitet som präglar de flesta av oss så är bara ordet "tvinga" motbjudande. Att därtill tvinga alla uppfattar nog många som en alltför drastisk handling för att detta påstående skall kunna få något stöd. Påståendet ger heller ingen klarhet i vem som räknas som "invandrare". Det kan ju vara t.ex. en 15-årig ålänning (som flyttat hit med sina föräldrar) som snattat godis i en butik eller en gambier som styckat sin svenska fru i en källare. Eftersom påståendet leder till så många obesvarade följdfrågor så har - naturligt nog - de allra flesta inte velat instämma i att utvisa "alla". Skillnaden mellan 1969 och 1981 är att folk som en följd av det allt större antalet invandrare tänkt igenom saken bättre än 1969. De är större motståndare till invandringen än tidigare, men politiskt lämpliga "opinionsundersökare" gör allt för att "korrigera" verkligheten. Jämförelsen med resultatet som Stiftelsen för opionionsanalyser fått fram visar ändå på att man genom olika formuleringar i frågorna kan få fram olika svar och att invandringsfrågan trots allt är en av de stora politiska frågorna.
 "Antirasister" överföll motdemonstranter

Den 30 oktober 1982 demonstrerade ungefär två tusen personer mot "rasism". Massmedia påstod att det var fyra-fem tusen.
 
Rolf Pettersson från "Öppet Forum" var där och motdemonstrerade mot "antirasisterna". Han och hans vänner stod fredligt och demonstrerade med svenska flaggor när plötsligt en ökänd kommunistanarkist kastar sig över Rolf Pettersson och försöker misshandla honom. Polisen ingriper dock blixtsnabbt och för bort gärningsmannen. Kommunisterna i demonstrationståget skriker "Vi vet var du bor, vi vet var du bor". Kommunisterna och invandrarna spottade och sparkade på patrioterna varpå tumult uppstår, men efter polisingripanden lugnade situationen snabbt ner sig.
 
Så här kommenterades saken i TV 2 den 30 oktober 1982 av Sune Lindgren:
 
"Intermezzot vi nyss såg blev en nedslående illustration till det som demonstrationen just skulle visa. Att vi här i Sverige tyvärr då och då upplever rasistiska aktioner även om de är sporadiska och genomförs av mer eller mindre förvirrade människor".
 
Naturligtvis undvek kommentatorn att nämna att "antirasisterna" var en samling förvirrade kommunister. Han fördömde inte överfallet på den fredligt motdemonstrerande Rolf Pettersson och kommenterade inte de förtäckta och upprepade hoten från kommunisterna: "Vi vet var du bor", "vi vet var du bor".
 
"Nazistexperten" Hans Lindquist skrev en ledare i sin tidning Falu-Kuriren, men liksom de andra inkonsekventa journalisterna teg han om kommunisternas våldsbenägenhet. I Hans Lindquists ledare kunde vi läsa följande:
 
"Det är sorgligt att vi svenskar som alltid är snabba att fördöma rasförtryck i andra länder inte är bättre själva än att vi måste demonstrera för en så självklar sak som att alla nationaliteter har rätt att fritt leva och verka i vårt land".
 
Det är inte alls "självklart" att "alla nationaliteter har rätt att fritt leva och verka i vårt land". Med vilken rätt påtar han sig denna uppfattning? Han tycks ha glömt att det finns något som heter demokrati.
 
Var de många invandrarförespråkarna har sina ideal är ingen hemlighet. Här ett citat ur Hans Lindquists ledare: "Världens största invandrarland - USA - är å andra sidan exempel på vad människor av olika ursprung kan förmå tillsammans. USA har blivit ett föregångsland på de flesta områden ... och många av dem som genom åren låtit tala om sig bär namn som avslöjar både svensk och annan europeisk härstamning".
 
Vad menas? För det första så har ursprungsbefolkningen trängts undan, och lever i reservat. För det andra är de etniska motsättningarna i USA enorma och segregerade bostadsområdena är fortfarande en verklighet. "China Town" o.s.v. är ingen tillfällighet. Det är istället ett uttryck för att olika folk vill leva med de sina. Exakt vad som är så bra med ett "mångkulturellt" samhälle har jag inte lyckats få reda på, och jag har aldrig hört någon internationalist påpeka någon kritik mot det mångkulturella samhället! Det tycks vara rena paradiset. Men verkligheten talar naturligtvis ett annat språk. Det är bara att se sig om lite i världen - och i Sverige. Det borde ha räckt med att se denna demonstration, men för en del är det svårt att inse vissa enkla fakta.

 
image
 
 
image