Utbetalningsmål

Skattebetalarnas Förening ger ut en tidning, som blir allt bättre. I Sunt Förnuft nr 5/05 skriver man om enprocentsmålet:

"Bistånd till MUTOR - inte nödställda"

"Närmast kan man jämföra det med landets hela rättsväsende - polis, domstolar och allt, som kostar omkring 27 miljarder."

Tidningen undrar hur regeringen kan bortse från kritiken mot hur pengarna används. Förr kunde man skylla på okunskap, men så är det inte längre:

"...på senare år har såväl intresset för som kunskapen om hur korruption fungerar ökat kraftigt. Det kan vi delvis tacka organisationen Transparency International för. Den publicerar årligen ett index över korruptionen i världen. Mycket tyder på att biståndet, däribland det svenska, göder mutkulturen i stället för att hjälpa nödställda."

"Problemet är... att Sida har att hålla sig efter regeringens riktlinjer och har för lite handlingsfrihet. Skälet är att Sida har ett slags 'utbetalningsmål'. För lite hänsyn tas till att biståndet kanske har motsatt verkan mot den avsedda."

Sunt Förnuft citerar vad nåra personer sagt i frågan.

Johan Norberg, författare:

"De länder som har fått mest bistånd i Afrka har det gått sämst för."

Carin Norberg, chef för Tranparency Internationals globala program:

"Våra lokalavdelningar i Afrika ser ofta biståndet som en del av problemet snarare än som lösningen."

Nyamko Sabuni, riksdagsledamot för fp:

De krav som finns på myndigheter att förverka sina budgetar innan året är slut leder till att Sida ofta pumpar ut pengar till olämpliga länder och projekt."

Nyamko Sabuni skriver också, i en debattartikel i DN den 21/6 -04:

"Det är tabu inom folkpartiet att tala om minskade biståndsanslag trots att mycket av dagens biståndspolitik kan ifrågasättas."

Till Sunt Förnuft säger Sabuni:

"- Det är fel att ha ett 1 procents-mål och låsa fast sig vid att de pengarna måste ut. Idag står det klart att biståndet inte går till länder som värnar om mänskliga rättigheter. Därför borde vi vara mer restriktiva. Sedan Sida startade sin verksamhet har de demokratiska länderna i Afrika inte blivit fler. Fattigdomen har de senaste 40 åren ökat med 30 proent i Afrika."

Nyamko Sabuni fortsätter:

"- När väl politikerna har satt av biståndspengar tappar de intresset för vad som händer. Andra myndigheter tvingas vara effektiva och trimmade. Bara Sida tilåts växa. De får hela tiden nya miljarder utan att man frågar vad pengarna ska gå till."

Sabuni vill ta bort ett antal mottagarländer:

"- Använd en del av pengarna till flyktingpolitiken här i Sverige."


Blågul kommentar

Nyamko Sabunis resonemang är lätt att instämma i - utom det allra sista!

Kan pengar frigöras, då saknas inte angelägna behov och andra områden, där de kan sätts in. Ett område är äldrevården, ett annat rättsapparaten, ett tredje sjukvården. Till detta kommer en statsskuld, som är helt gigantisk.

Det nu ökande biståndet finansieras med lånade pengar.


 Se vidare:

28 miljarder

Nigeria