28 miljarder

Ur pressmeddelande från UD den 20/9 -05:

"SVERIGE NÅR ENPROCENTMÅLET I BISTÅNDET

År 2006 når Sverige målet att en procent av bruttonationalinkomsten, BNI, ska gå till bistånd. Biståndsbudgeten ökar därmed med 4 344 miljoner kronor till 28 090 miljoner kronor, jämfört med 2005.

 - Trots att miljontals människor de senaste åren lyft sig ur extrem fattigdom har klyftorna mellan rika och fattiga människor växt. Genom vårt bistånd kan vi bidra till en rättvisare värld, säger biståndsminister Carin Jämtin. Vi kan vara stolta över att Sverige som enda land i världen nästa år når upp till målet om att anslå en procent av BNI till bistånd."

 


På Exilen kommenterar signaturen "Måndag": 

"28 090 miljoner kronor kramas ur de svenska skattebetalarna och skänks till andra länders regimer. Det är ju i nivå med hela fastighetsskatten, inte underligt då att den höjs varje gång."

"Jag förstår inte varför skattepengar ska skänkas till andra länder. Nej, det vore riktigare att privatisera SIDA och låta frivilligorganisationerna sköta det via några 90-konton, så att de som ropar om mer bistånd i handling kan visa hur seriösa de är när det blivit en fråga om egna pengar; muppar och liberaler kan gärna få skänka hela sina partistöd."


 Se vidare:

Nigeria

Utbetalningsmål