Speciellt

TV1-programmet "Speciellt" har ju skaffat sig en egen profil. I studion råder en litet gosig mysstämning. De medverkande utgör en sluten krets, där många är återkommande gäster (hur många gånger har inte Mona Sahlin medverkat där!) Man använder gärna förnamn, utbyter införstående leenden och trivs uppenbart i varandras sällskap. Många tycks känna varandra även privat.

Nu har detta program också en folkbildande och opinionsskapande funktion, eller skulle så kunna ha. Ett faktum är i varje fall att det - sänt på bästa sändningstid i televisionens kanal ett - når många tittare. I SVT:s uppdrag ligger att vara allsidigt upplysande.

Redan under Åselekampanjen 1996 utmärkte sig dock Speciellt genom extrem ensidighet. När ämnet skulle diskuteras i studion fanns bara en åsiktsriktning företrädd. Nära tio "debattörer", men där fanns inte en enda som försvarade regeringens politik.

Detta snäva urval av "debattörer" kompletteras av en militant hållning från de båda programledarna, Karin Anderson och Pia Brandelius. Som domptörer i en lejonring går de omkring och utverkar den typ av svar som de önskar. Detta lyckas som regel, eftersom det är ganska "snälla lejon" de har att göra med. En hel del verkar till och med överenskommet i förväg.

En ny höjdpunkt nådde paret Andersson/Brandelius den 30/1, då det handlade om flyktingpolitiken. Den linje de drev gick ut på två saker:
1. alla måste kunna ta sig till Sverige
2. alla som kommer hit och vill stanna ska få göra det.

Medverkande den 30/1 var invandringsminister Klingvall, flyktingadvokat de Geer (v), professor Hammar, forskare Lööw, författare Einhorn och teaterchef Sunar. Här några utdrag av frågor och replikskiften, med blågula kommentarer i klickpunkter:

 


Professor Hammar: - ...Det är så lätt för oss att se att det gick fel på 30-talet. Om trettio år kommer vi antagligen att se vad som går fel nu. det gäller att kunna se det nu, egentligen.

Karin Anderson: - Vad ser du nu? Finns det grupper idag som inte får komma in i vårt land?

H: - Det vet vi ju, att det är så...

KA: - Är problemen idag snarare en fråga om klass och pengar än om rasbiologi, som det var på 30-talet?

H: - Rasbiologi är det ju inte längre...

- Vi har haft en invandring under 60, 70- och början av 80-talet som varit positiv, som vi betraktat som någonting bra.... plötsligt vänder vi på det, och har en negativ syn på invandrare...

KA: - När vänder vi på det?
H: - Det börjar -85 och det sker klart -89, och det har sedan fortsatt i den riktningen.

KA: - Om man sammanfattar din attityd här, så är det att Sverige har inte så förfärligt mycket att slå sig för bröstet för?

H: - Nej det har vi inte. Vi kunde varit mycket bättre. Jag vill samtidigt säga att Sverige är bland dom bättre, i en dålig värld.

Pia Brandelius: - Att välja mellan pest och kolera låter det som, Maj-Inger Klingvall. Vi är bäst, men det är väldigt dåligt, eller?
Klingvall: - Vi ligger ju väldigt bra till, om vi jämför oss med andra länder.

PB: - Är det en tröst för tigerhjärtan?
K: - Det är en fundamental skillnad på 30-talet och dagens flyktingpolitik. Idag får ju människor skydd och möjlighet att stanna i vårt land.

PB: - Skulle du vilja påstå att Sverige nu ger skydd och de människor som behöver det?
K: - Vår svenska flyktingpolitik bygger ju på asylrätten...
PB: - Det är mycket konventioner, men
det blir allt färre som kommer in i vårt land!

K: - Nej, så är det ju inte! Vi har ju en politik som sätter skyddsbehovet främst och där vi har en väldigt tydlig lagstiftning... där vi också har humanitära skäl som en möjlighet att få stanna...
PB (avbryter): - Ändå är det
färre nu än för till exempel tio år sedan...

K: - Det beror ju på omvärlden.

PB: - Är Thomas Hammars beskrivning felaktig... att det stramades till 1985 och definitivt från -89?
K: - Det som hänt sedan -97 är ju att vi har fått en mycket tydligare lagstiftning när det gäller flyktingpolitiken.

PB: - Och vad har hänt sedan -89?...
K: - Jag vet inte vad Thomas Hammar syftar på.
PB: - Luciabeslutet.
K: - Men det åsidosätter inte på något sätt den individuella asylrätten.
- - -
K: - ...är flera saker på gång, inte minst inom EU, att försöka göra ett golv som ligger högt, med gemensamma normer som bygger på en gemensam värdegrund, men också att vi gör förändringar i vår egen lagstiftning...
PB (avbryter): - Betyder det att man kommer att släppa in fler
flyktingar?

K: - Det har egentligen inte med lagstiftningen att göra, det har att göra med trycket, hur det ser ut med flyktingströmmarna, hur många flyktingar det finns...

PB (avbryter, raljerande): - Om du får som du vill så inför vi inte visumtvång, utan vi öppnar våra gränser?
K: - Vid ett nytt krig har vi skaffat oss helt andra möjligheter att hantera en sådan situation, där ju Kosovokrisen var ett första steg. Vi tar ett mycket större gemensamt ansvar inom EU...där vi tog beslut om hur vi skulle fördela den här enorma bördan under väldigt kort tid...

KA: - Vi ska fråga Sten de Geer. Den verklighet som Maj-Inger Klingvall beskriver, är det den du känner igen, som flyktingadvokat?
Advokat de Geer: - Nej, definitivt inte. När det gäller lagstiftning kan man väl säga att den i stort sett är ganska hygglig idag... den ger ju samtidigt en del tolkningsmarginaler. Jag kan nämna bara som ett exempel att Sverige har faktiskt fällts inte mindre än sju gånger av FN:s kommitté mot tortyr, för att vi har velat avvisa människor trots risk för tortyr i deras hemland. Det är faktiskt ett inte så smickrande världsrekord som vi håller där.

KA: - Hur kan det komma sig, Maj-Inger Klingvall, att vi ligger så dåligt till i statistiken?
K: - Vi har många duktiga flyktingadvokater och vi har en stark asyllagstiftning. Det visar sig att det är de länder som har en sådan lagstiftning där det görs anmälningar till FN:s tortyrkommitté. ... det här är en ytterligare prövning... Vi har själva varit med om att ta initiativ till FN:s tortyrkonvention... Det här är ett sätt skapa en extra säkerhet åt människor. De här sju ärendena som Sten de Geer tagit upp har legat på is till de har varit avgjorda, därför att det råder ett absolut förbud att skicka tillbaka någon som riskerar död, tortyr eller annan kroppslig bestraffning.

dG: - De var ju tur för de här sju att det fanns advokater som är villiga att jobba gratis med det här, eftersom det inte finns någon rättshjälp för att driva fallen där.

de Geer fortsätter, i polemik mot vad Klingvall sagt om trycket som avgörande:
- Det är ju så att EU-länderna tillsammans, där Sverige är en integrerad del, har ett väldigt sofistikerat system för att stänga flyktingar ute från Europa. Först inför man visumtvång för alla länder, där det pågår krig eller kränkningar av mänskliga rättigheter, sedan inför man sanktioner för flygbolag som inte tar med passagerare som inte har visum och pass, sedan skickar man ut speciella agenter till flygplatserna i flyktingarnas hemländer för att hjälpa myndigheterna att kolla att det inte är några falska visum... då finns bara möjligheten för dem som pengar att använda flyktingsmugglare, för att ta sig hit.
Man stänger alltså ute flyktingarna...

de Geer refererar (fortfarande utan att bli avbruten) så till en av flera aktionsplaner, beslutad inom EU, för att minska flykten till EU-området:
- En ... går ut på att utöva oerhört hårda påtryckningar på Marocko, för att man ska införa visumtvång mot övriga afrikanska länder. Man pekar särskilt ut
Demokratiska Republiken Kongo, för att dom inte ska kunna ta sig igenom Marocko och söka asyl i Sverige, på så sätt stänger man ju inne folk.

KA: - Det finns en tydlig tendens från EU-länderna, som du ser det, att man skapar en mur mot omvärlden, när det gäller flyktingar, mot människor som har det svårt?

dG: - Det är mer än en tendens. Det är helt uppenbart, att man bygger höga murar.

Professor Hammar: - Jag skulle vilja, om jag får, gör den här parallellen mellan judarna förr och vår tid just nu.

KA: - Varsågod!
H: - När man talar om judarna och 30-talet så tänker man kanske idag på Förintelsen, det som händer -41 och framöver, den här utrotningen som faktiskt ägde rum. Man kan också tänka på det som ibland kallas apartheidperioden, som var dessförinnan, från -33 och fram till krigets början.

Judarna berövades medborgerliga rättigheter, blev en grupp som skiljdes ut, menade Hammar, och ser en parallell till Kosovo:
- Det är något liknande. Det som händer är alltså att i
Kosovo har man autonomi i förhållande till hela Jugoslavien, sedan förlorar man den, sedan förlorar man sin representation, sen placeras man i systemet, så förlorar man sina självständiga rättigheter, det är något av samma systematiska diskriminering som sker, segregering, avskiljning av en grupp som straffas.

- Under den tiden var dom inte politiska flyktingar i Sverige. Det är först när Kosovokrisen kommer som vi - tack och lov - gör dom här insatserna. ..Vi måste se vad som kan vara fel i det vi gör.

KA: - Nämligen att tidigare uppmärksamma den här typen av..
H: -... vi måste komma in på ett tidigare stadium när mänskliga rättigheter kränks och
medborgerliga rättigheter inskränks.

PB: - Vad är det för grupper som står i tur? Var är det som det börjar bli oroligt? Kongo? Har vi ännu öppnat gränserna, så att de kan komma hit?

K: - Rätten att söka asyl, den är absolut, och jag vänder mig mot det här resonemanget om att det skulle finnas att intresse av att vi skulle vilja stänga våra gränser för dom som är skyddsbehövande...

...En väldigt stor andel av de som kommer får stanna. Ser vi särskilt efter de förändringar som gjordes i utlänningslagen -97 så är det många som får stanna av humanitära skäl, och det beror mycket på att vi har skrivit in den här portalparagrafen i FN:s barnkonvention om barnens bästa, det har gjort att det väldigt många barnfamiljer som får stanna i Sverige, av humanitära skäl.

PB: - Har Thomas Hammar fel, när han säger att vi stängde för kosovoalbanerna ända till kriget kom, då var vi så att säga av anständighetsskäl tvungna att öppna upp...

K: - Asylrätten har ju funnits hela tiden.
- - -

Författare Einhorn: - På 30-talet såg man ju ett behov av att definiera judarna i Tyskland såsom icke varande politiska flyktingar. Annars hade man blivit tvungna att ta emot dom. Rent religiösa grunder, sas det, duger inte som anledning. Däremot tog man emot judar som tillhörde arbetarrörelsen, för dom ansågs vara politiska flyktingar.

K: - Men så är det ju inte idag.
- - -
Teaterchefen Sunar: - Även om vi följer olika konventioner så är det i princip omöjligt att ta sig in i Europa idag...

Suner berättar att han haft förmånen att sitta som sakkunnig i Europarådets ministerråd, och därifrån vet han hur det tänks där:
- Vi har sett resultatet av detta. Det är klart att det finns en enorm skräck över att människor utanför Europa ska...

KA: - Att det ska välla in människor från Tredje Världen.

S: - Det är väl inget att hymla om, att detta är den grundsyn som råder i Europa idag, och man hittar olika - mer eller mindre sofistikerade vägar - att stänga ute folk.

dG: - Man talar om illegal invandring, men man vet ju inte i förväg vilka som är dom riktiga flyktingarna, utan man stänger ju ute alla genom dom här visumreglerna, bötesansvaret för flyget osv. Det gör ju att även dom riktiga flyktingarna hindras från att komma hit...

KA: - Maj-Inger Klingvall, låter det som att det är ett problem, trots allt, för människor som behöver skydd?
K: - Det viktiga är ju att vi har en lagstiftning som ger skydd för de människor som är i behov av skydd...

KA: - Känner du ingen generell oro, som vi hör här, för att Europa håller på att utvecklas till att bli en "Festung Europa", ett slags reservat för dom rika länderna, gentemot människor utanför, som har det svårt?

Här svarar Klingvall att hon känner att vi är på väg mot en mer "generös och human" politik, där "vi verkligen värnar asylrätten för de människor som är i behov av skydd".

KA: - Men dom människor som kanske är i behov av skydd, men som aldrig kommer iväg på ett flyg ens?
K: - Idag ser vi ju att även dom som inte har så oerhört mycket pengar lyckas i många fall komma iväg på flyg, och landar i några av våra städer i Europa och får möjlighet att söka asyl.

- Det kan väl vara en viktig del i de fortsatta diskussionerna efter den här Förintelse-konferensen, att verkligen tala om mänskliga rättigheter och människors behov av skydd - men samtidigt måste vi ju stödja ländernas egen utveckling, och människornas situation där...

Klingvall menade att länderna måste ta ansvar för sina minoriteter som har det svårt, och nämnde särskilt romerna i Östeuropa.

PB: - Låter vi dom komma hit då, medan dom här länderna ordnar till sig?
K: - En del kommer ju hit.
KA: - Är du beredd att säga, att dom är
välkomna hit, dom här romerna som finns i länderna som har det svårt?
K: - Dom har alla rätt att söka asyl i vårt land, dom får sin ansökan prövad efter den lagstiftning vi har.

- - -
KA: - Nu tänkte jag gå till Helene Lööw och fråga dig, ser du något samband mellan den flyktingpolitik som bedrivs och den tilltagande nazismen i Sverige?

L: - På 30-talet hade man en ganska aggressiv opinion, riktad mot judarna. Man talade om att man måste begränsa antalet judar, för att undvika antisemitiska yttringar och stämningar, för man var rädd för att de skulle bli en politisk kraft att räkna med.
- - -
KA: - Om man har ett så oerhört handfast exempel som
Sven-Olle Olsson och hans rörelse nere i Sjöbo, och vi har Ny Demokrati delvis, har det påverkat den flyktingpolitik vi har?
L: - Det är svårt att säga. ..

H: - Jag tycker nog man kan se vissa tendenser här. Vi har en lång period när man inte debatterar invandrings- och flyktingfrågor i Sverige, när det ligger tyst. Jag kallar det den apolitiska perioden, den period när de här frågorna inte skulle röras vid...

KA: - Den tiden, den pågick ända fram över 80-talet?
H: - Ända fram till ... Sjöbo. Efter det upptäcker man i den här folkomröstningen att det finns en opinion, som är stark och kritisk, och vill ha en mycket hårdare linje. Det är klart att de stora partierna har därefter
tagit upp saker.

KA: - Har man då överskattat den här opinionen, eller vad är din slutsats?
H: - Min slutsats av det här är att
vi måste ha en debatt! Vi måste hela tiden tala om de här frågorna! Därför är den här konferensen bra, för den pekar bakåt och säger "Vad gjorde vi fel där?" Vi måste tänka "Vad gjorde vi fel nu, på 80-talet?"

L: - Debatten har förändras oerhört under de senaste 20 åren. När en gruppering som "Bevara Sverige Svenskt" dök upp så fick vi en gigantisk moralpanik och väldiga brösttoner, men det är dom som fört fram vissa begrepp som idag är allmänt vedertagna. Det är dom som börjar använda termen "ekonomisk flykting". Det är dom som börjar tala om kriminalitet inom vissa grupper och då, 1980, var det något som renderade en enorm panik ... då var toleransnivån för vad som sades i debatten oerhört låg. Vi har ju ett totalt förändrat debattklimat.
PB: - Då gav man så att säga den främlingsfientliga opinionen tolkningsföreträde. Det var dom som brast ut, inte dom som tyckte motsatsen. Och därmed
har ju dom fått leda debatten på något vis...
- - -
KA: - Vilka slutsatser drar du av den här debatten, Maj-Inger Klingvall. Har du en känsla av att vi har en förhållandevis främlingsfientlig opinion i Sverige?

K: - Nej, det tycker jag nog inte. Bara att Ny Demokrati kollapsade som parti är ett sånt tecken. Det finns heller inget enkelt samband så att en generös flyktingpolitik skulle generera mer av främlingsfientlighet.

PB: - Man kan ju vända på det och säga att när Ny Demokrati kollapsade så införde man i samma veva en restriktivare flyktingpolitik...

K: - Det var det vi inte gjorde... Med den lagändring som gjordes -97 så blev det en utvidgad tolkning av Genevekonventionen. Så man fick inte alls rätt, man fick fel.
- - -
dG: - Jag tycker att de flesta politiker sviker genom att inte lyfta fram att asylrätten är en fråga om mänskliga rättigheter. Om vi ger en person asyl så betyder det samtidigt att vi fördömer dom som kränker den här personens mänskliga rättigheter, asylrätten står ju i FN:s universella förklaring om de mänskliga rättigheterna. Ger vi någon person asyl så försvarar vi även
våra egna mänskliga rättigheter.

H: - Jag hoppas mycket på Maj-Inger... Det gäller att förklara för människor, vad är "skydd", vad betyder det egentligen. Vi behöver från politikernas sida någon som går ut och gör det här intressant. Det är väldigt svårt. Det är det svåraste fält som en politiker kan ge sig på, dom här frågorna, och politiker skyr dom litet.....
- Det finns en positiv opinion i dom här frågorna. Vi har
Sincarifallet, Åsele, och så vidare. Det finns människor som har engagerat sig för det här.

- Nu råkade det ju bli fel, alltså, från politikernas synpunkt. Man blev tvungen att skicka iväg dom här människorna, avvisa dom här, ..

KA: - Man gjorde väl ett kardinalfel, just i Sincarifallet, där man lät poliser och hundar hämta barn och så vidare.
H: - Javisst, men det var ju inte medvetet, att man vill göra fel. Utan det blir att man råkat komma in på en viss linje, och så kan man inte komma ur den på något sätt.

KA: - Lena Einhorn, den här konferensen ska komma tillbaka varje år. Vad ska den handla om, för att man ska kunna uppnå samma bedövande enighet som man gjorde i år?
E: - Man ska vidare och titta på nutiden, men jag tror inte på det här med trötthetssyndromet när det gäller Förintelsen, jag tror inte man ska säga att nu är vi klara med det här, nu går vi vidare. Man ska hela tiden hålla den här analysen vid liv. För vi har ännu faktiskt inte börjat skrapa på ytan, vi talar fortfarande om
andra länder primärt, när vi talar om Förintelsen...