Aktuellt om SD

TV-Aktuellt gjorde den 22/6 -06 en "granskning" av Sverigedemokraterna. Till sin hjälp hade man en av Integrationsverket anlitade "expert", Ulla Ekström von Essen fildr i idéhistoria.

Redan i påannonsen framgick vad som för SVT, Integrationsverket och den anlitade experten var problemet med SD - partiet sätter invandringsfrågan högt på dagordningen.

Det skulle visas sig att hennes föregivna status som opartisk granskare inte hindrade von Essen att göra liknelser mellan SD:s programkrav och Hitlers judeurotning.

Vi återger här vad som sades i programinslaget, med blågula kommentarer i klickpunkter:


Jarl Alfredius: - Dom har ny symbol och ny partiledning. Sverigedemokraterna har rensat ut och hävdar nu att dom är ett nytt, rumsrent parti - inte längre belastade av rasistiska och främlingsfientliga element. Men Aktuellt har synat partiprogrammet närmare och fortfarande är det invandringsfrågan som är det centrala i deras politik.

Mellan raderna i deras programförklaringar döljer sig en ganska mörk retorik, menar en forskare som Aktuellt har talat med.

Aktuellts reporter: - Trots värmen har han på partikostymen, det yttre är prydligt. Partiet som har sina rötter i rasistiska Bevara Sverige Svenskt har bytt stil. Ändå är målet detsamma: ett homogent Sverige dit få flyktingar och invandrare får komma. Och de som kommer måste antingen assimileras eller återvandra.

Jimmie Åkesson, SD-ordförande: - Kommer man till ett nytt land så får man förstå att då har man gjort det, och då kan man inte förvänta sig att leva på samma sätt som man gjorde i sitt tidigare hemland, utan man måste anpassa sig. Och vill man inte göra det, då tycker jag att då får man söka sig till ett annat land.

Reportern: - Budskapet är att invandringen är ohämmad, kostsam och hotar välfärden. Mångkulturalism skapar konflikter och kriminalitet. I Sverigedemokraternas Sverige ska stödet till adoption tas bort, homosexuella ska inte få adoptera eller gifta sig, inga fler moskéer byggas, böneutrop och torn passar inte in och särskilt muslimerna omnämns i deras texter.

Jimmie Åkesson: - Muslimerna i sig utgör väl inget hot, däremot kan vi se att den muslimska minoriteten i Sverige växer ganska så explosionsartat och vi ser också krav, från delar av den muslimska minoriteten, på särrättigheter och särlagstiftning.

Ulla Ekström von Essen: - Man talar ju inte om ras längre,alls. Rasbegreppet är helt utraderat från alla dokument som Sverigedemokraterna har. Men jag hävdar ju att implicit, under ytan, så finns de här föreställningarna kvar, om väldigt stora skillnader mellan olika folk, som uttrycks i deras kulturer.

Reportern: - Hon lägger just sista handen vid en granskning av Sverigedemokraternas politiska aktivitet och strategi i kommunerna, på uppdrag av Integrationsverket, och hon har granskat retoriken.

von Essen: - Identitet och kulturell enhet får ju här ett mycket, mycket högt värde. Jag skulle säga att det får ett närmast metafysiskt och mystiskt värde. Det är någonting som finns mellan svenskar, som hotas av att andra kulturella element kommer in i Sverige.

Reportern: - Och så här kan det låta i deras texter: "Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen." Eller: "Nationen utgörs av folket och dess särart." Och skulle man byta ut "identitet" och "kultur" i deras program mot ordet "ras" så skulle texterna likna politiska manifest från 1900-talets fascistiska grupperingar, menar hon.

von Essen: - Ja, retoriken är väldigt lik. Just att man är utsatt för ett hot, man är otrygg. Kanske utsatt för någon form av konspiration.

Reportern: - Men Sverigedemokraterna hävdar bestämt att dom har tagit avstånd från allt som har med nazism och rasism att göra. Och skriver att de mänskliga rättigheterna är centrala. Dom tillbakavisar att dom är främlingsfientliga. Alla kulturer ska ha rätt att existera, men mår inte bra av att blandas.

Jimmie Åkesson: - Vi värderar inte kulturer olika på något sätt. Det som är ett hot mot den svenska kulturen och den svenska identiteten, det är det politiska systemet som vi har idag, politikernas uttalade ambition att omdana Sverige till oigenkännlighet, till ett multietniskt kaos. Just att vi svenskar tvingas ge avkall på vår identitet och våra traditioner.

von Essen: - Det här föregivna budskapet, som tyskarna hade, att om judarna försvinner så kommer vi att få den här enhetskänslan, tryggheten och en harmoni i samhället, det är samma budskap i Sverigedemokraternas program. Försvinner invandrarna från Sverige, försvinner det här hotet utifrån så får vi en organisk harmonisk helhet i Sverige, där vi inte har några motsättningar.

Reportern: - Partiet anser själva att dom gjort upp med sitt förflutna och hoppas på riksdagen. I förra valet fick dom 1,4 procent och 49 mandat i 30 kommuner. Själv sitter han på ett av de två mandaten i Sölvesborg. Han anses var en av förnyarna och har själv varit med om att ta bort den förra högerextremistiska partisymbolen, facklan.

Jimmie Åkesson: - En stor del av medlemskåren är, skulle jag säga, direkt utbytt. Det fanns egentligen inte mycket kvar, så att säga, av det parti som en gång antog den där partisymbolen. Då kändes det som ett logiskt steg att byta partisymbol till något som bättre symboliserar det parti vi är idag.

von Essen: - De parlamentariska framgångarna för Sverigedemokraterna avspeglar också någonting som händer i Sverige, någonting som det etablerade partisystemet måste ta hänsyn till och förhålla sig till. Det finns ju någonstans en gräns, där vi inte längre kan negligera Sverigedemokraterna. Den gränsen tycker inte jag att vi är framme vid ännu, men det kan ju hända att det blir en sådan utveckling.

 


 Se vidare:

AB-frågor om islam