Måndagsklubben:


Vi tar emot flyktingar, människor som inte av egen fri vilja kommer hit.


Av de 31.660 som kom 1996 och fick stanna var 15 procent flyktingar - dvs med en generös tolkning av begreppet "flykting".

Om vi räknar bort de som var kvotflyktingar (dvs har hämtats hit) och ser till dem som fått stanna efter asylansökan i Sverige så blir siffran 3.200. Av dessa fick 1.650 - eller över hälften - stanna av humanitära skäl. Dvs man kunde inte finna att de hade skyddsbehov.

Bara 128 personer - eller 4 procent - fick stanna som flyktingar enligt Genevekonventionen.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan