Måndagsklubben:


- Går dom ut öppet?


Varför är det så anmärkningsvärt?

Motståndare till kärnkraften har gått ut öppet, kritiker av neddragningar inom barnomsorgen har gjort det, anhängarna av svensk EU-anslutning har gjort det. Varför skulle inte också anhängarna av en reglerad invandring kunna göra det?

MEN "öppenhet" i detta sammanhang består ju inte bara i att s.a.s. vara beredd att skylta med sitt namn och ansikte, det består också i att offentligt presentera sina argument och göra dessa tillgängliga för granskning. Därvidlag kan man väl säga att Den Moralistiska Eliten hittills brustit i öppenhet. Man släpper ju inte fram meningsmotståndare, i offentligheten har hittills funnits utrymme för bara en meningsriktning.

Måndagsklubben är återigen ett exempel: man talar inte med sina meningsmotståndare, man talar bara om dem.


Blågula FRÅGOR, huvudsidan